Styrelseprotokoll/minnesanteckningar 2018/2019

Här hittar du samtliga protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöten under 2018-2019

 

Styrelseprotokoll 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September + bilaga

Oktober

November

December

Styrelseprotokoll 2019

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni