Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Martin Håland

Nominerade till vice avdelningsordförande

Lena Hagstedt - kandidatur återtagen

Martin Håland

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Pernilla Widholm Jolgård - kandidatur återtagen

Nominerade till  styrelseledamot

Ann Thulén Ek

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en vilja att göra skillnad för våra yrkesgrupper inom Vårdförbundet och ser att det är viktigt att vi driver våra krav på förbättrade anställningsvillkor. Jag har idag fackligt uppdrag inom Göteborgs stad grundskoleförvaltningen då jag har anställning som skolsköterska.

Mina viktigaste frågor är

Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga arbete är stor , därför måste introduktionen för nyanställda (nyexaminerade sjuksköterskor) stärkas. Löneutvecklingen i ett livsperspektiv.

Min bakgrund är

Leg sjuksköterska -83, specialistutbildning -86, Praktisk arbetsrätt 15 hp. Administrativ teknik 15hp, Förändringsarbete i projekt 7,5 hp, Migration och hälsa med inriktning på barn -07 på Nordiska Folkhälsovetenskap, Fackligt uppdrag 1990-96 heltid på Mölndals sjukhus. Flertalet omvårdskurser. Handledarutbildning 7,5 hp.

Mina främsta styrkor är

Jag har en gedigen tro på det fackligt arbetet och att vi tillsammans måste jobba för att synliggöra brister som uppdagas och stötta de mest utsatta. Jag inser det tydligare med många års yrkeserfarenhet att kunna sätta sig ner och reflektera över olika händelser är viktigt och kan ge oss insikter som vi annars lätt kan missa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jobbat som skolsköterska under flyktingvågen 2014-2017 med nyanlända barnfamiljer. Jag är intresserad av att tydliggöra barns rätt till stöd och hjälp då de är anhöriga till sina föräldrars trauma.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen , anställningsförhållanden och betald specialistutbildning.

Anna Tjus

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill få vara med och driva arbetsmiljöfrågor på olika nivåer. Jag har skaffat mig en hel del formell och reell kunskap i ämnet och vill öka min påverkansmöjlighet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor. Hur skall vi påverka så arbetsgivaren förstår betydelsen av våra medlemmars kunskapsområden, vikten av omvårdnad, att krav och resurser går hand i hand.

Min bakgrund är

Leg ssk 1999. Ambulanssjuksköterska 2010. Jobbat i ambulans från 2005. Förtroendevald 2012. Facklig tid och huvudskyddsombud på 100 % sedan våren 2018.

Mina främsta styrkor är

Kunskaper och erfarenheter kring arbetsmiljö. Ganska god förmåga att uttrycka mig i tal och skrift. Vana att prata med media. Lyssna in vad andra tycker och kunna förklara på ett bra sätt varför och hur det fungerar vad gäller arbetsmiljö och arbetsrätt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi med förtroendeuppdrag måste lyssna in medlemmarna. Vara förankrade i verkligheten. Gå ut och visa upp goda exempel där vårt arbete funkar. Arbetsmiljön är superviktig men den går hand i hand med lön och andra villkor. Skapa ett "utbildningsmaterial" för förtroendevalda så de lättare kan ge våra medlemmar kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter. Våra medlemmar har för lite kunskap om vad det innebär att skriva på ett anställningsavtal. Mer kunskap hos fler medlemmar kommer ge Vårdförbundet större makt och inflytande!

Anna- Karin Johannesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är inte rimligt att VF medlemmar inte ska få ut semestrar, få återhämtning, få arbeta underbemannade då inte ersättare sätts in, arbeta övertid vilket riskerar VF medlemmars Hälsa. Jag vill fortsatt få möjligheten vara med och påverka så VF medlemmar kan få en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön mm. VF behöver driva dessa frågor både nationellt och lokalt, träffa arbetsgivare, politiker, skriva debattartiklar och göra oss hörda ännu mer. Pandemin har ju verkligen visat att VF medlemmar är viktiga. Jag är en intresserad, noggrann och strukturerad person som gillar att lösa olika problem. Har haft förmånen att vara styrelseledamot under denna mandatperioden och skulle gärna vilja fortsätta det uppdraget. Då jag har en bakgrund som ssk i kommunen har jag varit kontaktperson för flertalet kommuner och där skapat en relation med Arbetsgivare och även Förtroendevalda som är mycket viktig att bygga vidare på när driva olika frågor för att förbättra för VF medlemmar. En fråga som jag har arbetat mycket med ute i kommunerna är att få till löneprocessen enligt vårat löneavtal. Det hanterades väldigt olika och idag så fungerar det i de flesta kommuner.

Mina viktigaste frågor är

Stötta och coacha förtroendevalda. Där det finns Förtroendevalda så blir VF synliga vilket kan göra det lättare att rekrytera nya medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare blir VF som fackligt förbund. Viktiga frågor är också stötta medlemmar i olika medlemsärende, arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön.

Min bakgrund är

Har en politisk bakgrund då jag som yngre satt i kommunfullmäktige för ett parti. När jag slutade med det blev fackligt aktiv, först i Kommunal då jag arbetade som USK, när jag utbildat mig till sjuksköterska och var färdig 2005 blev jag förtroendevald på arbetsplats. Arbetade först i region men sedan blev det kommun och varit där i många år. Har sedan ca 8 år haft facklig tid i kommun där jag är anställd, är styrelseledamot, kongressledamot samt har förmånen få sitta med i avtalsrådet. Har alltid varit frågvis och velat vara med och påverka. Har familj och tre barn varav 2 är utflugna.

Mina främsta styrkor är

Intresserad, noggrann och strukturerad. Kan vara ganska pådrivande i frågor som är viktiga för medlemmarna. Kan nog upplevas som en lugn person vilket kan vara bra i förhandlingar men kan också vara väldigt envis och pådrivande i frågor som är viktiga för mig och för VF medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Viktigt med möjlighet med kompetensutveckling för VF medlemmar. Har varit med i några kommuner där vi tecknat AST-avtal . Där har påverkansarbete gjort att nu börjar fler kommuner bli intresserade av att teckna avtal vilket är viktigt då vi idag bedriver en avancerad vård i kommunerna och det behövs specialistutbildade sjuksköterskor. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön, tyvärr, hade hoppats de sakerna redan skulle vara förbättrade , förhoppningsvis kan pandemin föra med sig då detta nu verkligen har synliggjorts att dessa saker förbättras för VF medlemmar skyndsamt så de vill/orkar stanna kvar i yrket utan att riskera sin hälsa.

Branka Djukanovic- Svensson

Christian Sandberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Flera år av facklig tid på min hemförvaltning NU-sjukvården, börjar få bra koll på VGR som arbetsgivare. Vi har många gånger bra relation till arbetsgivaren men på alltför många ställen är arbetsbelastningen för hög för våra medlemsgrupper, löneutvecklingen för undermålig och inte minst med omställningen av vården vill jag få en större inblick i påverkansarbete på flera nivåer där alla stora arbetsgivare kommer att behöva tänka nytt.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna som lön och orken att arbeta ett helt yrkesliv, men jag är också särskilt intresserad av omställningen av vården - det är inte en ren facklig villkorsfråga i sig, men jag är övertygad om att Vårdförbundet måste vara med på banan i denna kommande och potentiellt väldigt stora fråga.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2011. Erfarenhet inom internmedicin och ortopedi. Först facklig på min arbetsplats, därefter vald på facklig tid på min hemförvaltning.

Mina främsta styrkor är

Lugn, inlyssnande, engagerad och kritisk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Orken och inte minst viljan att arbeta ett helt yrkesliv kommer fortsatt behöva prioriteras, också frågan om lön i våra  kvinnodominerade yrken.  Ungdomar 2021 har många gånger helt andra förutsättningar och resonerar på helt andra sätt än tidigare. Frågan om organisering kommer sannolikt fortsatt vara viktig, men upplevd egennytta och att lägga tid på kunskap som faktiskt motiverar behöver kanske ännu mer behöva mötas för att få till en fortsatt organiserad "vi"-nivå.

Gustaf Ahlqvist

Gustav Malmrot

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven till att påverka och har ett starkt rättvisetänk. Blev förtroendevald samma år som jag började jobba som sjuksköterska och har engagerat mig sedan dess. Jag är envis men samtidigt Inlyssnande och anser att Vårdförbundet kan göra mer om vi samlar våra styrkor.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden, möta arbetsgivaren på schysta villkor. 

Min bakgrund är

Alltid försvarat de som inte kunnat försvara sig själva, redan i tidig ålder. Legitimerad livräddare, utbildad badvakt, HLR-instruktör. Snart 10 års erfarenhet av psykiatriska vård och utbildad specialistsjuksköterska inom Psykiatrin.

Mina främsta styrkor är

Envis, Inlyssnande, fritänkande och kritiskt ifrågasättande. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är driven som person och gör ingenting halvhjärtat. Jag har ett motto som lyder "Ska det va´, så ska det va´ -  Annars kan de va´ som det e´"


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år
 

Fortsätta att driva ett samarbete med regionerna i Sverige och peka på brister och möjligheter för att tillsammans bygga en bättre hälso-och sjukvård. Stärka en stolthetskänsla för de som engagerar sig som förtroendevalda.

Hanna Jorlöv

Henrik Carlsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Med yrkeserfarenhet både som sjuksköterska och inom arbetsledning kommer jag  kunna vara en representant för Vårdförbundet som kan nå framgång i dialogen med arbetsgivaren utifrån en bred förståelse för medlemmarna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt och samverkan.

Min bakgrund är

SSK sedan 1997, främst inom kommunal hemsjukvård och nu privat korttidsverksamhet. Även erfarenhet som Enhetschef.

Mina främsta styrkor är

Positiv och lösningsorienterad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag gillar att undervisa vilket är användbart inom en rad olika områden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att utbilda medlemmarna brett inom olika områden ger en verklig styrka. Medlemmar med kunskap är starka medlemmar.

Jeanette Ros - återtagit sin kandidatur

 

 

Jenny Myrgren

Martin Hulldin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag tror att det finns möjlighet till att förbättra villkoren för oss medlemmar i vårdförbundet.

Mina viktigaste frågor är

De saker som jag brinner för är framför allt arbetsmiljö med hållbara scheman och en bra löneutveckling. Vi måste ha yrkesstolthet så att vi värderar oss högt och inte skäms för att vi vill ha bra arbetsvillkor och bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 1999.  Efter detta har jag läst en vidareutbildning inom ambulanssjukvård. jag har sedan arbetat på ambulansen Alingsås i 20 år. Jag har även läst ett par kurser i ledarskap på förvaltningshögskolan i Göteborg för att förstå ekonomisk och politisk styrning av vården bättre.

Min fackliga bana började som förtroendevald på min arbetsplats för ca 15 år sedan och har sedan utvecklats med att jag sedan 2017 arbetat fackligt på förvaltningsnivå på SÄS (södra Älvsborgs sjukhus) och därefter på SV (sjukhusen i väster) på 50-60 % sedan 2017. 

Jag har även erfarenhet från engagemang i ideell organisation där jag varit ordförande under 5 år och haft flera andra uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, förstår siffror och statistik, älskar att hjälpa människor få det bättre.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift med Charlotte sedan 27 år och har 4 vuxna barn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att politiken förstått att vi behöver bättre löneutveckling och bättre arbetsvillkor inom våra 4 yrkeskategorier för säkerställa den goda vård som vi vill ge. Vi medlemmar är de bästa ambassadörerna för detta så vi måste synas och höras och ha  lärt oss att vara stolta och känna oss värda lön och bra arbetsvillkor.

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Markus Johansson - kandidatur återtagen

Lena Hagstedt - kandidatur återtagen

Lena Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Starkt engagemang, driven och grundläggande ideologi för fackligt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och villkorsfrågor.

Min bakgrund är

SSK i primärvård. Många år varit förtroendevald på arbetsplats. Under senare år 60 % facklig tid med områdesansvar.

Mina främsta styrkor är

Driven, stort engagemang och ideologi för fackligt arbete. Bra på att samverka. Förmåga att vara närvarande för förtroendevalda och medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor och bra löneutveckling över tid.

Martin Håland

Pernilla Widholm Jolgård - kandidatur återtagen

 

Nominerade till kongressombud

Alfred Klingvall

Alma Jakupovic

Anette Fristedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag brinner främst för villkorsfrågor och löneavtal och vill öka min påverkansmöjlighet för hur dessa frågor hanteras i framtida avtal. .

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor,  lag och avtal.

Min bakgrund är

Sjuksköterska inom hematologi. Fackligt förtroendevald på arbetsplats, de senaste  heltid facklig tid/huvudskyddsombud på NU-sjukvården. Även utbildare för nya förtroendevalda sedan ett par år tillbaka.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett kritiskt tankesätt, om något låter för bra för att vara sant är det förmodligen det. Då är det viktigt att noga granska det som står skrivet för att finna det dolda.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Grottar gärna ner mig i avtalstext och hur dessa kan tolkas. Vill att alla medlemmar ska få övergripande kunskap om arbetsrätt, vilka rättigheter och skyldigheter vi som anställda har, vad vi kan påverka och hur. Inom NU-sjukvården har vi alltid utbildningssyfte i tanken i våra mail till såväl förtroendevalda på arbetsplats som till alla medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att alla medlemmar känner sig delaktiga och sedda. Att såväl arbetsmiljön som lönevillkor klart förbättrats.

Ann Thulén Ek

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en vilja att göra skillnad för våra yrkesgrupper inom Vårdförbundet och ser att det är viktigt att vi driver våra krav på förbättrade anställningsvillkor. Jag har idag fackligt uppdrag inom Göteborgs stad grundskoleförvaltningen då jag har anställning som skolsköterska.

Mina viktigaste frågor är

Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga arbete är stor , därför måste introduktionen för nyanställda (nyexaminerade sjuksköterskor) stärkas. Löneutvecklingen i ett livsperspektiv.

Min bakgrund är

Leg sjuksköterska -83, specialistutbildning -86, Praktisk arbetsrätt 15 hp. Administrativ teknik 15hp, Förändringsarbete i projekt 7,5 hp, Migration och hälsa med inriktning på barn -07 på Nordiska Folkhälsovetenskap, Fackligt uppdrag 1990-96 heltid på Mölndals sjukhus. Flertalet omvårdskurser. Handledarutbildning 7,5 hp.

Mina främsta styrkor är

Jag har en gedigen tro på det fackligt arbetet och att vi tillsammans måste jobba för att synliggöra brister som uppdagas och stötta de mest utsatta. Jag inser det tydligare med många års yrkeserfarenhet att kunna sätta sig ner och reflektera över olika händelser är viktigt och kan ge oss insikter som vi annars lätt kan missa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jobbat som skolsköterska under flyktingvågen 2014-2017 med nyanlända barnfamiljer. Jag är intresserad av att tydliggöra barns rätt till stöd och hjälp då de är anhöriga till sina föräldrars trauma.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen , anställningsförhållanden och betald specialistutbildning.

Anna Ridderstad

Anna Tjus

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill få vara med och driva arbetsmiljöfrågor på olika nivåer. Jag har skaffat mig en hel del formell och reell kunskap i ämnet och vill öka min påverkansmöjlighet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor. Hur skall vi påverka så arbetsgivaren förstår betydelsen av våra medlemmars kunskapsområden, vikten av omvårdnad, att krav och resurser går hand i hand.

Min bakgrund är

Leg ssk 1999. Ambulanssjuksköterska 2010. Jobbat i ambulans från 2005. Förtroendevald 2012. Facklig tid och huvudskyddsombud på 100 % sedan våren 2018.

Mina främsta styrkor är

Kunskaper och erfarenheter kring arbetsmiljö. Ganska god förmåga att uttrycka mig i tal och skrift. Vana att prata med media. Lyssna in vad andra tycker och kunna förklara på ett bra sätt varför och hur det fungerar vad gäller arbetsmiljö och arbetsrätt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi med förtroendeuppdrag måste lyssna in medlemmarna. Vara förankrade i verkligheten. Gå ut och visa upp goda exempel där vårt arbete funkar. Arbetsmiljön är superviktig men den går hand i hand med lön och andra villkor. Skapa ett "utbildningsmaterial" för förtroendevalda så de lättare kan ge våra medlemmar kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter. Våra medlemmar har för lite kunskap om vad det innebär att skriva på ett anställningsavtal. Mer kunskap hos fler medlemmar kommer ge Vårdförbundet större makt och inflytande!

Ann-Christine Johansson

Anna- Karin Johannesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är inte rimligt att VF medlemmar inte ska få ut semestrar, få återhämtning, få arbeta underbemannade då inte ersättare sätts in, arbeta övertid vilket riskerar VF medlemmars Hälsa. Jag vill fortsatt få möjligheten vara med och påverka så VF medlemmar kan få en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön mm. VF behöver driva dessa frågor både nationellt och lokalt, träffa arbetsgivare, politiker, skriva debattartiklar och göra oss hörda ännu mer. Pandemin har ju verkligen visat att VF medlemmar är viktiga. Jag är en intresserad, noggrann och strukturerad person som gillar att lösa olika problem. Har haft förmånen att vara styrelseledamot under denna mandatperioden och skulle gärna vilja fortsätta det uppdraget. Då jag har en bakgrund som ssk i kommunen har jag varit kontaktperson för flertalet kommuner och där skapat en relation med Arbetsgivare och även Förtroendevalda som är mycket viktig att bygga vidare på när driva olika frågor för att förbättra för VF medlemmar. En fråga som jag har arbetat mycket med ute i kommunerna är att få till löneprocessen enligt vårat löneavtal. Det hanterades väldigt olika och idag så fungerar det i de flesta kommuner.

Mina viktigaste frågor är

Stötta och coacha förtroendevalda. Där det finns Förtroendevalda så blir VF synliga vilket kan göra det lättare att rekrytera nya medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare blir VF som fackligt förbund. Viktiga frågor är också stötta medlemmar i olika medlemsärende, arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön.

Min bakgrund är

Har en politisk bakgrund då jag som yngre satt i kommunfullmäktige för ett parti. När jag slutade med det blev fackligt aktiv, först i Kommunal då jag arbetade som USK, när jag utbildat mig till sjuksköterska och var färdig 2005 blev jag förtroendevald på arbetsplats. Arbetade först i region men sedan blev det kommun och varit där i många år. Har sedan ca 8 år haft facklig tid i kommun där jag är anställd, är styrelseledamot, kongressledamot samt har förmånen få sitta med i avtalsrådet. Har alltid varit frågvis och velat vara med och påverka. Har familj och tre barn varav 2 är utflugna.

Mina främsta styrkor är

Intresserad, noggrann och strukturerad. Kan vara ganska pådrivande i frågor som är viktiga för medlemmarna. Kan nog upplevas som en lugn person vilket kan vara bra i förhandlingar men kan också vara väldigt envis och pådrivande i frågor som är viktiga för mig och för VF medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Viktigt med möjlighet med kompetensutveckling för VF medlemmar. Har varit med i några kommuner där vi tecknat AST-avtal . Där har påverkansarbete gjort att nu börjar fler kommuner bli intresserade av att teckna avtal vilket är viktigt då vi idag bedriver en avancerad vård i kommunerna och det behövs specialistutbildade sjuksköterskor. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön, tyvärr, hade hoppats de sakerna redan skulle vara förbättrade , förhoppningsvis kan pandemin föra med sig då detta nu verkligen har synliggjorts att dessa saker förbättras för VF medlemmar skyndsamt så de vill/orkar stanna kvar i yrket utan att riskera sin hälsa.

Anne Karin Höglund

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är sedan ca 20 år förtroendevald på heltid och har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2008. Jag har bra koll på Vårdförbundets viktiga frågor både lokalt och nationellt. Jag vill driva frågorna kring förtroendevaldas förutsättningar och vikten av en god arbetsmiljö - både för medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden och att möta arbetsgivaren på schysta villkor.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1998. Har sedan 2002 min tjänst på 1177 i Uddevalla. Har alltid varit facklig aktiv, men haft förtroendeuppdrag på heltid i Vårdförbundet sedan 2008. Är ordförande i avdelning västra Götaland sedan 2015.

Mina främsta styrkor är

Målinriktad, följsam, humoristisk och pålitlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kommer från Norge och tillbringar gärna mina semestrar i min stuga i Geiranger - om jag inte åker hoj eller är ute med scouterna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

 Arbetsmiljö, rätt till 4 veckors sammanhängande semester på sommaren, hälsosamma arbetsscheman och lön. 

Annika Wettergren

Branka Djukanovic Svensson

Carina Dereus

Christian Sandberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Flera år av facklig tid på min hemförvaltning NU-sjukvården, börjar få bra koll på VGR som arbetsgivare. Vi har många gånger bra relation till arbetsgivaren men på alltför många ställen är arbetsbelastningen för hög för våra medlemsgrupper, löneutvecklingen för undermålig och inte minst med omställningen av vården vill jag få en större inblick i påverkansarbete på flera nivåer där alla stora arbetsgivare kommer att behöva tänka nytt.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna som lön och orken att arbeta ett helt yrkesliv, men jag är också särskilt intresserad av omställningen av vården - det är inte en ren facklig villkorsfråga i sig, men jag är övertygad om att Vårdförbundet måste vara med på banan i denna kommande och potentiellt väldigt stora fråga.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2011. Erfarenhet inom internmedicin och ortopedi. Först facklig på min arbetsplats, därefter vald på facklig tid på min hemförvaltning.

Mina främsta styrkor är

Lugn, inlyssnande, engagerad och kritisk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Orken och inte minst viljan att arbeta ett helt yrkesliv kommer fortsatt behöva prioriteras, också frågan om lön i våra  kvinnodominerade yrken.  Ungdomar 2021 har många gånger helt andra förutsättningar och resonerar på helt andra sätt än tidigare. Frågan om organisering kommer sannolikt fortsatt vara viktig, men upplevd egennytta och att lägga tid på kunskap som faktiskt motiverar behöver kanske ännu mer behöva mötas för att få till en fortsatt organiserad "vi"-nivå.

Christina Samstrand

Christina Wernstedt

Erica Essljung

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag vill påverka. Jag brinner för rättvisa och att våra medlemmar skall veta vilka rättigheter dem har. Jag är trött på att se trötta och utslitna kollegor. Våra medlemmar offrar sina lediga tider och bli utnyttjade av arbetsgivaren. Många ställer upp när det krisar, och går samtidigt runt med dåligt samvete när dem inte orkar ställa upp.

Allt för många av oss har dåliga löner och dålig arbetsmiljö. I min verklighet arbetar vi exempelvis systematiskt med en sjuksköterska på arbetspassen kvällar och helger på upp till 20 patienter. Vi riskerar våran och patienternas hälsa till följd av detta. Pandemin har satt sina spår och nu skall vi börja arbeta bort vårdköerna.

Medlemmarna har rätt till sin återhämtning, en hälsosam arbetsmiljö, rättvisa löner och en fungerande löneutveckling. Jag är en person som inte ger upp, jag är lösningsinriktad och jag lägger mig inte platt.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart arbetsliv, lön, löneutveckling, kompetensutveckling samt arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Jag är gift med kvinnan i mitt liv sedan 8 år tillbaka. Vi har en 4 åring tillsammans. Jag blev färdig sjuksköterska 2012 och färdig specialistsjuksköterska i psykiatri 2020.

Arbetat inom både barn och- vuxenpsykiatris slutenvård. Även arbetat några år på patologen som obduktionstekniker. Blev förtroendevald på arbetsplatsen våren 2021.

Mina främsta styrkor är

Jag är helt klart envis. Ser jag ett problem så vill jag lösa detta.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hälsa, återhämtning, kompetensutveckling och en rättvis och välfungerande löneutveckling.

Fredrik Sörman

Gunilla Lundberg

Gustaf Ahlqvist

Gustav Malmrot

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven till att påverka och har ett starkt rättvisetänk. Blev förtroendevald samma år som jag började jobba som sjuksköterska och har engagerat mig sedan dess. Jag är envis men samtidigt Inlyssnande och anser att Vårdförbundet kan göra mer om vi samlar våra styrkor.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden, möta arbetsgivaren på schysta villkor. 

Min bakgrund är

Alltid försvarat de som inte kunnat försvara sig själva, redan i tidig ålder. Legitimerad livräddare, utbildad badvakt, HLR-instruktör. Snart 10 års erfarenhet av psykiatriska vård och utbildad specialistsjuksköterska inom Psykiatrin.

Mina främsta styrkor är

Envis, Inlyssnande, fritänkande och kritiskt ifrågasättande. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är driven som person och gör ingenting halvhjärtat. Jag har ett motto som lyder "Ska det va´, så ska det va´ -  Annars kan de va´ som det e´"


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år
 

Fortsätta att driva ett samarbete med regionerna i Sverige och peka på brister och möjligheter för att tillsammans bygga en bättre hälso-och sjukvård. Stärka en stolthetskänsla för de som engagerar sig som förtroendevalda.

Hanna Jorlöv

Hanna Larsson

Jeanette Ros

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är intresserad och insatt i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkor

Min bakgrund är

Är idag kongressombud och styrelseledamot.

Mina främsta styrkor är

Tålmodig strukturerad. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstider och kompetensutveckling i vården.

Jenny Myrgren

John Sakko

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag hoppas kunna bidra med ett perspektiv från någon som är relativt ny i min profession och ännu nyare som förtroendevald men jag arbetar nära medlemmar i vårt förbund. Jag hoppas vara inkännande i våra villkor, möjligheter till inflytande och förbättring samt vad våra medlemmar vill att vi gemensamt ska driva. Jag brinner för demokratiskt inflytande och vill att så många som möjligt ska uppleva att de har inflytande i Vårdförbundet eftersom det är består av alla medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Demokratiskt inflytande i såväl Vårdförbundet som på våra arbetsplatser. God kontakt med medlemmarna. Ett hållbart, livslångt arbetsliv.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska -13, större delen av tiden sedan dess har jag arbetat på infektions-IVA på Sahlgrenska sjukhuset/Östra. Specialistutbildad till intensivvårdssjuksköterska -18. Förtroendevald på min avdelning -18, invald som ordinarie för Vårdförbundet i Lokala samverkansgruppen(Skyddskommitté) samt invald som ersättare i Område 2:s samverkansgrupp -21.

Mina främsta styrkor är

Bearbetar frågor långsamt men försöker komma fram till tydliga svar och försöker ta bred hjälp från många källor. Jag vill gärna se mig själv som pragmatisk och prestigelös. Jag är tålmodig och redo att arbeta med som behövs. Tar plats om det finns behov men lyfter gärna fram mina medmänniskor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag brinner för mitt kliniska arbete och engagerar mig fackligt som en nödvändighet för inflytande över vår arbetssituation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Mycket kan komma att förändra våra förutsättningar. Vi kan inte leva på gamla meriter och luta oss tillbaka. Vi har fått ett uppsving i och med pandemin, både i medlemsantal och engagemang från medlemmar, allmänheten och politiker men det har också inneburit mycket slit för många medlemmar. Jag tror ett hållbart arbetsliv, en rimlig löneutveckling och att ökat, brett engagemang i förbundet hos våra medlemmar kan stärka våra ställningar. Jag vill att Vårdförbundet leder våra medlemmars strävan och villkor framåt i ett ständigt föränderligt samhälle, där våra professioner är en grundläggande förutsättning.

 

Lena Hagstedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För mitt engagemangs skull och att jag är väl insatt i fackligt arbete. Jag vill göra villkoren för Vårdförbundet 4 yrkesgrupper bättre och driva frågor om arbetsmiljö, att vi skall bli fler kollegor och orka arbeta ett helt yrkesliv.

Mina viktigaste frågor är

Rätten till vila och återhämtning. Att skapa medlemsengagemang och att förbundet blir mer inkluderande.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2011 och har med min anställning på Södra Älvsborgs Sjukhus. Där arbetar jag för närvarande och sedan några år tillbaka arbetar heltid med facklig tid som huvudskyddsombud. Jag har alltid engagerat mig i medlems och villkårsfrågor. Har tidigare haft ett engagemang inom ungdomsrörelsen och den ideella sektorn med styrelseuppdrag på både lokal, regional och nationell nivå.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven och engagerad. Inlyssnande och inkluderande.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag säga att jag är "en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna" och med det menar jag att jag brinner för medlemsfrågor. Jag tycker att ett förbund, så som Vårdförbundet, skall drivas av medlemmar för medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi skall orka arbeta ett helt yrkesliv, rätten till vila och återhämtning och frågan om lön kommer vara fortsatt viktigt för både medlemmar och Vårdförbundet.

Lena Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Starkt engagemang, driven och grundläggande ideologi för fackligt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och villkorsfrågor.

Min bakgrund är

SSK i primärvård. Många år varit förtroendevald på arbetsplats. Under senare år 60 % facklig tid med områdesansvar.

Mina främsta styrkor är

Driven, stort engagemang och ideologi för fackligt arbete. Bra på att samverka. Förmåga att vara närvarande för förtroendevalda och medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor och bra löneutveckling över tid.

Lene Lorentzen

Maria Adrell

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en bred erfarenhet då jag jobbat både inom och utanför sjukhusvärlden.  Det finns en tendens att fokusera på sjukhusvärlden, vi behöver alla delar för att vården ska fungera.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkor, att kunna hålla ett helt arbetsliv. Att lönen ska vara så bra att våra medlemmar får en bra pension efter sitt yrkesliv. Jag är övertygad om att om våra medlemmar har en bra arbetsmiljö kommer vården att bli bra.

Min bakgrund är

Sjuksköterska, arbetat inom medicinsk slutenvård, i kommunen och ett litet tag på SOS. Fackligt förtroendevald sedan flera år. Förtroendevald med facklig tid 100% på Sjukhusen i väster, Alingsås. 

Mina främsta styrkor är

Engagerad. Anser mig vara bra på att lyssna. Har fått en stor kunskap efter de år jag varit fackligt aktiv.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkoren i arbetslivet. Lön. Kompetensutveckling.

Marianne Lindfors

Marie Månsson

Marie Öberg Flood

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Framförallt vill jag fortsätta det goda arbetet som vi har haft genom åren som kongressombud i VGR , att driva igenom motioner som handlar om villkorsfrågor och arbetsmiljö som vi vet är så viktiga för våra medlemmar. Påverka att dessa områden prioriteras på kongressen för vad Vårdförbundet ska arbeta med närmsta åren. Vi behöver också lyfta primärvårdens olika frågor i större sammanhang och representera olika medlemsgrupper som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

LÖN, Arbetsmiljö, utbilda förtroendevalda, en bra dialog med samverkanspartner. 

Min bakgrund är

Med o kir , Distriktsköterska primärvård, Vårdlärarutbildningen. 

Mina främsta styrkor är

Lagspelare, tålamod ,engagemang och kunnig. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

100% facklig tid som huvudskyddsombud för Vårdförbundet i ca 15 år Primärvården VGR. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, villkorsfrågor och LÖN. 

Martin Hulldin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag tror att det finns möjlighet till att förbättra villkoren för oss medlemmar i vårdförbundet.

Mina viktigaste frågor är

De saker som jag brinner för är framför allt arbetsmiljö med hållbara scheman och en bra löneutveckling. Vi måste ha yrkesstolthet så att vi värderar oss högt och inte skäms för att vi vill ha bra arbetsvillkor och bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 1999.  Efter detta har jag läst en vidareutbildning inom ambulanssjukvård. jag har sedan arbetat på ambulansen Alingsås i 20 år. Jag har även läst ett par kurser i ledarskap på förvaltningshögskolan i Göteborg för att förstå ekonomisk och politisk styrning av vården bättre.

Min fackliga bana började som förtroendevald på min arbetsplats för ca 15 år sedan och har sedan utvecklats med att jag sedan 2017 arbetat fackligt på förvaltningsnivå på SÄS (södra Älvsborgs sjukhus) och därefter på SV (sjukhusen i väster) på 50-60 % sedan 2017. 

Jag har även erfarenhet från engagemang i ideell organisation där jag varit ordförande under 5 år och haft flera andra uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, förstår siffror och statistik, älskar att hjälpa människor få det bättre.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift med Charlotte sedan 27 år och har 4 vuxna barn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att politiken förstått att vi behöver bättre löneutveckling och bättre arbetsvillkor inom våra 4 yrkeskategorier för säkerställa den goda vård som vi vill ge. Vi medlemmar är de bästa ambassadörerna för detta så vi måste synas och höras och ha  lärt oss att vara stolta och känna oss värda lön och bra arbetsvillkor.

Martin Håland

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Pernilla Widholm Jolgård - kandidatur återtagen

Sabina Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min erfarenhet från öppenvården frågorna som är vikta för oss som jobbar här.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och få bra förutsättningar, för att kunna utföra vårt jobb på ett korrekt sätt.  Även lönefrågorna ligger mig varmt om hjärtat och att lön får spegla ansvar. Att vi blir rätt värderade i förhållande till det ansvar

Min bakgrund är

Sjuksköterska palliativ vård 2001-2005 Barnmorska barnmorskemottagning 2007-2021

Mina främsta styrkor är

Att jag är prestigelös och en god lyssnare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Uppskattar humor och har nära till skatt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och en god arbetsmiljö. Att få arbeta i sin fulla kompetens och göra det man är specialist på och inta andra professioners arbetsuppgifter.

Sofia Tholén Dahlman

Susanne Reuterberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad och intresserad av att påverka.

Mina viktigaste frågor är

Hållbart arbetsliv. Stärka våra olika professioner och driva våra villkors frågor. Viktigt att våra professioner finns med i ledningsgrupp där beslut tas.

Min bakgrund är

Operationssjuksköterska , Fackligt förtroendevald områdes ansvarig område 5 . Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Drivande , Envis, Lyssnande. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstider, Professionsfrågor, Lön.
 

Therese de Don

Ulrika Odén

 

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann Marie Björk

Anne Karin Höglund

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är sedan ca 20 år förtroendevald på heltid och har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2008. Jag har bra koll på Vårdförbundets viktiga frågor både lokalt och nationellt. Jag vill driva frågorna kring förtroendevaldas förutsättningar och vikten av en god arbetsmiljö - både för medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden och att möta arbetsgivaren på schysta villkor.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1998. Har sedan 2002 min tjänst på 1177 i Uddevalla. Har alltid varit facklig aktiv, men haft förtroendeuppdrag på heltid i Vårdförbundet sedan 2008. Är ordförande i avdelning västra Götaland sedan 2015.

Mina främsta styrkor är

Målinriktad, följsam, humoristisk och pålitlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kommer från Norge och tillbringar gärna mina semestrar i min stuga i Geiranger - om jag inte åker hoj eller är ute med scouterna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

 Arbetsmiljö, rätt till 4 veckors sammanhängande semester på sommaren, hälsosamma arbetsscheman och lön. 

Ellinor Johansson

Kerstin Forsberg Angshed

Martin Håland

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.