1. Bli medlem

Sökresultat för "Kronoberg"

Visar 30 av 137 träffar

Sortera sökresultat
 1. Karin Jisborg Hultgren

  Karin Jisborg Hultgren

  Enhetschef Sydost, Kronoberg

 2. Therese Lundén

  Therese Lundén

  Avdelningsvalberedning, Kronoberg

 3. Annika Kindenäs

  Annika Kindenäs

  Förbundsombudsman, Kronoberg

 4. Emma Bjärkvik

  Emma Bjärkvik

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kronoberg

 5. Karolina Fransson

  Karolina Fransson

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kongressombud ersättare, Kronoberg

 6. Jenny Gustafsson

  Jenny Gustafsson

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kongressombud, Kronoberg

 7. Camilla Ivarsson

  Camilla Ivarsson

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kongressombud, Kronoberg

 8. Anna Åberg

  Anna Åberg

  Avdelningsvalberedning, Kronoberg

 9. Anette Strålvall Andersson

  Anette Strålvall Andersson

  Avdelningsordförande vice, Kongressombud ersättare, Kronoberg

 10. Caroline Boo Hermansson

  Caroline Boo Hermansson

  Avdelningsvalberedning, Kronoberg

 11. Felicia Johansson

  Felicia Johansson

  Avdelningsvalberedning, Kronoberg

 12. Parterna begär medling i förhandlingarna

  UPPDATERAD Vårdförbundet har tillsammans med SKL och Sobona kommit överens om att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal för 90 000 medlemmar. Medlarna är nu utsedda.

 13. Se vår lönestatistik för 2018

  Nu kan du hitta den senaste lönestatistiken – för 2018 – i vårt lönestatistikverktyg. Nytt är också att du kan använda verktyget i din mobil eller läsplatta.

 14. Så har vi lyckats med vårt arbetsmiljöarbete

  En bra dialog i arbetsgruppen och med närmaste chef, arbetsmiljö som en punkt på arbetsplatsträffar och fokus på lösningar är tre framgångsfaktorer för ett bra arbetsmiljöarbete. Det menar Malin

 15. Region Kronoberg vill ställa om till personcentrerad vård

  Vårdförbundet var i veckan inbjudna till Region Kronobergs ledningsmöte för hälso- och sjukvården för att bidra med kunskap och idéer om personcentrerad vård. Tillsammans med regionen bjöd

 16. Vårdförbundet yrkar på jämställda och hälsosamma villkor i välfärdssektorn

  Vårdförbundet går in i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, med tydligt uppdrag från våra medlemmar. "Löneglastaket" måste spräckas och villkoren i vården måste bli både

 17. Anna Seiborg Kidell

  Anna Seiborg Kidell

  Avdelningsordförande, Kongressombud, Chefsstöd och rådgivning, Kronoberg

 18. Ann-Christin Elmhäll

  Ann-Christin Elmhäll

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kongressombud ersättare, Kronoberg

 19. Karin Simonson Alm

  Karin Simonson Alm

  Avdelningsstyrelse ledamot, Kongressombud, Chefsstöd och rådgivning, Kronoberg

 20. Laila Johansson

  Laila Johansson

  Administratör, Kronoberg

 21. David Torstensson

  David Torstensson

  Avdelningsvalberedning, Kronoberg

 22. Lunchföreläsning för dig som är Biomedicinsk analytiker eller studerar till BMA

  Michel är ledamot i förbundsstyrelsen och biomedicinsk analytiker. Michel gästar oss och pratar om professionens utveckling- Michel var en av tre som prisades av IBL för sitt oförtröttliga

 23. Årsmöte avdelning Kronoberg

  Inbjudan till årsmöte På agendan. Viktiga årsmötesförhandlingar med bland annat fyllnadsval av 2 styrelseledamöter. Kvällen avslutas med buffé Möteshandlingar publiceras

 24. Facklig grundutbildning dag 2-4

  Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen. Facklig grundutbildning dag 2-4 är fortsättningen på den utbildning du påbörjat som ny

 25. Nätverksträff för utbildare i avdelningarna Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

  Vi startar dagen med kaffe och fralla, dagens ägnas åt till att planerar för år 2020. Varmt välkommen!

 26. Förtroendevaldsträff för dig inom kommunal sektor

  Träffen kommer att ägnas åt: HÖK 19 Löneprocessen - var befinner vi oss nu? Arbetsmiljö – Systematiskt arbetsmiljöarbete, avvikelsehantering Samverkan Vi bjuder

 27. Facklig grundutbildning dag 1 - introduktionsdag

  Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen. Som ny förtroendevald i Vårdförbundet erbjuds du en facklig grundutbildning som består av

 28. Facklig grundutbildning dag 2-4

  Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen. Facklig grundutbildning dag 2-4 är fortsättningen på den utbildning du påbörjat som ny

 29. Förtroendevaldsträff för dig inom verksamhetsområde sjukhusvård CLV

  Träffen kommer att ägnas åt: HÖK 19 Löneprocessen - var befinner vi oss nu? Arbetsmiljö – Systematiskt arbetsmiljöarbete, avvikelsehantering Samverkan Vi

 30. Chefsdag

  Ta tillfället i akt att träffa chefskollegor från avdelningarna Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland, låta dig inspireras samt få kunskapspåfyllnad. Vårdförbundets förbundsjurist

Visa fler