Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till dig som chef och medlem

Så här års brukar vi sända ut en inbjudan till höstens chefsinternat. Tyvärr får vi ställa in i år. Vi hoppas att det går att genomföra kommande år.

 

  

Corona har påverkat allas arbetsmiljö, särskilt tydligt blir det för er chefer. Som chef har du tre områden att hantera; personal, verksamhet och ekonomi. Utöver det har du ditt arbetsmiljöansvar. Vårdförbundet Chef finns till för dig som anställd.

Som chef har du i ditt anställningsavtal även rättighet till en hållbar arbetsmiljö med en rimlig arbetsbörda. Du har en chef som ska ansvara för din arbetsmiljö i dialog med dig som anställd chef.
På Vårdförbundets hemsida finns särskilda sidor för dig som chefsmedlem. Här finns också råd och tips på hur du kan hantera olika situationer dessa särskilda tider. 

Övertid
Flera av er har just nu en hög arbetsbelastningen, vilket bl.a. innebär fler arbetade timmar.  Många har i sitt anställningsavtal skrivit bort rätten till övertid.
När du skrev bort rätten till övertid var det utifrån en tänkt, genomsnittlig, ”normal” övertid som var uträknad under ett år. Det här året har inte genererat en “normalt” övertid i en rådande pandemi. Det finns inga arbetsrättsliga hinder att din arbetsgivare ger dig övertidsersättning under rådande omständigheter. Ta upp det med din chef.

Vi kan som förbund inte kräva att de gör det. Men som en god arbetsgivare så bör de vara tillmötesgående med att införa och betala övertid nu under en begränsad tid.
Enligt arbetstidslagen ska all arbetad tid registreras. Det är ännu viktigare nu. Oftast har du möjlighet att kompensera arbetad tid mot ledighet. Håll koll på din arbetade tid. Det är viktigt att du har en hållbar arbetsmiljö som chef, samt att även du får möjlighet till återhämtning och vila.

I varje avdelning finns lokala kontaktpersoner för dig som chefsmedlem. Nationellt finns chefsstödjare.
Du väljer vem du vill ta kontakt med.
Christina Wernstedt 0730-39 95 81
Jeanette Ros 0700-82 21 54
Martin Håland 076-760 85 15
Chefsspecialisterna når du via Vårdförbundet Direkt Chef 0771-630 630

Anne Karin Höglund
Ordförande Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland
0702-418897

Vårdförbundet Chef finns i sociala medier. Följ oss!

Facebook  

Instagram  

LinkedIn

 

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -