Du kan bli chef genom att gå bredvid andra chefer, gå interna utbildningar och universitetskurser om ledarskap och göra en karriärplan tillsammans din chef. "Du är eftertraktad som chef och du kan påverka din karriär mycket själv", säger Merja Nyholm, chefshandläggare på Vårdförbundet.

För att arbetsgivaren ska ge dig en ledande position behöver du tala om att du är intresserad av chefsrollen. Använd dina utvecklingssamtal till att diskutera detta. Merja Nyholm, som tidigare arbetat som chef på intensivvårdsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har stor erfarenhet av att hjälpa medarbetare vidare i sin karriär.

- När jag som arbetsgivare fick höra att någon var intresserad av ledarskap och ville utveckla sina ledartalanger så fångade jag upp detta. Tillsammans utformade vi en plan som innehöll aktiviteter för hur planen skulle genomföras, det kunde handla om exempelvis universitets- utbildningar, mentorskap eller coaching som kunde hjälpa medarbetaren att ta nästa steg, berättar hon.

Vidareutbildning kan hjälpa dig

När du visat ditt intresse kan du undersöka vilka utbildningar som finns på hel- och deltid vid universitet och högskolor. Det kan också finnas interna utbildningar i ledarskap som du kan delta i. Kurser i etik, sociologi, filosofi, organisationsutveckling, ledarskap, hälsoekonomi och hälsopolitik ger dig en bra bild av vad arbetet som chef innebär och är meriterande vid rekrytering. Ibland finns möjlighet att läsa på distans. Det kan vara fördelaktigt att specialistutbilda dig.

- Att vidareutbilda sig ger en fördjupad kunskap om den verksamhet som du kommer att ansvara för. Du måste ju veta vad du leder, vården är komplex. Men det viktigaste är att du fokuserar på att utveckla din ledarskapsförmåga om du vill bli chef, säger Merja Nyholm.

Praktisera hos andra chefer

Du kan också hospitera, det vill säga att gå bredvid någon som redan är chef, för att lära dig vad chefsrollen i vården innebär.

- Själv hospiterade jag i en helt annan organisation och upplevde att det var otroligt nyttigt att se andra hierarkier och ledarsystem. Det belyste olika maktstrukturer som finns i vårt samhälle och gjorde att jag bättre kunde se vilken sorts chef och ledare jag ville vara, säger Merja Nyholm.

Ett roligt jobb, men också utmanande

Att vara chef och leda vårdens utveckling upplevs ofta som roligt. Med ett större ansvar kan du vara med och påverka din avdelnings utveckling och resultat. Det finns ständiga utmaningar att ta sig an och för dig som har en drivkraft att påverka och förbättra förutsättningarna i vården kan chefsrollen passa bra. Men rollen har också sina utmaningar.

- När du väl blivit chef är det viktigt att du ser till att du får tydliga befogenheter att verka inom. Och att du har administrativa stödresurser så att du kan koncentrera dig på att leda vården och inte hamna i en administrativ fälla. Om du inte får tillräckliga resurser, lyft frågan till din närmaste chef och se till att du får rätt handlingsutrymme, uppmanar Merja Nyholm.

Varför tycker du att man ska bli chef?

- Du får så stor möjlighet att förbättra tillsammans med vårdtagare och medarbetare. Det är otroligt roligt att jobba målinriktat och fokuserat och utveckla överblicksförmågan som gör att du bara vet vad som behöver göras, säger Merja Nyholm.

Vad kan du göra om du vill bli chef?

- Prata med din chef om dina ambitioner - Gör en karriärplan, gärna med din chef - Gå universitets- eller högskoleutbildningar i exempelvis etik, sociologi, filosofi, organisationsutveckling, ledarskap, hälsoekonomi och hälsopolitik men du kan också tjäna på att specialistutbilda dig. - Praktisera hos en annan chef inom eller utanför vården - Hitta en mentor eller coach som kan hjälpa dig nå dina mål