1. Bli medlem

Sökresultat för "Påverkan"

Visar 10 av 389 träffar

Sortera sökresultat
 1. Barnmorskor tog plats på kongressen

  När 197 ombud samlades på kongressen var minst 18 av dessa barnmorskor. Ombuden valde in två barnmorskor förbundsstyrelsen och motioner om barnmorskefrågor hanterades. I framtiden vill förbundet

 2. Stort utbyte av träffar med andra förtroendevalda

  Att tillsammans med medlemmarna kunna påverka på arbetsplatsen är den viktigaste drivkraften för Josefina Lind, förtroendevald för 40 medlemmar på kirurgkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.

 3. Länkar för kunskap och inspiration

  Här hittar du länkar till andra organisationer och personer som utvecklar kunskap om personcentrerad vård.

 4. Ett ordnat mottagande

  Vårdförbundets svar begränsar sig till frågor om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

 5. Remissvar Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

  Vårdförbundet instämmer i huvudsak i kommissionens problembeskrivning och förslag.

 6. Promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Vårdförbundet tillstyrker förslagen.

 7. Remissvar promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian

 8. Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2017/03845/S

  Vårdförbundet tillstyrker promemorians förslag

 9. Delbetänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

  Förbundet är positivt till utredningens förslag.

 10. Betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21)

  Förbundet är i huvudsak positivt till utredarens förslag om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Framförallt har förbundet synpunkter på de delar som handlar om

Visa fler