Vårdförbundet har via fackförbunden inom staten kommit överens med Arbetsgivarverket om dels en större anställningstrygghet, dels om en möjlighet till vidareutbildning mitt i livet samtidigt som du får ett ekonomiskt stöd som motsvarar en stor del av din lön.

Här nedan kan du läsa mer om vilka regler som från 1 oktober 2022 gäller för dig som är medlem i Vårdförbundet och som arbetar statligt.

Vårdförbundet har via den gemensam förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O bland annat säkerställt att statligt anställda ska få lika förmånliga omställningsförhållanden som privatanställda. Dessutom har förbunden drivit igenom förbättringar i omställningsavtalet som innebär att sjuka numera permanent kan komma in i avtalet, förbättrat efterskydd samt ökat stöd efter två års visstidsanställning. 

Ett grundläggande stöd

I det nya avtalet blir det möjligt för både dig som är tillsvidareanställd, visstidsanställd och dig som ska avsluta din anställning att få ta del av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Stödet består bland annat av rådgivning, vägledning och ett förstärkt stöd.

Kompletterande omställningsstöd: studera i ett år med motsvarande 80 procent av din lön

Som statligt anställd kan du kompetensutveckla dig mitt i livet med upp till 80 procent av din lön i upp till ett år (44 veckor). Det ekonomiska stödet består av tre delar: ett statligt bidrag via CSN, ett statligt lån via CSN och ett kompletterande stöd via omställningsorganisationen Trygghetsstiftelsen. Du kan välja att läsa på en studietakt mellan 20 och 100 procent och du väljer också själv i vilken omfattning du vill ta ut det ekonomiska stödet.

Förlängt studiestöd

Med förlängt studiestöd kan du som fyllt 40 år vid tidpunkten för studiestart studera i upp till sex terminer istället för två. Det förlängda studiestödet ska, tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen, ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2 och därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. För den som av åldersskäl saknar rätt till studiemedel från CSN ska förlängt studiestöd bestämmas som om den anställde varit berättigad till studiemedel från CSN.

Kortvarigt studiestöd

Ett kortvarigt studiestöd kan beviljas för utbildningar som är kortare än en studievecka, upp till totalt fyra dagar. Det kortvariga studiestödet kan beviljas med 70 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.

Kvalificeringskrav

För att kunna ta del av omställningsstudiestödet, oavsett om det gäller rådgivning och vägledning eller om det gäller det ekonomiska stödet för studier, krävs att man uppfyller vissa grundläggande krav.

Bland annat behöver du:

  • Vara mellan 27 år och 62 år,
  • Vara etablerad på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha haft arbete som din huvudsyssla under minst åtta år under de senast 14 åren och ha arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka samt
  • Ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha arbetat minst tolv månader av de senaste 24 månaderna.

Vill du veta mer?

På den statliga sidan är det Trygghetsstiftelsen som är omställningsorganisation. Det är alltså dem du ska kontakta vid frågor om kompetensutveckling, vägledning eller att söka omställningsstudiestöd för en utbildning. Mer information hittar du på Trygghetsstiftelsens webbplats

Hos CSN finns också ytterligare information om regler för att kunna studera med omställningsstudiestöd och information om hur man går tillväga för att söka stödet. Läs mer på CSNs webbplats