Du som förtroendevald med facklig tid har ett förtroende från de medlemmar som valt dig samt från avdelningsstyrelsen som fördelat resursen facklig tid till dig.

De uppdrag du har kopplat till facklig tid grundar sig främst på det som inryms i den lagstiftning och de avtal som är grunden för ledighet med lön. Detta innebär en tyngdpunkt på medlemsstöd och olika former av påverkansarbete.

Fakta

Rollbeskrivningen är beslutad i mars 2015 av Förbundsstyrelsen. I pdf:en kan du läsa den fullständiga texten.

Uppdraget (enligt stadgarna)

Det finns ingen specifik beskrivning i stadgarna för rollen som ” förtroendevald med facklig tid”.

Förbundsstyrelsen tolkar stadgan som att förtroendevald med facklig tid ska vara vald av medlemmar.

Förtroendevald med ”facklig tid” arbetar en viss eller hela sin betalda arbetstid med fackliga frågor som förtroendevald för Vårdförbundet. Förtroendevald har kvar anställning hos sin arbetsgivare och det är arbetsgivaren som betalar lönen för den fackliga tiden. Det gäller då betald ledighet för uppdraget kopplat till lagstiftning (LAFF/AML) eller avtal.