Nominera till ett av vårdens största priser: Vårdförbundspriset

  • Vinnare 2020: Martina Jarnström, sjuksköterska.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvården. Nu kan du nominera en chef eller kollega som du tycker är värd att uppmärksamma.

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Det vill vi stimulera och uppmuntra. Därför premierar vi fantastiska medlemmar som utvecklar   mot en personcentrerad nära vård, genom att varje år dela ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar. Prissumman på 500 000 kronor är ett av de största vårdpriserna i Sverige och går direkt till vinnarna personligen. Prissumman är beskattningsbar för vinnarna.

Här kan du nominera en kollega eller chef till Vårdförbundspriset 2021

Folksam är sponsor

Folksam är en av Vårdförbundets samarbetspartners som du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar hos. De har dessutom valt att sponsra just detta pris för att uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken.