Styrelseprotokoll/minnesanteckningar 2016

Här hittar du samtliga protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöten under 2016

Januari
Minnesanteckningar

Februari
Minnesanteckningar

Mars
Minnesanteckningar

April
Minnesanteckningar

Maj
Minnesanteckningar

Juni
Minnesanteckningar

Semester

Augusti
Minnesanteckningar

September
Minnesanteckningar

Oktober
Minnesanteckningar

November
Minnesanteckningar

December
Minnesanteckningar

GOTT NYTT ÅR!