1. Bli medlem

Sökresultat för "Internationellt"

Visar 10 av 41 träffar

Sortera sökresultat
 1. Vårdförbundet bidrar till patientsäkerheten i Mellanöstern

  Vårdförbundet stödjer palestinska och israeliska sjuksköterskor och barnmorskor genom ett samarbetsprojekt. Tanken är att öka patientsäkerheten när palestinier vårdas i Israel.

 2. Vården på agendan

  Nu är det nytt år och jag ser fram emot att prata om sjukvården inför valet 2018 och vikten av fortsatt internationell solidaritet. Jag konstaterar också det orimliga i förslaget om höjd

 3. International networks

  Vårdförbundet is a member of a number of European and International professional associations and trade unions. We are also active in international organisations working to promote health.

 4. Healthcare in Sweden

  Healthcare in Sweden is a public responsibility, financed primarily through taxes levied by county councils and municipalities.

 5. Stå upp för kvinnans rättigheter i EU-valet

  Vi vill höja ett varningens finger när det gäller politiker som vill beskära rätten till abort och införa så kallad samvetsfrihet för barnmorskor. Det skriver Åsa Mörner och Sineva Ribeiro i

 6. Nordiska samarbeten

  Vårdförbundet är medlem flera i nordiska yrkesorganisationer och fackliga sammanslutningar. Vi samarbetar för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna påverka utvecklingen av våra

 7. Barnmorskor tog plats på kongressen

  När 197 ombud samlades på kongressen var minst 18 av dessa barnmorskor. Ombuden valde in två barnmorskor förbundsstyrelsen och motioner om barnmorskefrågor hanterades. I framtiden vill förbundet

 8. Palestina

  Vårdförbundet driver ett projekt för att stödja vår palestinska motsvarighet PNNA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

 9. LiN-projeket

  LiN-projektets syfte är att stärka National Nurses Association med kunskap om förhandlingsteknik. Leadership in Negotiations, LiN, är ett utbildningsmaterial utvecklat av International Council of

 10. Right2Water

  Få saker har betytt så mycket för mänsklighetens utveckling som tillgången till rent vatten. Sverige har genom FN erkänt den allmänna mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. Nu är det dags

Visa fler