Det är viktigt att känna till att du påverkar din lön varje dag, året om. Inte bara vid ditt årliga lönesamtal. De mål som du och din arbetsgivare har kommit överens om, tillsammans med din kunskap och arbetsinsats under året, ska speglas i din lön.

Ta chansen att förhandla vid nyanställning

Du kan också påverka din lön vid nyanställning och när du byter jobb. Det är då du verkligen kan förhandla om din lön. Ställ krav – om du inte är nöjd, tacka nej och sök dig vidare.

Läs mer om löneförhandling här

Visa att du bidrar till uppsatta mål

När du visar att din kunskap bidrar till att ni når målen i verksamheten ska det synas genom att du får högre lön. Du och dina kollegor ska kunna vara med och påverka lönekriterierna. Prata om det tillsammans med chefen på en arbetsplatsträff i god tid innan lönesamtalen drar igång. Var det länge sedan kriterierna togs fram eller har verksamheten eller kollektivavtalet förändrats? Då kan det vara dags att ta upp frågan igen!

Förbered dig väl inför lönesamtalet

I lönesamtalet gör du och din chef tillsammans en värdering av dina insatser under året som gått, utifrån de fastställda kriterierna och målen som ni satte upp tillsammans på utvecklingssamtalet. Förbered dig väl inför lönesamtalet och berätta hur du har bidragit till verksamhetens utveckling under året och utvecklats själv inom ditt yrke. 

Läs mer om lönesamtalet här

Arbetsgivaren ansvarar för att ni har tydliga lönekriterier

Din chef ska förklara och motivera lönekriterierna, det vill säga hur prestation, bidrag, resultat och måluppfyllelse påverkar din lön. Lönen sätts individuellt och kan därför skilja sig mellan dig och dina kollegor.

Arbetsgivaren ska också ha en plan för löneutvecklingen där kompetens, specialistkunskap, resultat och bidrag till verksamheten ska uppmuntras och belönas.

I det nya avtalet för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt bolag, HÖK 19, ska även erfarenhet och särskild yrkesskicklighet beaktas.

Kontakta en lokal förtroendevald för att få mer information om hur du kan argumentera.