Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Dokumenterar du din övertid?

Detta nyhetsbrev har fokus på frågeställningar kring övertidsersättning och hög arbetsbelastning. Men vi vill även passa på att tipsa om våra uppskattade webbinarier.

 

Chefsmedlemmar kontaktar oss nu med frågor kring sin arbetstid och arbetsbelastning. De vittnar om att de arbetar mer än vad de gjorde motsvarande period föregående år och de har svårt att få ut den tid som de arbetet utöver sin normala arbetstid.

- Men jag har avtalat bort min övertid...
Många har avtalat bort rätten till övertidsersättning i anställningsavtalet. Men det innebär inte att du har avtalat bort arbetstidslagen. Det som avtalats bort är ersättningen enligt AB om du arbetar mer än 40 timmar per vecka. Emellertid säger arbetstidslagen att din arbetsgivare ska dokumentera utförd arbetstid. Detta gäller oavsett om du har rätt till övertidsersättning eller ej.

- Men övertidsersättningen är inbakad i min lön...
Många har löst in övertidsersättningen i lönen. Ofta har man räknat ut hur mycket övertid du arbetat några år bakåt i tiden och bakat in en generell övertidsersättning i din lön. Vår uppfattning är att du nu förmodligen arbetar mer övertid än vad som beräknades när övertiden inkluderades i din lön.

För dig som är anställda i regionen tog vi redan i maj 2020 upp chefers förutsättningar under pandemin med regiondirektören. Svaret blev lamt:

 ”Om chef varit i direkt kliniskt arbete med patient/provrör/röntgen m.m. kunde chef få övertidsersättning.

Vi var inte nöjda med detta svar. Olika förvaltningar har även skapat olika lösningar. Som exempel uppmanade NU-sjukvården chefer att utse ställföreträdare, just för att avlasta framför allt första linjens chefer.

- Varför fokuserar vi så mycket på detta? Pandemin är ju här, alla måste hjälpas åt...
Därför att din chef måste uppmärksamma din arbetssituation samt hur mycket du arbetar. I den dialogen är det oerhört viktigt att du kan visa upp din arbetade tid. I dialog hoppas vi att du ska komma överens med din chef hur du ska kunna ta ut tid som du arbetat in. “Nu har jag arbetat så här mycket och tar därför ut en ledig dag.” Men då situationen ser ut som den gör, anser vi att du ska kunna välja att få den arbetade tiden i pengar om du så önskar.

För dig som har regionen som arbetsgivare finns i det senaste beslutet från 2021-01-28 följande skrivning:

Ställningstagande rörande Särskilda ersättningar i anledning av belastningen i vården i anledning covid-19. 
Övertid - För medarbetare som inte har rätt till kompensation för övertid och som i dialog med chef inte bedöms kunna få ledighet tid för tid kan det finns behov av att ge ersättning för övertid motsvarande AB § 20.

Detta nyhetsbrevet har till stor del handlat om beslut i regionen, men för dig som har någon av de 49 kommunerna i Västra Götaland som arbetsgivare, så finns det inte liknande beslut, vad vi känner till. Ta gärna kontakt om du har behov av hjälp eller vill dela med dig av dina upplevelser. Se kontaktuppgifter nedan.

Registrera din arbetade tid!
Ha en dialog med din chef om din arbetsbelastning!
Din arbetsmiljö måste ge dig rätt förutsättningar.

Ta del de aktiviteter, som är för dig som chefsmedlem,  här i slutet av nyhetsbrevet! 

Vänliga Hälsningar,

Vårdförbundet
Avdelning Västra Götaland

Vill du komma i kontakt med oss?
All information och kontaktuppgifter finner du på vår webbsida:
Chefsstöd och rådgivning


Aktiviteter för chefsmedlemmar

Här är ett par tillfällen med mer riktad information. 

Återhämtning och motivation i pandemitider – Webbinarium

18 Februari kl. 14:00 – 15:00 via TEAMS

Vi får kunskaper om stress och krisstress i samband med pandemin, och introduceras till fyra pärlor som hjälper oss att hantera stress, krav och ansvar på ett hälsosamt sätt. Det är en lättsam presentation utifrån evidensbaserad psykologisk kunskap och praktik som också omfamnar reflektion och nya idéer.

Anmälan sker senast 16 februari via länken nedan.
Återhämtning och motivation i pandemitider


Förbered dig inför pensionen - för dig som är chef!

25 mars kl. 18.30 till 20.00 via TEAMS

Att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar, vad som påverkar pensionen och hur du själv kan påverka din pension kan kännas svårt och krångligt och för en del även väldigt avlägset. Vi vill hjälpa dig att öka dina kunskaper - det är din framtid det handlar om oavsett om du tänker gå i pension snart eller har 30 år kvar.
Vi kommer gå igenom de två avtal som styr pensionen, KAP-KL för de födda 1985 och tidigare och AKAP-KL, det avtal som gäller för de födda 1986 och senare.

Anmälan sker senast den 22 mars via länken nedan
Förbered dig för pensionen - Chef

Ytterligare två Webbinarier är på gång, den 30 mars i Arbetsrätt och den 28 april i Självledarskap. När dessa är klara för anmälan kommer du få ett mejl i din Omvärldsbevakning, så håll utkik! 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -