Styrelseprotokoll

Här hittar du samtliga protokoll från styrelsemöten under 2018-2020

 

Styrelseprotokoll 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September + bilaga

Oktober

November

December

Styrelseprotokoll 2019

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober-se årsmöte

November

December

Styrelseprotokoll 2020

Januari

Februari

Mars

April