Styrelseprotokoll/minnesanteckningar 2016/2017

Här hittar du samtliga protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöten under 2016/2017

Styrelseprotokoll 2016

Januari
Minnesanteckningar

Februari
Minnesanteckningar

Mars
Minnesanteckningar

April
Minnesanteckningar

Maj
Minnesanteckningar

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

Styrelseprotokoll 2017

Januari

Mars 1/3 (ersätter februari)

Mars 29/3

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December