Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Har du fått förändrad semester?

Semesterlagen är en rättighetslag för dig som individ, som arbetsgivaren är skyldiga att följa. I nuläget sker många saker i skuggan av pandemin och vi ser en arbetsgivare i Regionen och på SkaS som tänjer på våra lagar och avtal.

 

Enligt semesterlagen, SemL, har vi rätt till en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

Enligt Allmänna Bestämmelser, AB, (Vårdförbundet och SKR centrala kollektivavtal) är arbetstagaren skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete.

Ingenstans står att arbetsgivaren har rätt att återta redan beviljad, icke påbörjad semester.

Semesterlagen är en rättighetslag för dig som individ som arbetsgivaren är skyldiga att följa. För Vårdförbundet är det viktigt att hålla emot och ifrågasätta arbetsgivarens agerande för att säkra semesterlagen och övrig arbetsrätt inför framtiden.

Den 5/6 kallades Vårdförbundet till förhandling av arbetsgivaren på SkaS för alla Vårdförbundsmedlemmar på verksamhetsområde K6. Arbetsgivaren återtar en semestervecka för nästan samtliga sjuksköterskor som bemannar An/Op/IVA Skövde i sommar. Vårdförbundet ställde sig givetvis oeniga till detta. Då arbetsgivaren inte har kallat Vårdförbundet till förhandling angående andra än de som arbetar på K6 har vi inte kontaktat andra än de för de tillfället berörda, förrän nu.

Du som inte bemannar K6 i sommar men ändå får din, sedan tidigare beviljad semester, ofrivilligt förändrad, flyttad eller återtagen/förkortad, har självklart samma rätt enligt ovanstående bestämmelser, som medlemmarna på K6.

Vill du ha Vårdförbundets stöd i att se över om dina semesterrättigheter har kränkts, hör du av dig till nedanstående mailadress. Du får då ett mail med en mall att fylla i med ytterligare frågor.

Vi hoppas självklart att du får din redan beviljade semester.

Om så inte är fallet är du välkommen att höra av dig, med vändande mail, till vardforbundet.skas@vgregion.se


Med vänlig hälsning

VÅRDFÖRBUNDET
Skaraborgs Sjukhus
Vårdförbundets expedition plan 3
54185 Skövde
0500-431936
vardforbundet.skas@vgregion.se

Sommarsemester! Vad gäller?
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -