1. Bli medlem

Sökresultat för "Påverkan"

Visar 20 av 393 träffar

Sortera sökresultat
 1. Ett ordnat mottagande

  Vårdförbundets svar begränsar sig till frågor om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

 2. Remissvar Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

  Vårdförbundet instämmer i huvudsak i kommissionens problembeskrivning och förslag.

 3. Promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Vårdförbundet tillstyrker förslagen.

 4. Remissvar promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian

 5. Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2017/03845/S

  Vårdförbundet tillstyrker promemorians förslag

 6. Delbetänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

  Förbundet är positivt till utredningens förslag.

 7. Betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

  Förbundet är i huvudsak positivt till utredarens förslag om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Framförallt har förbundet synpunkter på de delar som handlar om

 8. Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

  Vårdförbundet är positivt till förslaget om det ska införas meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen (2017:151) inom verksamhet som bedrivs som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

 9. Betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

  Vårdförbundet begränsar sitt remissvar till de förslag som berör hälso- och sjukvården. Förbundet vidhåller de synpunkter förbundet lämnade i sitt remissvar över betänkandet Ordning och reda i

 10. Departementspromemorian Vissa ändringar i läkemedelslagen

  Vårdförbundet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

 11. Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

  Vårdförbundet delar utredningens bedömning att färre regioner kan medföra ökad effektivitet i delar av vården och bidra till en mer likvärdig vård.

 12. Våra filmklipp från Almedelen 2018

  Här hittar du alla livesändningar vi hade under Almedalen. Sändningarna gjordes på Vårdförbundets facebook-sida. Innehåller summering av intryck från vårt seminarium Vård i världsklass och 7

 13. Almedalen 2016

  Under Almedalsveckan 2016 deltog Vårdförbundet i 47 olika arrangemang, 5 av dessa var vi själva arrangörer eller medarrangörer till.

 14. Se filmer med de nominerade 2019

  Här kan du se filmer med de som var nominerade till Vårdförbundspriset, Årets vårdchef och Årets studenthandledare 2019.

 15. AST-villkoren var avgörande för Linda

  En av de arbetsgivare som tecknade kollektivavtal om AST med Vårdförbundet under 2016 är Region Örebro. Ambitionen är att erbjuda 100 utbildningsanställningar under de kommande tre åren. Redan

 16. Susanne går AST med inriktning mot äldrevård

  Första gången Susanne hörde talas om AST var på ett sjuksköterskemöte med Vårdförbundet och chefen för omsorgsverksamheten i Heby kommun. Hon nappade på erbjudandet om AST och har nu gått en

 17. Personcentrering pågår

  På en av enheterna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har hela personalen gått Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård. Och trots att cirkeln nu är avslutad så kommer de fortsätta

 18. Förslag till fördjupning

  Förslag till fördjupning Filmer Vårdförbundets egna filmer Vårdförbundets spellista med våra filmer om personcentrerad vård. Filmer från Västra götalandsregionen Bengt Kristensson Uggla,

 19. Du som är yrkesverksam i vården

  Är du nyfiken på och skulle vilja arbeta personcentrerat? Då ska du inte vänta!

 20. Du som är beslutsfattare på statlig nivå

  Vill du bidra till att styra mot en personcentrerad vård och jämlik hälsa?

Visa fler