1. Bli medlem

Sökresultat för "Engagemang"

Visar 10 av 226 träffar

Sortera sökresultat
 1. Det här händer på tisdagen

  Påverkanstorg och politikerdebatt är de två stora hållpunkterna på kongressen under tisdagen.

 2. Vårt gemensamma arbete visas i utställning

  På Vårdförbundets kongress finns en utställning där kongressombuden bland annat kan se exempel på hur villkorsfrågorna, våra internationella projekt, AST och personcentrerad vård har utvecklats

 3. Remissvar Information till Säpo

  Förbundet avstyrker förslagen i promemorian om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd. Vårdförbundets synpunkter begränsar sig till de

 4. Remissvar betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - en ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

  Vårdförbundet delar problembeskrivning i betänkandet, men förbundet instämmer inte i utredarens bedömning av vad som behöver göras. Förslagen kommer inte att leda till att andelen

 5. Remissvar delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet.

 6. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

  Vårdförbundet tillstyrker förslagen i promemorian.

 7. Remissvar slutbetänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Förbundets remissvar begränsar sig till förslagen om maskinell dos.

 8. Remissvar betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet. Förbundet är i huvudsak positivt till utredningens förslag.

 9. Remissvar Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

  Vårdförbundet instämmer i huvudsak i kommissionens problembeskrivning och förslag.

 10. Se filmer med de nominerade 2019

  Här kan du se filmer med de som var nominerade till Vårdförbundspriset, Årets vårdchef och Årets studenthandledare 2019.

Visa fler