”När vården flyttar hem” är på turné

Vårdförbundet bjöd den 2 april in till ett seminarium om den kommunala hälso- och sjukvården. Under året kommer Vårdförbundet att följa upp detta brännheta och aktuella ämne genom att besöka vårdanställda, politiker och tjänstemän ute i kommunerna.

Hjo 24 april

Första stopp var Hjo där bland andra politiker och tjänstemän bjudits in för att prata om vården i den kommunala hälso- och sjukvården. En av orsakerna till inbjudan var att de hade haft förhinder att delta på seminariet den 2 april.  Inför omvårdnadsutskottets politiker och tjänstemän i Hjo pratade Robin Åberg och Marianne Brindbergs om den rapporten som Vårdförbundet avdelning Västra Götaland har tagit fram. Som grädden på moset var även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter med och lyssnade. Förutom genomgång av rapporten fanns det tillfälle för dialog och diskussion.

Sjuksköterskan Annicka Svensson lyfte begreppet ”avancerad hemsjukvård”. Robin Åberg svarade såhär:
Det är märkligt att det enbart får kallas avancerad hemsjukvård då det finns en läkare anställd. Här i Västra Götaland får ingen kommun anställa läkare, trots att det ges exakt samma vård som där hemsjukvård bedrivs i landstings regi med läkare anställd. Samma vård men olika huvudmän.

Det uppkom också en dialog om svårigheten att rekrytera geriatriker och läkare till primärvården.  Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef i Hjo kommun, undrade: ”Inom försvaret tvångskommenderas personal till orter som inte är så populära, varför görs inte det med läkare”? En fråga som Vårdförbundet inte kunde svara på.

Ett annat ämne som dök upp var den knapphändiga forskning som är gjord på kommunal hälso- och sjukvård. Det bekräftade Eva-Lott Gram, KD- politiker i både region och landsting och medlem i Vårdförbundet. Eva-Lott tycker att det behövs bli en förbättring och för henne är detta en viktig fråga att driva.

Vårdförbundet tackar utskottets ordförande Ewa F Thorstensson och verksamhetschefen Jonas Engelbrektsson som tagit tillfället att bjuda in oss.

Mariestad 24 april

Nästa uppehåll i turnén var medlemsmöte med sjuksköterskor i Mariestads kommun. Då ingen från Mariestad deltog på seminariet pratades det om rapporten ”När vården flyttar hem” och andra medlemsnära frågor, såsom övertid och rast. Vårdförbundet gav ett medskick tillsammans med några exemplar av rapporten:Vi kommer gärna hit och pratar med era politiker och tjänstemän”.