Kvinna som sitter vid en sjö och tänker

Hur mår du? Du har säkert fått frågan under senaste tiden och kanske har du fått den lite för många gånger. Men hur mår du egentligen? I takt med att coronaviruset sprider sig uppstår både oro och frågor. Du som arbetar inom vården är extra utsatt, eftersom du kan möta smittan både privat och på arbetet. Det är inte bara oro för smitta, brist på skyddsutrustning, omflyttningar och långa arbetspass som är utmaningarna just nu. Du kan även behöva vårda mycket sjuka patienter, möta närstående som inte får vara nära sina anhöriga och du själv och dina kollegor kan ställas inför etiska dilemman, uppleva rädsla och samvetsstress.

 

Känner du dig orolig?

Vi vägleder dig genom dilemman och stress som kan uppstå i din vardag. Samtala gärna med en kollega när du går igenom vägledningen. I slutet får du råd och stöd hur du går vidare. 

 • Etisk stress

  Etisk stress kan uppstå när du måste gå emot vad du egentligen tycker är det rätta, när något känns fel eller orättvist. Du känner att du går emot din värdegrund och dina etiska värderingar.

  Exempel

  • Du jobbar på ett äldreboende och anhöriga vill komma och sitta hos sin sjuka mamma. Du har dina riktlinjer du måste följa med det besöksförbud som råder och behöver därför hindra de anhöriga fast innerst inne känns det fel.
  • Du har flera patienter som behöver din hjälp, men du kan bara vara på ett ställe åt gången. Situationer som dessa kan skapa etisk stress.

  Känner du igen dig?

 • Etiska dilemman

  Etiska dilemman är ofta en orsak till etisk stress. Ett etiskt dilemma är en valsituation där du känner att hur du än väljer, så måste du kompromissa om de värderingar och normer som du annars anser att du ska följa. Med andra ord: oavsett vad du väljer att göra, så blir det i någon mån fel.

  Känner du igen dig?

 • Prioriteringar

  Prioriteringar är något vi i våra yrken ibland ställs inför. Det kan exempelvis handla om vilken patient som har störst behov av den enda akuttiden som finns kvar eller att en av dina patienter är döende och ligger ensam samtidigt som flera andra patienter behöver din hjälp. Prioriteringar kan orsaka etisk stress.

  Känner du igen dig?

 • Oro

  Känner du oro för att gå till jobbet? Är du rädd för att bli smittad? Funderar du på om det kommer finnas skyddsutrustning om behovet uppstår? Ibland kan oron ta överhand och då är det bra att prata med någon. Kanske det räcker att prata med en kollega som du känner förtroende för, men ibland behövs mer. 

  Känner du igen dig?

Vi finns för dig!

Det finns hjälp att få för att stilla den oro och stress som kan uppkomma i rådande situation. Vårdförbundet finns för dig som medlem och vi erbjuder dig flera olika alternativ till hjälp.
Till råd och stöd

Vi finns för dig - oavsett!

Oavsett om du hamnat i svåra situationer och etiska dilemman eller ej som skapat oro och stress finns vi för dig som medlem. Vårdförbundet erbjuder dig flera olika alternativ till hjälp.
Till råd och stöd
Fråga /
Svara på frågan innan du klickar på Nästa

 

Arbetsgivaren har också ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär att din chef måste bemöta och ta tag i din och dina kollegors oro. Din chef ska också hjälpa dig med riktlinjer för exempelvis prioriteringar, riktlinjer för prioriteringar bör finnas på arbetsplatsen. Om du känner oro eller att stressen blir för stor, prata med din chef. Kanske kan du få stöd av företagshälsovården?