Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sommarenkät

Hej Vårdförbundsmedlem på SU område 1

Vi som är fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet på SU område 1 vill med denna enkät be er medlemmar svara på några frågor om hur sommaren 2018 har varit. Era synpunkter tar vi med oss till våra samverkansträffar med arbetsgivaren. Hösten 2018 intensifierar område 1 sitt arbete kring sommarsituationen på vårt område, på uppmaning av de fackliga organisationerna. Hjälp oss att föra fram medlemmarnas åsikter!

Till enkäten
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -