Frågeenkät för dig som är förtroendevald på SU.

Nyligen genomförde Vårdförbundet en Förtroendemannautbildningsdag för Dig som förtroendevald på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den 11 oktober träffades vi i Sahlgrenskas Aula.

Vi som är fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet på SU vill med denna enkät be er  svara på några frågor om förtroendemannautbildningen den 11 oktober.

Era synpunkter är viktiga för oss så vi ber dig ta ett par minuter för att ge oss svar på nedanstående korta frågor. Även du som inte deltog ombdes svara.

Tack för hjälpen!
Förvaltningsövergripande på SU:
Sussie Blom-Persson, Matilda Eriksson, Carina Deréus