Kontaktlista förvaltningar i Västra Götaland

Sjukhusen i Väster - Alingsås lasarett

Fackexpedition:
Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30, plan 1, telefon 0322-22 66 80.

Bemannas av: 
Maria Adrell, 072-503 72 02, maria.adrell@vgregion.se
Sofia Thorsen, sofia.thorsen@vgregion.se
Martin Hulldin, martin.hulldin@vgregion.se

Förtroendevald:
Maria Adrell, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Sjukhusen i Väster - Angereds Närsjukhus

Förtroendevald:
Christina Tinggaard Zurka, 0700-823142, christina.tinggaard@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Folktandvården

Kontaktperson styrelsen:
Anne Karin Höglund, anne.karin.hoglund@vardforbundet.se

Sjukhusen i Väster - Frölunda Specialistsjukhus

Förtroendevald:
Maria Adrell, 072-503 72 02, maria.adrell@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Habilitering & Hälsa

Förtroendevald:
Felicia Groeger, felicia.groeger@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Susanne Blom Persson, 0736-601714, susanne.blom.persson@vardforbundet.se

Hälsan och Stressmedicin (HOS)

Kontaktperson styrelsen:
Anne Karin Höglund,  anne.karin.hoglund@vardforbundet.se

Sjukhusen i Väster - Kungälvs sjukhus

Fackexpedition:
Kungälvs sjukhus, Kungälv, vardforbundet.ksh@vgregion.se, 0303-988 44.
Bemannas av Anna-Karin Karlsson, Sofia Tholén Dahlman.

Förtroendevald:
Anna-Karin Karlson, anna-carin.o.karlsson@vgregion.se
Sofia Tholén Dahlman,sofia.tholen@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Branka Djukanovic Svensson, 073-038 44 50, branka.djukanovic.svensson@vardforbundet.se

Naturbruksgymnasierna Västra Götaland

Kontaktperson styrelsen:
Anne Karin Höglund, 0702-418897, anne.karin.hoglund@vardforbundet.se

Naturbruksförvaltningen 

Kontaktperson styrelsen:
Anne Karin Höglund, 0702-418897, anne.karin.hoglund@vardforbundet.se

NU-sjukvården

Fackexpedition NÄL
NÄL, 461 85 Trollhättan, vardforbundet.nu@vgregion.se.

Bemannas av:
Christian Sandberg, 010-435 69 51, christian.sandberg@vgregion.se
Anette Fristedt, 010-435 69 54, anette.fristedt@vgregion.se
Anna Tjus, 010-435 69 52, anna.tjus@vgregion.se

Fackexpedition Uddevalla sjukhus
Uddevalla sjukhus, Fjällvägen 9, 451 80 Uddevalla, vardforbundet.nu@vgregion.se.

Bemannas av:
Anette Fristedt, 010-435 69 54, anette.fristedt@vgregion.se
Christian Sandberg, 010-435 69 51, christian.sandberg@vgregion.se
Anna Tjus, 010-435 69 52, anna.tjus@vgregion.se
Magnus Hermansson, 010-4356955, magnus.r.hermansson@vgregion.se

Förtroendevald:
Christian Sandberg, Anette Fristedt, Anna Tjus, Magnus Hermansson, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Martin Håland, 0767-608515, martin.haland@vardforbundet.se

Närhälsan och Regionhälsan

Fackexpedition Fyrbodal:
Regionens hus, 462 80 Vänersborg.

Bemannas av:
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se
Ritva Stubelius, ritva.h.stubelius@vgregion.se
Jeanette Ros   0700-82 21 54, jeanette.ros@vgregion.se

Fackexpedition Göteborg:
Skärgårdsgatan 4  41458 Göteborg (entréplan)

Bemannas av:
Marie Öberg Flood (Närhälsan), 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se
Therese de Don (Närhälsan), 0700-72 36 46, therese.de_don@vgregion.se
Sabina Gustafsson (RH), 0761-37 21 86
Ann-Christine "Anki" Johansson (RH), 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se 

Fackexpedition Skaraborg:

Närhälsan, St. Sigfridsgatan 8, 540 30 Skövde.

Fackexpedition Alingsås:

Oskarsgatan 9B, 441 33 Alingsås.

Bemannas av:
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Förtroendevalda med facklig tid inom Närhälsans Vårdcentraler

Vårdvalverksamhet område V1
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se

Vårdvalsverksamhet område V2
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se
Ritva Stubelius, ritva.h.stubelius@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V3/V6
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se
Therese de Don, 0700-82 36 46, therese.de_don@vgregion.se
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V4
Therese de Don, 0700-82 36 46 therese.de_don@vgregion.se
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V5
Therese de Don, 0700-82 36 46  therese.de_don@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V7
Lena Jansson, 0724-51 94 14, lena.a.jansson@vgregion.se
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V8
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se

Vårdvalverksamhet område V9
Marie Öberg Flood, 0706-01 93 51, marie.oberg_flood@vgregion.se

Kontaktperson styrelsen:
Jeanette Ros, 0700 822154, jeanette.ros@vardforbundet.se

Förtroendevalda med facklig tid Regionhälsans områden

Mödrahälsovård/gynekologi
Sabina Gustafsson, 076 1372186, sabina.gustafsson@vgregion.se

Ungdomsmottagningar
Jeanette Ros, 0700-82 21 54, jeanette.ros@vardforbundet.se

Vårdguiden 1177 
Ann-Christine "Anki" Johansson, 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se
Ulrika Odén, 0724-52 80 45, ulrika.oden@vgregion.se

Barn- och ungdomsmedicin
Jeanette Ros, 0700-82 21 54, jeanette.ros@vardforbundet.se

Sjukvårdens Larmcentral
Jeanette Ros, 0700-82 21 54, jeanette.ros@vardforbundet.se
Ann-Christine "Anki" Johansson, 0761-41 22 07, ann-christine.johansson@vgregion.se

Övriga verksamheter
Jeanette Ros, 0700-82 21 54, jeanette.ros@vardforbundet.se

Kontaktperson styrelsen:
Jeanette Ros, 0700 822154, jeanette.ros@vardforbundet.se

Koncernkontoret

Kontaktperson styrelsen:
Martin Håland, 0767-608515,martin.haland@vardforbundet.se

Regionservice

Kontaktperson styrelsen:
Anne Karin Höglund,  anne.karin.hoglund@vardforbundet.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fackexpedition förvaltning SU:
Frontec-huset, Torpavallsgatan 9, 3 vån, 416 65 Göteborg

Förtroendevald förvaltning SU:
Bemannas av:

Susanne Blom Persson 0736-60 17 14
Carina Deréus, 0700-82 40 16
Nicklas Modig, 0769-40 28 85
Matilda Eriksson, 0700-82 47 61

Fackexpedition område 1:
Frontec-huset, Torpavallsgatan 9, 3 vån, 416 65 Göteborg.

Bemannas av förtroendevalda:
Malin Bergander, 0769-40 28 98
Carina Deréus, 0700-82 40 16

Fackexpedition område 2:
Frontec-huset, Torpavallsgatan 9, 3 vån, 416 65 Göteborg.
Exp.telefon, 031-3420572

Bemannas av förtroendevalda:

Matilda Eriksson, 0700-82 47 61
Monika Teräs, 0761-276568
Ann Johansson, 0722-055991
Gustaf Ahlqvist  0722-074188

Fackexpedition område 3:
Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31, Hus A5, 431 80 Mölndal,

Bemannas av förtroendevalda:
Magnus Hanson, 031-343 06 48/ 0733-31 49 42
Karin Frank, 031-343 16 08/ 0700-82 34 19

Fackexpedition område 4:
Sahlgrenska sjukhuset, Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, 413 45 Göteborg,

Bemannas av förtroendevalda:
Ann-Christine Henriksson, 0730-690462
Gunilla Lundberg, 0702-64 94 70

Fackexpedition område 5 och 6:
Sahlgrenska sjukhuset, Matsalsbyggnaden, Blå stråket 10, 413 45 Göteborg,

Bemannas av förtroendevalda område 5:
Expeditionstelefon, 031-342 33 49
Annika Wettergren, 0727-32 85 00
Susanne Reuterberg, 0761-27 45 44

Bemannas av förtroendevald område 6:
Expeditionstelefon, 031-342 33 49
Malin Lund, 0700-20 79 21
Nicklas Modig, 0769-40 28 85

Sjukhusgemensamma administration

Förtroendevalda:
Nicklas Martinsson, 0769-40 28 85

Kontaktperson styrelsen:
Susanne Blom Persson, 0736-60 17 14, susanne.blom.persson@vardforbundet.se

Skaraborgs sjukhus

Fackexpedition SkaS Skövde: 
Gula gatan plan 3, Skövde.

Expeditionen 0500-43 19 36, vardforbundet.skas@vgregion.se

Bemannas av: 
Lene Lorentzen, 0700-85 28 86
Anette Eliasson, 0722-02 89 58
Fredrik Sörman, 0722-02 86 88
Anette Carlsson, 0721-71 70 55
Gustav Malmrot, 0730-65 34 88
Alfred Klingvall, 0722-02 87 99

Förtroendevald:
Anette Eliasson, Anette Karlsson,  Fredrik Sörman, Lene Lorentzen, Gustav Malmrot och Alfred Klingvall, se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Lene Lorentzen, 0700-85 28 86, lene.lorentzen@vardforbundet.se

Södra Älvsborgs sjukhus

Fackexpedition Borås:
Södra Älvsborgs sjukhus, Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås, vardforbundet.sas@vgregion.se, telefon 033-616 19 64.

Bemannas av:
Ellinor Johansson, 033-616 21 92, ellinor.johansson@vgregion.se
Lena Hagstedt, 033-616 21 37, lena.hagstedt@vgregion.se
Ulrika Olofsson, 033-616 19 65, ulrika.olofsson@vgregion.se
Rebecka Axell, 033-616 21 39, rebecka.axell@vgregion.se

Förtroendevald:
Ellinor Johansson, Lena Hagstedt, Ulrika Olofsson, Rebecka Axell,  se kontaktuppgifter ovan.

Kontaktperson styrelsen:
Christina Wernstedt, 0730-399581, christina.wernstedt@vardforbundet.se