Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Om processen årets löneöversyn

Arbetsgivaren Skaraborg Sjukhus har påkallat överläggning angående att man vill flytta fram löneutbetalningen i årets löneöversyn till november. Detta för att förlänga genomförandetiden på grund av att många chefer har svårt att hinna med löneprocessen enligt ursprunglig planering då Covid-19 kräver stor arbetsinsats.

 

Vårdförbundet framför vid denna överläggning att vi är medvetna om att under rådande omständigheter är det svårt att hinna prioritera löneöversynen och har respekt för att det nu blir ofrånkomliga fördröjningar i löneöversyn 2020. Vårt budskap till arbetsgivaren är att löneöversynen bör göras senast efter sommaren och det är viktigt att inte dra ut på processen för långt. Vi håller fortsatt våra mål utifrån HÖK19. Särskilt yrkesskickliga ska fortsatt prioriteras och målet är fortfarande att de ska ha 10 000 kr mer i månaden under avtalsperioden. Samtidigt som målet är att alla medlemmar ska ha en god löneutveckling.

 

Med tanke på de insatser som Vårdförbundets medlemmar gör under pågående pandemi är det inte mer än rimligt att arbetsgivaren gör ordentliga satsningar på framförallt särskilt yrkesskickliga men även på övriga medlemmar. Den stora uppskattning arbetsgivaren nu ger uttryck för ska också synas på lönen.

Vårdförbundet trycker på att arbetsgivaren nu om aldrig bör visa vad Vårdförbundets medlemmar är värda.

 

Lönesamtalet

Planen är nu att chefer efter att ha haft lönesamtal och lönebeskedsamtal, där man får veta sin preliminära lön och har möjlighet att ha dialog, kontaktar Vårdförbundet SkaS för att boka tid för avstämning. Absolut sista dag för chef att avstämma lön för arbetsplatsen är den 15 oktober. Vårdförbundet har därefter samtliga listor med preliminära löner under 10 dagar. Eventuella inkomna synpunkter från medlemmar under denna tid, tas med till slutavstämning på förvaltningsnivå, vilken är planerad till den 30 oktober. De nya lönerna spikas då och ny lön betalas ut med novemberlönen men gäller från den 1 april, vilket innebär att du kommer få en retroaktiv löneökning  från 1 april i år.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor eller problem uppstår.

Vårdförbundet

Skaraborgs Sjukhus

vardforbundet.skas@vgregion.se

Tel 0500-43 19 36

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -