Styrelseprotokoll/minnesanteckningar 2016/2017

Här hittar du samtliga protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöten under 2016/2017

Styrelseprotokoll 2016

Januari
Minnesanteckningar

Februari
Minnesanteckningar

Mars
Minnesanteckningar

April
Minnesanteckningar

Maj
Minnesanteckningar

Juni
Minnesanteckningar

Augusti
Minnesanteckningar

September
Minnesanteckningar

Oktober
Minnesanteckningar

November
Minnesanteckningar

December
Minnesanteckningar

Styrelseprotokoll 2017