Förhandlingsverksamhet

I detta dokument hittar du som förtroendevald information om förhandlingsverksamheten i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland gällande uppdrag, mandat, ärendehantering och stödfunktioner.