Vår lönecoach Anna Collert förklarar varför du har allt att vinna på att vara med på Vårdförbundets lönecoachning.

Boka digital lönecoachning för student och yrkesverksam

Varför ska jag gå på Vårdförbundets lönecoachning?

Det är vanligt att känna osäkerhet i mötet med arbetsgivaren inför en löneförhandling. När du höjer dina kunskaper i lönefrågor och lär dig hur en professionell löneförhandling ska gå till bidrar det till att maktbalansen jämnas ut och dina möjligheter att få ett bättre utfall ökar betydligt.

När under utbildningen passar det att jag går lönecoachningen?

Jag rekommenderar att du går på lönecoachningen innan du går in i en rekryteringsprocess och om du studerar någonstans mellan T4–T6 under din studieperiod.

Vad får jag med mig från lönecoachningen?

Min ambition är att du ska få en helhetsbild av hur det ska gå till, bli stärkt rent personligen och att du känner dig säker på hur du ska agera. Du ska välja din första arbetsplats med omsorg och slippa känna stress att skriva på ett avtal för tidigt. Du tjänar på att söka flera jobb och träffa flera arbetsgivare. Jag kommer förklara varför det är bättre att ha en mer "laid-back"-attityd och på detta vis låta arbetsgivaren arbeta för din lön.

Vilka är fördelarna med gruppcoachning?

Det är en stor fördel att många får ta del av samma budskap, det stärker hela kollektivet på sikt även om den riktar sig till dig som individ. För den enskilde deltagaren blir det en aha-upplevelse att ni är många som delar exakt samma tankar och dilemma kring frågan vilket blottlägger arbetsgivarens systematik. Vi behöver adressera den för att skapa förändring. 

Har du några tips till mig som börjar sista året på utbildningen?

Se dig om efter flera jobb och arbetsgivare. Kom ihåg att lönen alltid ska förhandlas individuellt och det gäller även förstagångslönen. Se till att dra ner tempot i rekryteringsprocessen genom att sluta anpassa dig till arbetsgivarens behov av att det ska gå fort. Diskutera aldrig lön på anställningsintervjun.

Behöver jag förbereda mig något inför lönecoachningen?

Om du har frågor eller erfarenheter som du vill dela med oss andra, så är det alltid väldigt givande för hela gruppen. Min erfarenhet är att ni upplever samma saker och vetskapen om det ger er både individuell och kollektiv kraft till att åstadkomma förändring. Och vi behöver få till en förändring!

Digital lönecoachning för student eller yrkesverksam

Boka lönecoachning