Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sommarhälsning från ordförande

Nu är det sommar och vi står vi i mitt i den situationen Vårdförbundet varnat för. Bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor gör att vi redan innan semestrarna drar igång för fullt har färre vårdplatser än inför förra årets semester. Kommuner stänger korttidsboenden och patienterna blir kvar på sjukhusen längre än planerat.

Jag pratade med en journalist igår. Hans fråga var; Ni säger väl som vanligt att det är kris inför sommaren? Och ja, det var vad jag fick svara. Det ser sämre ut än förra året. Det har vi svarat de senaste fem åren och redovisningarna efter semestern har varje år visat att vi fått rätt. Det är dyster läsning när arbetsgivarna själva erkänner att risken för patientskador er stor.

I sin sommarrapport skriver regionen; "Den förväntat ökade vårdskadeförekomsten under sommaren 2017 kommer att medföra en förlängd vårdtid för fler patienter, vilket ytterligare kommer att bidra till höjd beläggningsgrad och därmed till en ytterligare ökad risk för patientsäkerheten."

Med detta i tankarna är det svårt att formulera ett sommarbrev om vila, roliga aktiviteter med familjen och återhämtning, men trots eländet finns det ljuspunkter. Det finns arbetsplatser både i regionen och övrigt där man gett goda förutsättningar, både bra lön, tillräckligt många anställda med rätt kompetens och därmed en god arbetsmiljö. Min förhoppning är att dessa goda exempel ska spridas så att vi inte nästa år igen måste säga att jo, det har blivit ännu sämre.

Jag önskar av hela mitt hjärta att ingen behöver stå inför faktum att en patient har blivit skadad för att det inte funnit möjligheter att ge en god och säker vård. Jag vet att alla gör sitt bästa och lite till. Alla är värda en lång och skön sommarsemester och det hoppas jag kan bli verklighet i år.

Trevlig sommar!
Anne Karin Höglund

Lönerevision 2017

Revisionen pågår för fullt ute i avdelningen. De allra flesta är klara. Vill påminna om att ni förtroendevalda som fått lönemandat också rapporterar in efter avslutad revision.

Bland de som hitintills rapporterat in så har Bengtsfors fått 4,46 % tätt följt av Borås med 4,02 %. Härryda rapporterar in den högsta lägstalönen 31800: -. Vet att detta inte säger något om utbildning eller antal år i yrket, men vill ändå sprida som goda exempel. Lönespridningen i det inrapporterade materialet är tyvärr fortfarande dålig!

Inför lönerevision 2018 så är det nu budgetarna läggs i kommunerna och VGR. Var aktiva, skriv protokollsanteckningar i era samverkansform så att politikerna får reda på hur lönespridningen är. Hur löneläget är jämfört med övriga kommuner. Hur lätt eller svårt det är att rekrytera kollegor. Höga ingångslöner är ok, men hur motiverar det kollegor med längre erfarenhet att stanna kvar hos arbetsgivaren, när lönen inte skiljer något. Behov av specialistkompetens och möjligheten att erbjuda AST!

Nytt AB och HÖK 16 i lydelse 170401 för kommun, region och landsting.

Förbundsstyrelsen har tecknat ett nytt AB och gjort därmed också gjort en förändring i HÖK16.

Bland annat så höjs OB ersättningarna retroaktivt från 1 april. Sammanlagt ska OB höjas med 6,5 % under 3 år.

De största förändringarna är:

- Sjuklön (§28 mom9) blir en försäkringslösning i AGS-KL och blir precis som innan 180 dagar, alltså ingen försämring i antalet dagar. En förbättring för våra medlemmar då hanteringen och bedömning kommer ske mer likvärdigt än idag. Parterna kommer gemensamt arbeta fram lösningar för den här ändringen.

- Förändring av turordningskretsarna. Där det riskerar att bli enmanskretsar vidgas dessa så att detta inte sker. Klar förbättring för medlemmarna, kanske framförallt för t.ex. skolsköterskor som skulle kunna bli "enmanskretsar".

- Vårdförbundets medlemmar får retroaktivitet i samtliga höjda ersättningar from 1 april.

- Ersättningarna höjs inte enbart för OB-tid, utan även för jour och beredskap och natt mot helgdagsafton.

Mer om detta kommer troligen i nationellt utskick senare i år.

Länk till "nya" HÖK 16 i lydelse 170401

Länk till AB

På gång i Västra Götaland

Vi i gruppen medlem.kom som håller som bäst på med att planera medlemsutvecklande aktiviteter till hösten och följande är klart.

Följande är inplanerat i Västra Götaland hösten 2017

Karriärkvällar, sker på fyra olika ställen i Västra Götaland. Vi planerar att det ska ske runt v 43 i Göteborg, Skövde, Borås och förmodligen i Trollhättan.

Vi behöver specialistutbildade som talar om sin profession. Vet du någon som är perfekt ambassadör för sin profession så hör av dig!
Skicka ett mail till någon av följande:
Ulrika Olofsson (Borås)
Anette Eliasson (Skövde)
Anette Fristedt (Trollhättan)
Branka Djukanovic- Svensson (Göteborg).

Vi återkommer med affisch efter sommaren.

V 47, planerar vi från avdelningsstyrelsen tre bussresor för medlemmar. Två resor planeras till Ullared och den tredje är bara i idé-stadie ännu.
Har du någon idé om vart, hör gärna av dig till Mariette Björk som är vår "bussgeneral".

För övrigt med v 47 utgår vi från att det kommer vara medlemsrekryterande och medlemsvärde.

Vill ni göra något som krävs lite extra, utöver våra ekonomiska riktlinjer, skicka in ett mail till styrelsen för att äska medel. Märk mejlet v.47.

 

Ekonomiska riktlinjer
TCO Forum

För fjärde året arrangeras TCO Forum i Göteborg. Den 8 november hålls en heldag på Dalheimers Hus med föreläsningar för förtroendevalda i TCO förbunden.

I år kommer temana för föreläsningarna vara Framtidens arbetsliv och Säkerhet på och kring arbetet. Det kommer även vara förläsningar om tillitsbaserad styrning och teknikstress. Det kommer vara föreläsare från bland annat TCOs tankesmedja Futurion, polisen, tillitsdelegationen, Unionen och TCO.

Vi kommer beröra hur förändringarna i framtidens arbetsliv påverkar oss i våra uppdrag och våra organisationer, hur hot och otillbörlig påverkan påverkar våra medlemmar både på arbetet och utanför. Och vad vi kan göra för att stödja våra medlemmar och påverka utvecklingen i positiv riktning.

Så avsätt dagen, mer information och program kommer efter sommaren.

Väl mött!
Styrelsen för TCO Göteborg

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -