Stort utbyte av träffar med andra förtroendevalda

Att tillsammans med medlemmarna kunna påverka på arbetsplatsen är den viktigaste drivkraften för Josefina Lind, förtroendevald för 40 medlemmar på kirurgkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Josefina är inne på sitt sjunde år som förtroendevald. Hon har försökt locka fler att engagera sig, men än har ingen nappat. Själv blev hon inspirerad att ta sig an uppdraget av en engagerad röntgensjuksköterska som berättade om sitt uppdrag på en arbetsplatsträff.

– Det lät som ett roligt uppdrag och jag ville gärna testa, berättar Josefina. Något som hon aldrig har ångrat.

– Det känns bra att få vara med och påverka min och mina kollegors arbetsvardag. Jag lär mig mycket, blir insatt i olika frågor och har ett stort utbyte av de träffar för förtroendevalda som ordnas här i Jönköping.

Skönt att bolla frågor med andra

Men visst kan uppdraget vara tufft ibland. Att vara engagerad och drivande leder i vissa frågor till en kamp med arbetsgivaren. Det händer att hon får stå ensam och argumentera för en förändring trots att många medlemmar tycker samma sak.

– Då är det skönt att få bolla frågor med andra förtroendevalda både på andra arbetsplatser och i avdelningsstyrelsen, säger Josefina.

Fyra dagar om året träffas alla förtroendevalda inom avdelning Jönköping. Dagarna ger utrymme för stärkande diskussioner, erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Arbetsmiljön är en viktig fråga

Vilken fråga är det då som engagerar mest på kirurgkliniken i Eksjö. Josefinas svar kommer snabbt.

– Hur vi behandlar varandra, den psykosociala arbetsmiljön. Det är ofta stressigt och ibland blir klimatet hetsigt. Just nu jobbar vi med att utforma system för att förbättra klimatet.

Engagemanget har blivit bättre

Sedan Josefina blev förtroendevald har hon arbetat med att förbättra engagemanget bland medlemmarna på arbetsplatsen.

– När jag började som förtroendevald hade vi inga regelbundna medlemsmöten. Det har vi nu och det är uppskattat bland medlemmarna. Vi tar upp aktuella frågor och diskuterar förbättringar.

En livlig diskussion den senaste tiden har handlat om erfarna sjuksköterskor och nyutexaminerade. På en av avdelningarna arbetar många nyutexaminerade sjuksköterskor med ny kunskap från högskolan men oerfarna när det gäller det praktiska arbetet.

– Det blev en knepig balans. Diskussionen har lett till att vi nu är på väg mot en bättre personalmix på avdelningarna. På så sätt kan nyutexaminerade sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor lära av varandra. Vi har också börjat ta fram beskrivningar av olika arbetsmoment och förbättrat planen för introduktion av nyanställda, berättar Josefina.

Medlemsmöte vid två tillfällen

Josefina brukar dela upp medlemsmötena i två mötena med samma innehåll. På så sätt kan fler medlemmar delta. En typisk agenda består av två punkter; Information från Vårdförbundet och Öppen diskussion om aktuella arbetsplatsfrågor. För att nå ut med information om medlemsmöten använder hon både en mejllista och den interna TV-kanalen som riktar sig till alla medarbetare.