Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om covid-19

Hej på er alla. Vi har fått in en rad frågor från er skyddsombud i samband med covid-19 och vi skickar därför ett gemensamt svar till er alla.

Första frågan gäller om vi ska teckna lokala krisavtal; 

I somras lade Sveriges Kommuner och regioner (SKR) fram det så kallade krislägesavtalet som skulle kunna tillämpas vid extrema situationer, såsom en epidemi, och då tillfälligt ersätta kollektivavtalens bestämmelser om exempelvis övertid. 

Vårdförbundet sa nej till avtalet och det vanliga kollektivavtalet (AB) gäller alltså vid en krissituation.

Vi har fullt fungerande avtal i AB för att ta hand om exempelvis tjänstgöring vid ett coronavirusutbrott och vi kommer inte teckna ytterligare lokala avtal.

 

Övriga frågor gällande arbetsmiljön;

 • Hur hanterar vi patient med feber och hosta?
 • Lindriga förkylningssymtom? 
 • I vilket skede skall skyddsutrustning  börja användas? Kan vi få fram den skyddsutrustning som krävs? Hur ska den användas?
 • Hur informerad är samtliga personalgrupper om detta? 
 • Hur hanterar vi arbetsmiljön om frånvaron blir stor, vilket ju är troligt med tanke på vab och att man ska vara hemma även vid lindriga symtom. Vilka uppgifter skalas bort? 
 • Ska alla sjuksköterskor träffa misstänkt smittade patienter eller några enstaka? 
 • Hur gör man på avdelningar med misstänkt smitta?

Dessa frågor har vi inga svar på, utan det är arbetsgivarens ansvar.

Det är därför av stor betydelse att arbetsmiljöfrågan nu lyfts på våra arbetsplatser på ett förebyggande sätt så att det inte blir negativa utveckling.

I varje kommun och förvaltning behöver handlingsplan göras på olika samverkansnivåer där givetvis skyddsombud ska vara med. Du som förtroendevald behöver lyfta frågan om  skyddskommitté och påpeka behovet av att kalla till extra skyddskommitté om det inte redan gjorts.

Det som måste bland annat måste planeras för om det inte redan gjort är;

 • Det behövs göras risk- och konsekvensbedömningar i varje verksamhet på grund av Covid-19.
 • Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. (Afs2001:03)
 • Saknas rätt utrustning eller bedöms den endast räcka ett visst tag ska åtgärder vidtas som förhindrar att våra yrkesgrupper och vårdens personal riskerar sin hälsa.
 • Arbete ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare.

Mer aktuell information hittar du på:

https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/coronaviruset-och-ditt-arbete/

Hälsningar

Avdelningsstyrelsen i avdelning Västra Götaland
Anne Karin Höglund

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -