För förtroendevalda i Västra Götaland

Att vara förtroendevald är precis vad det låter, stort och viktigt. Som förtroendevald kan du se framemot ett spännande, intressant och ansvarsfullt uppdrag. På denna sida finns information till dig som har ett fackligt uppdrag i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland.

Val av förtroendeuppdrag

Vårdförbundet är dess medlemmar och det är medlemmarna som väljer personer till de fackliga uppdragen. Allt det vi gör tillsammans, på individuell, lokal, regional och nationell nivå, påverkar de förutsättningar och villkor som gäller din anställning och den vårdmiljö du arbetar i. Som medlem är det din demokratiska rättighet att delta i valen av förtroendevalda.

Nuvarande mandatperiod för förtroendevald på arbetsplats sträcker sig till 2021-12-31.

Stöd till dig som är förtroendevald

Uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen eller som förtroendevald med samordningsuppdrag är att ge råd och stöd till förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget kan innebära att stödja och möta förtroendevalda och medlemmar i komplicerade och svåra situationer. För ditt eget stöd i detta har du tillgång till andra förtroendevalda, avdelningsstyrelsen och anställda ombudsmän. Avdelningsstyrelsen har även aktiviteter med handledningsgrupper i specifika frågor, till exempel rehabiliteringsärenden.

Facklig utbildning för förtroendevalda

Kunskap är en grundförutsättning för att kunna påverka arbetsmiljö och arbetsorganisation på arbetsplatsen. Som förtroendevald har du rätt till att gå facklig utbildning med lön enligt lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7. 

125-kronan

Som förtroendevald kan du anordna ett medlemsmöte på din arbetsplats för att diskutera lön, arbetstider, arbetsmiljö och personcentrerad vård och sedan äta eller göra något roligt för "125-kronan". Läs mer om detta i Förtroendevaldportal (se nedan). Vårdförbundet vill gärna veta vad ni gjorde för pengarna, därför ber vi att du lämnar en redovisning. Använd dokumentet "Utvärdering aktivitet" och "Redovisning 125-kronan". Fyll i och skicka in dem till Vårdförbundet Västra Götaland, adressen står på.

Förtroendevaldportal

Besök Vårdförbundets förtroendevaldportal med information och material till dig som är förtroendevald. Här kan du läsa om rollen som förtroendevald på arbetsplatsen och ta del av tips och information - oavsett om du själv är förtroendevald eller inte. Det finns ytterligare information och tjänster för dig som förtroendevald om du loggar in på webbplatsen.

Registrera aktivitet

Vill du registrera en aktivitet i "Aktiviteter och utbildningar", ber vi dig fylla i följande blankett och returnera till oss snarast. Alla fälten skall fyllas i för en korrekt registrering