Löneväxling innebär att du byter en del av din lön mot en förmån, vanligtvis en pensionspremie. Du avstår från en del av framtida löneutbetalningar eller kommande löneökning för att istället få en förmån som arbetsgivaren erbjuder. Det är inte alltid ekonomiskt fördelaktigt att löneväxla så värdera förmånen innan du beslutar dig.

När privat pensionssparande inte längre är skattemässigt gynnat är det fler som efterfrågar löneväxling till pension genom sin arbetsgivare.

Konsekvenserna av löneväxling är att du genom att få lägre bruttolön kan minska din skatt samtidigt som du får högre premieavsättningar till tjänstepensionen än den bruttolön du avstår.

Löneväxling inte lönsamt för alla

Löneväxling är inte lönsamt för alla utan ska endast övervägas om du har en månadslön över 51 200 kronor efter löneväxlingen. Om du sänker din bruttolön under denna nivå påverkas den allmänna pensionen negativt.

Även sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner blir lägre, men dessa förmåner påverkas negativt först om löneväxling sker för bruttoinkomster under 10 prisbasbelopp. Det motsvarar en månadslön på 47 750 kronor.

Avkastning på insatt kapital och avgifter påverkar pensionsutfallet

Som alltid när det gäller premiebaserade tjänstepensioner är det du själv som ansvarar för hur ditt pensionskapital utvecklas. Du ska försöka få en bra avkastning till så låga förvaltningsavgifter som möjligt genom aktiva val.

Checklista för löneväxling

Läs mer om löneväxling i OFR:s lathund.