Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Överläggningen inför årets löneprocess med arbetsgivaren är nu klar

Enligt det nya avtalet HÖK 19, Bilaga 1, § 3 (som slöts i maj mellan SKL och Vårdförbundet) ska lönenivåer och lönespridning särskilt uppmärksammas och målet är att prioritera särskilt yrkesskickliga för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid.

Det här innebär att vissa kollegor kommer få ett högre lönepåslag än andra. Detta är en långsiktig plan för höjda livslöner inom våra yrkesprofessioner, men innebär också att det ska finnas tydliga riktlinjer för hur man som individ ska kunna nå dit.

I NU-sjukvården har vi lagt mycket arbete kring det nya begreppet särskilt yrkesskicklig för att vi tillsammans med arbetsgivaren ska få en samsyn på hur dessa ska kunna identifieras. Den delen tycker vi att vi har lyckats med. Vårdförbundet nationellt hade förslag på kriterier för särskilt yrkesskickliga och dessa ligger till grund för den samsyn vi till sist enats om med arbetsgivaren. 

Lönesamtal ska hållas

Lönesamtal kommer nu att genomföras ute på era arbetsplatser de närmsta veckorna. Vi vet att många redan haft någon form av prestationssamtal, men ni ska ändå ha ett kortare samtal kring er preliminära lön. HR har varit tydliga med information om detta till cheferna.

Arbetsgivaren/HR ska till chefer ha skickat ut underlag med det löneutrymme som gäller i årets löneprocess samt dokument som beskriver hur särskilt yrkesskickliga kommer att bedömas.

Överläggningsprotokoll länkar vi till nedan, men det ligger även på intranätet under HR/ Lön, förmåner och ersättningar/ Löneöversyn/ Löneöversyn 2019. Häri finns även dokumentet "Processen för nominering av särskilt yrkesskickliga". Där kan ni själva läsa vilken utgångspunkt chefer ska ha för att identifiera vilka, och om det finns någon/några, som kan anses särskilt yrkesskicklig hos er.

Hur pengarna fördelats

Det kan vara bra att veta att de pengar som avsatts till särskilt yrkesskickliga samt årets prioritering av specialister inom An/Op/IVA, har dragits av från det förvaltningsövergripande utrymmet. Detta innebär att det utrymme som är tilldelat till varje enhet fördelas som vanligt enligt era kända lönekriterier. De extra påslagen till ovan nämnda kategorier tillkommer utöver.

Totalt löneutrymme är 2,2 %. Från detta har det dragits 0,2 % till specialist inom An/Op/IVA (ger 500:-/person) samt 0,5 % till särskilt yrkesskickliga (ger 2 000:-/person). Således är utrymmet att fördela på enheterna endast 1,5 %. Vi är medvetna om att procentsatsen på arbetsplatsernas utrymme är lågt och målsättningen är att det måste öka för att få till ännu bättre lönespridning. Politiken behöver alltså i sin budget framöver avsätta mer pengar till löner, önskvärt vore att alla särskilda satsningar tillkommer utöver årets revision. Vi kan alla försöka påverka budgetarbetet, till exempel genom insändare och samtal med politiker.

Den nya lönen ska betalas ut i december, retroaktivt från den 1 april.

Det är viktigt att du som medlem lämnat korrekta uppgifter till Vårdförbundets för att vi ska få rätt information om dig som medlem.

Det är viktigt att du loggar in på Vårdförbundets hemsida (kan göras med mobilt Bank-ID) och uppdaterar information om din nuvarande arbetsplats, telefonnummer, mailadress, lön med mera. Det är bara du själv som medlem som kan göra detta, förtroendevald har inte mandat att göra några personliga ändringar.

Har ni ytterligare frågor är ni förstås välkomna att kontakta oss enligt telefonnummer nedan.

Vårdförbundet NU-sjukvården;Anette,  Anna Christian, Emil och Magnus

Våra kontaktuppgifter

vardforbundet.nu@vgregion.se

  • Christian Sandberg 010-435 69 51
  • Anna Tjus 010-435 69 52
  • Emil Lorentzon 010-435 69 53
  • Anette Fristedt 010-435 69 54
  • Magnus Hermansson 010-435 69 55    

Överläggningsprotokoll

Länk till protokollet, öppnas i nytt fönster.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -