1. Bli medlem

Sökresultat för "Engagemang"

Visar 10 av 256 träffar

Sortera sökresultat
 1. Personcentrering pågår

  På en av enheterna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har hela personalen gått Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård. Och trots att cirkeln nu är avslutad så kommer de fortsätta

 2. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

  Vårdförbundet är kritiskt till Folkhälsomyndighetens förslag. Besöksförbud är inhumant och strider mot den enskildes självbestämmanderätt. Det bör i stället vara mer fokus på andra verksamma

 3. LSS-utredningen (SOU 2018:88)

  Vårdförbundet, som beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88), begränsar sitt yttrande till vissa hälso- och

 4. Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

  Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag om föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 samt förslaget om ändring av

 5. Remissvar Information till Säpo

  Förbundet avstyrker förslagen i promemorian om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd. Vårdförbundets synpunkter begränsar sig till de

 6. Inspireras av förtroendevalda skolsköterskor

  Vill dina kollegor ha dig som representant på arbetsplatsen? Har du funderat på att ställa dig valbar? Låt dig inspireras av förtroendevalda skolsköterskor i Vårdförbundet avdelning Västra

 7. Vårdförbundet i sociala medier

  Vi finns där medlemmarna finns och det innebär även digitala mötesplatser. Genom att vara närvarande på sociala medier sänks tröskeln för att vara en aktiv medlem i Vårdförbundet. Här kan du läsa

 8. Remissvar betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - en ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

  Vårdförbundet delar problembeskrivning i betänkandet, men förbundet instämmer inte i utredarens bedömning av vad som behöver göras. Förslagen kommer inte att leda till att andelen

 9. Remissvar delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet.

 10. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

  Vårdförbundet tillstyrker förslagen i promemorian.

Visa fler