Argjentina Koci är det perfekta exemplet på att en förtroendevald i Vårdförbundet inte behöver ha 20 års arbetslivserfarenhet eller vara medelålders. Att vara förtroendevald handlar mer om att ha ett driv, vilja förändra och ha hopp om att saker kan förbättras.

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Argjentina Koci

Namn: Argjentina Koci, 24 år
Förtroendevald sedan: Hösten 2022
Arbetsplats: Öron-näsa-halsavdelning 56, Skånes universitetssjukhus
Examen: Sjuksköterskeexamen 2020 från Lunds universitet

Argjentina Koci är 24 år och sjuksköterska sedan hösten 2020. Hon hade bara jobbat i två år när en förtroendevald kollega frågade henne om hon kunde tänka sig att ta över när kollegan slutade.

– Hon sa till mig att jag skulle passa, eftersom hon tyckte att jag hade ”talets gåva”, skrattar Argjentina. Men jag var tvungen att fundera lite. Jag sa inte ”ja” direkt, utan jag ville ta reda på lite mer, vad rollen innebar och så. Sedan så passade det inte perfekt rent privat just då.

När du väl hade bestämt dig, vad gjorde du då?

– Då frågade jag alla mina sjuksköterskekollegor på avdelningen om de var okej med att jag blev förtroendevald. Jag ringde även upp en kollega som var föräldraledig.

Efter alla kollegors godkännande gick Argjentina in på Vårdförbundets webbplats och anmälde sig som ny förtroendevald. Därefter hade hon ett samtal med chefen där hon informerade om att hon var den nya förtroendevalda.

Min chef blev glad över att ha en ny förtroendevald på plats att samarbeta med.
Argjentina Koci

– Min chef blev bara glad över att ha en ny förtroendevald på plats som han kunde samarbeta med vad gäller arbetsmiljöfrågorna, det kändes bra, säger Argjentina.

Efter mötet skickade chefen ut ett mejl till alla berörda kollegor om att Argjentina var den nya förtroendevalda på avdelningen.

Vad var det första du gjorde när du blivit förtroendevald?

– Jag läste på om uppdraget på Vårdförbundets webbplats och vad man har för möjligheter som förtroendevald. Jag blev förvånad över att vi har så mycket att säga till om!

När Argjentina blivit lite varm i kläderna kontaktade hon huvudskyddsombudet Michaela Norén för att boka ett möte.

När jag inte vet hur jag ska hantera en fråga har jag någon att vända mig till.
Argjentina Koci

– Vi samtalade nog i två timmar och jag fick lära mig ännu mer om hur allt fungerar. Jag känner verkligen att jag kan fråga Michaela om allt och när jag inte vet hur jag ska hantera en fråga kan jag vända mig till henne och det känns jättebra.

Vilka egenskaper tror du är bra att ha som förtroendevald?

– Jag tror faktiskt att det kan vara en fördel att vara ung, att ha ett ungt perspektiv. Min generation ifrågasätter mycket och det tror jag är bra. Varför gör vi så här?

Vad var den första utmaningen i arbetsmiljön som du tog tag i som förtroendevald?

– Resursbristen. Vi sjuksköterskor arbetar ofta ensamma på nio vårdplatser och det är inte hållbart. Vi hinner inte ta pauser, gå på toaletten och det blir en stor samvetsstress mot patienterna. Det enda vi hinner med är att dela ut mediciner, inte det här viktiga runtomkring.


Argjentina i mitten med avdelningschef Fredrik Brinck och sjuksköterskekollegan Nina Tidermann-Andersen.

Har resursbristen blivit bättre sedan du lyfte problemet?

– Vi har inte löst resursbristen, men flera diskussioner har tagit plats under hösten och vi har lyft frågan högre upp på samverkansmöten och på skyddskommittén. Jag och min chef samarbetar också väl, förklarar Argjentina.

Trots läget känner Argjentina sig hoppfull och att hennes arbete som förtroendevald uppskattas, är viktigt och kommer leda till förändring.

– Nu lyfter vi problemen och det är det enda sättet att få till en förändring, även om det kan ta tid, avslutar Argjentina.

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Argjentinas tips

Tips till dig som är ny förtroendevald/skyddsombud

  • Var snäll mot dig själv, du kan inte göra mer än att försöka göra skillnad!
  • Ta hjälp av dina kollegor! Ju mer ni samarbetar som grupp och lyfter frågor gemensamt, desto mer skillnad kan ni göra!
  • Ta hjälp av huvudskyddsombudet och Vårdförbundet Direkt. De är grymma!

Så kan du veta om du är rätt för uppdraget

  • Du är inte rädd för att framföra dina eller andras åsikter.
  • Du är inte rädd för att ifrågasätta, exempelvis rutiner eller beslut.
  • Du har en stor önskan om förändring.