Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Uppdaterat - Villkor förflyttning -Skaraborgs Sjukhus

Vi ger dig här information angående villkor för den förflyttning som arbetsgivaren beordrat dig, eller kan komma att göra. Informationen går ut till samtliga medlemmar som redan berörs eller riskerar att beröras.

 

Hej! 

Den 13/11-20 skickade Vårdförbundet ett mejl till sjukhusdirektören Jörgen Thorn med begäran om information som senare utmynnade i en förhandling - så kallad  MBL §12. Arbetsgivaren har här alltså gett sin syn på hur det ska hanteras och det gäller alla förflyttningar av personal från nu.

Vi har markerat det som vi tror kan hjälpa till att räta ut några frågetecken kring förflyttningen. Arbetar du exempelvis normalt 40 timmar per vecka med lediga lätthelgdagar (julafton osv) behåller du denna veckoarbetstid med lediga lätthelgdagar över kommande helger t.o.m. trettonhelgen. 

Om behovet av längre förflyttning kan din veckoarbetstid förändras efter helgerna (se protokoll). Skulle det på grund av situationen med Covid-19 krävas att du arbetar någon av lätthelgdagarna gör du det på beordrad kvalificerad övertid.
Har arbetsgivaren behov av att dra in beviljad semester anser Vårdförbundet att det skall förhandlas, men även här har arbetsgivaren förtydligat sin inställning i frågan (se protokoll).

Planerar arbetsgivaren nytt schema skall Vårdförbundet få dessa i god tid för att kunna se till att de uppfyller lagar och avtal samt främjar hälsosamma arbetstider. Får Vårdförbundet in nytt schemaförslag för dig som individ från arbetsgivaren kontaktas du personligen innan förändring.


Vid frågor kontakta oss gärna! 

Med vänlig hälsning

Vårdförbundet avd. Västra Götaland, Skaraborgs Sjukhus
Vårdförbundets expedition plan 3 Gula gatan
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde
Tel. 0500-43 19 36
e-post: vardforbundet.skas@vgregion.se

LÄNKAR

Mejl till sjukhusdirektören - Jörgen Thorn 

Protokoll 20-11-18 med markeringar

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -