RSO i Västra Götaland

I avdelning Västra Götaland finns 2 regionala skyddsombud (RSO). Vi arbetar med skyddsfrågor, arbetsmiljö och samverkan. Kontakta gärna oss om du inte har en förtroendevald på din arbetsplats och har frågor.

Angelica Neville, 0727-173655, angelica.neville@vardförbundet.se

 

Carina Rautalin, 0727-171246, carina.rautalin@vardforbundet.se