Du har makten över ditt eget liv. Genom att göra medvetna val och formulera vad du vill och vad du kan ökar du dina chanser att komma dit du vill.

  • Varifrån får du din energi och din glädje – och var tappar du bort den?
  • Hur ser ditt privatliv ut i dag och hur vill du att det ska ut om tre år, och om tio?
  • Hur mycket är du beredd att satsa på karriären och hur länge?
  • Om du har en ledande position - Vad vill du åstadkomma med ditt chef- och ledarskap?

Det är frågor som alla bör ställa till sig själv. De hjälper dig att ta ställning till livets olika valmöjligheter – allt från utbildning och yrkesliv till familjeliv.

Prata med din chef

Om du vill göra karriär på din arbetsplats kan du tillsammans med din chef planera för ditt framtida avancemang, din arbetsgivare utifrån sina långsiktiga, strategiska verksamhetsmål och du utifrån dina egna livs- och karriärmål. Karriärplanen är en bra utgångspunkt när ni går igenom ditt behov av kompetensutveckling.

Ta god tid på dig

Om det främst handlar om att du vill söka dig vidare till nya tjänster och/eller arbetsplatser, fundera på vilken typ att tjänst som för dig närmare målet. Sök omsorgsfullt och ta god tid på dig.

Viktigt med ett brett nätverk

Hitta kurser i "rätt riktning" som ger dig fördelar när du söker dig vidare i karriären mot dina egna mål. Kurserna kan ge dig fördelar i ditt CV, men är också utmärkta tillfällen att utvidga sitt nätverk.

Nätverkande är ett utmärkt sätt att komma vidare i karriären. Försök därför att skaffa dig ett brett nätverk.

Nästa steg som chef

Du som är chef, tänk också igenom vad du vill göra när du inte längre är chef, och gör eventuellt en avvecklingsplan för chefskapet. Det behöver inte vara ett steg bakåt, se det istället som en del i din utveckling.

Relaterade länkar