Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

SE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - KLICKA HÄR

Nominerade till avdelningsordförande

Martin Håland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara med och påverka medlemmarnas förutsättningar att få ett hållbart arbetsliv. Jag vill också att du som medlem ska känna att du har möjlighet att påverka din arbetssituation.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart arbetsliv för alla våra medlemmar oavsett arbetsgivare. Här i ligger allt från lön, möjlighet att göra lönekarriär, arbetstider, kompetensutveckling till ledarskap, vårdmiljö, personcentrering och patientsäkerhetsfrågor.

Min bakgrund är

47 årig narkossjuksköterska. Bor med min familj i Kungsbacka. Körsångare, kan ta på mig solo, men som lagspelare trivs jag bäst. Fick 2008 förtroendet att vara förtroendevald på min dåvarande arbetsplats, ortopedoperation på SU. Därefter har jag fått förtroendet att representera Vårdförbundet både på förvaltning och i regionen.

Mina främsta styrkor är

Beskrivs som nyfiken, envis, lagspelare, reflekterande och visionär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Är kursledare i avdelning Västra Götaland. Att i dialog utbilda förtroendevalda i arbetsrätt, arbetsmiljö samt Vårdförbundets politik är något jag är oerhört stolt över. Att utbilda förtroendevalda så att de känner sig trygga i mötet med medlemmar och arbetsgivare är oerhört viktigt.

Är i dag ledamot i avdelningsstyrelsen, kontaktperson för NU-sjukvården samt ett antal kommuner. Representerar Vårdförbundet gentemot regiondirektör och politiker i regionstyrelsen MBL-grupp.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart arbetsliv! Arbetstider och arbetsinnehåll som gör det möjligt att kombinera arbetsliv med socialt liv!

Att våra yrkesgruppers kompetens tas till vara. Att det är möjligt att göra både yrkesmässig karriär och lönekarriär.

Att specialistutbildning och kompetensutveckling för samtliga grupper på betald arbetstid är en självklarhet.

Ledare och chefer får möjlighet att utveckla vården tillsammans med sina arbetstagare. Att förbundet är en naturlig del av stödet till, och det som håller ihop medlemsaktivismen.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Nominerade till  styrelseledamot

Ann Thulén Ek

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en vilja att göra skillnad för våra yrkesgrupper inom Vårdförbundet och ser att det är viktigt att vi driver våra krav på förbättrade anställningsvillkor. Jag har idag fackligt uppdrag inom Göteborgs stad grundskoleförvaltningen då jag har anställning som skolsköterska.

Mina viktigaste frågor är

Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga arbete är stor , därför måste introduktionen för nyanställda (nyexaminerade sjuksköterskor) stärkas. Löneutvecklingen i ett livsperspektiv.

Min bakgrund är

Leg sjuksköterska -83, specialistutbildning -86, Praktisk arbetsrätt 15 hp. Administrativ teknik 15hp, Förändringsarbete i projekt 7,5 hp, Migration och hälsa med inriktning på barn -07 på Nordiska Folkhälsovetenskap, Fackligt uppdrag 1990-96 heltid på Mölndals sjukhus. Flertalet omvårdskurser. Handledarutbildning 7,5 hp.

Mina främsta styrkor är

Jag har en gedigen tro på det fackligt arbetet och att vi tillsammans måste jobba för att synliggöra brister som uppdagas och stötta de mest utsatta. Jag inser det tydligare med många års yrkeserfarenhet att kunna sätta sig ner och reflektera över olika händelser är viktigt och kan ge oss insikter som vi annars lätt kan missa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jobbat som skolsköterska under flyktingvågen 2014-2017 med nyanlända barnfamiljer. Jag är intresserad av att tydliggöra barns rätt till stöd och hjälp då de är anhöriga till sina föräldrars trauma.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen , anställningsförhållanden och betald specialistutbildning.

Anna Tjus

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill få vara med och driva arbetsmiljöfrågor på olika nivåer. Jag har skaffat mig en hel del formell och reell kunskap i ämnet och vill öka min påverkansmöjlighet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor. Hur skall vi påverka så arbetsgivaren förstår betydelsen av våra medlemmars kunskapsområden, vikten av omvårdnad, att krav och resurser går hand i hand.

Min bakgrund är

Leg ssk 1999. Ambulanssjuksköterska 2010. Jobbat i ambulans från 2005. Förtroendevald 2012. Facklig tid och huvudskyddsombud på 100 % sedan våren 2018.

Mina främsta styrkor är

Kunskaper och erfarenheter kring arbetsmiljö. Ganska god förmåga att uttrycka mig i tal och skrift. Vana att prata med media. Lyssna in vad andra tycker och kunna förklara på ett bra sätt varför och hur det fungerar vad gäller arbetsmiljö och arbetsrätt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi med förtroendeuppdrag måste lyssna in medlemmarna. Vara förankrade i verkligheten. Gå ut och visa upp goda exempel där vårt arbete funkar. Arbetsmiljön är superviktig men den går hand i hand med lön och andra villkor. Skapa ett "utbildningsmaterial" för förtroendevalda så de lättare kan ge våra medlemmar kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter. Våra medlemmar har för lite kunskap om vad det innebär att skriva på ett anställningsavtal. Mer kunskap hos fler medlemmar kommer ge Vårdförbundet större makt och inflytande!

Anna- Karin Johannesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är inte rimligt att VF medlemmar inte ska få ut semestrar, få återhämtning, få arbeta underbemannade då inte ersättare sätts in, arbeta övertid vilket riskerar VF medlemmars Hälsa. Jag vill fortsatt få möjligheten vara med och påverka så VF medlemmar kan få en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön mm. VF behöver driva dessa frågor både nationellt och lokalt, träffa arbetsgivare, politiker, skriva debattartiklar och göra oss hörda ännu mer. Pandemin har ju verkligen visat att VF medlemmar är viktiga. Jag är en intresserad, noggrann och strukturerad person som gillar att lösa olika problem. Har haft förmånen att vara styrelseledamot under denna mandatperioden och skulle gärna vilja fortsätta det uppdraget. Då jag har en bakgrund som ssk i kommunen har jag varit kontaktperson för flertalet kommuner och där skapat en relation med Arbetsgivare och även Förtroendevalda som är mycket viktig att bygga vidare på när driva olika frågor för att förbättra för VF medlemmar. En fråga som jag har arbetat mycket med ute i kommunerna är att få till löneprocessen enligt vårat löneavtal. Det hanterades väldigt olika och idag så fungerar det i de flesta kommuner.

Mina viktigaste frågor är

Stötta och coacha förtroendevalda. Där det finns Förtroendevalda så blir VF synliga vilket kan göra det lättare att rekrytera nya medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare blir VF som fackligt förbund. Viktiga frågor är också stötta medlemmar i olika medlemsärende, arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön.

Min bakgrund är

Har en politisk bakgrund då jag som yngre satt i kommunfullmäktige för ett parti. När jag slutade med det blev fackligt aktiv, först i Kommunal då jag arbetade som USK, när jag utbildat mig till sjuksköterska och var färdig 2005 blev jag förtroendevald på arbetsplats. Arbetade först i region men sedan blev det kommun och varit där i många år. Har sedan ca 8 år haft facklig tid i kommun där jag är anställd, är styrelseledamot, kongressledamot samt har förmånen få sitta med i avtalsrådet. Har alltid varit frågvis och velat vara med och påverka. Har familj och tre barn varav 2 är utflugna.

Mina främsta styrkor är

Intresserad, noggrann och strukturerad. Kan vara ganska pådrivande i frågor som är viktiga för medlemmarna. Kan nog upplevas som en lugn person vilket kan vara bra i förhandlingar men kan också vara väldigt envis och pådrivande i frågor som är viktiga för mig och för VF medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Viktigt med möjlighet med kompetensutveckling för VF medlemmar. Har varit med i några kommuner där vi tecknat AST-avtal . Där har påverkansarbete gjort att nu börjar fler kommuner bli intresserade av att teckna avtal vilket är viktigt då vi idag bedriver en avancerad vård i kommunerna och det behövs specialistutbildade sjuksköterskor. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön, tyvärr, hade hoppats de sakerna redan skulle vara förbättrade , förhoppningsvis kan pandemin föra med sig då detta nu verkligen har synliggjorts att dessa saker förbättras för VF medlemmar skyndsamt så de vill/orkar stanna kvar i yrket utan att riskera sin hälsa.

Branka Djukanovic Svensson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

De senaste sex åren har jag varit en i gänget i två olika styrelser i avdelning Västra Götaland. Jag känner att det finns mycket kvar att göra för våra 20000 medlemmar i avdelningen där min vilja, engagemang och erfarenhet kan göra skillnad. Jag gillar att bidra gruppen med det jag är bra på och tycker det är roligt när det ger resultat.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor är viktiga och för att vi kan driva dessa måste vi bli många medlemmar. Själva medlemskapet är avgörande, ensam är inte stark. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad och påverka våra villkor.

Vår röst ska både arbetsgivare och politiker lyssna på och på så sätt skapar vi bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv: god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor som lön, arbetstider och kompetensutveckling. Jag gillar att göra vårt påverkansarbete synligt och stötta våra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Jag är född i Jugoslavien, mer än hälften av mitt liv har jag bott i Sverige, Varberg, tillsammans med min man och son. Blev barnsjuksköterska 1986 i Serbien men läste om till legitimerad sjuksköterska i Sverige, upplevde det som ett lyft på professionen att ha en akademisk titel. Det öppnar möjligheter till kompetensutveckling och lyfter status på yrket.

Jag har min anställning i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Intervention 2 och 3, gamla PCI/kardlab. Sedan 2007 är jag förtroendevald i Vårdförbundet med uppdrag på olika nivåer i organisationen.

Sedan 2014 är jag ordförande i TCO Göteborg där jag arbetar med opinionsbildning och grundläggande fackliga värderingar så som alla människors lika värde, jämställdhet, demokrati och solidaritet.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, kreativ, informerad, peppande och glad. En klippa på att komma ihåg människor, speciellt namn. Jag känner mig bekväm och trivs med att vara ”ansikte utåt”, gillar att samverka i nätverk och stå upp för fackliga värderingar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

De kommande åren tror jag att vi måste arbeta med att lyfta statusen på våra fyra professioner genom att sträva efter jämställda löner och hållbart arbetsliv där återhämtningen är en självklarhet. Det är ett måste i en välfärdsstat som Sverige. Att bli ännu fler mer medlemmar och göra förbundet starkare är alltid aktuellt, speciellt i dessa tider då odemokratiska vindar blåser samt arbetsgivaren flyttar sina positioner som genererar tuffare arbetsförhållanden för våra medlemmar.
 

Christian Sandberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Flera år av facklig tid på min hemförvaltning NU-sjukvården, börjar få bra koll på VGR som arbetsgivare. Vi har många gånger bra relation till arbetsgivaren men på alltför många ställen är arbetsbelastningen för hög för våra medlemsgrupper, löneutvecklingen för undermålig och inte minst med omställningen av vården vill jag få en större inblick i påverkansarbete på flera nivåer där alla stora arbetsgivare kommer att behöva tänka nytt.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna som lön och orken att arbeta ett helt yrkesliv, men jag är också särskilt intresserad av omställningen av vården - det är inte en ren facklig villkorsfråga i sig, men jag är övertygad om att Vårdförbundet måste vara med på banan i denna kommande och potentiellt väldigt stora fråga.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2011. Erfarenhet inom internmedicin och ortopedi. Först facklig på min arbetsplats, därefter vald på facklig tid på min hemförvaltning.

Mina främsta styrkor är

Lugn, inlyssnande, engagerad och kritisk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Orken och inte minst viljan att arbeta ett helt yrkesliv kommer fortsatt behöva prioriteras, också frågan om lön i våra  kvinnodominerade yrken.  Ungdomar 2021 har många gånger helt andra förutsättningar och resonerar på helt andra sätt än tidigare. Frågan om organisering kommer sannolikt fortsatt vara viktig, men upplevd egennytta och att lägga tid på kunskap som faktiskt motiverar behöver kanske ännu mer behöva mötas för att få till en fortsatt organiserad "vi"-nivå.

Gustaf Ahlqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vård och vårdens förutsättningar är en ständigt diskuterad punkt i politiken och kommer prägla valrörelsen 2022 samt tiden efteråt. Jag vill bidra med påverkansarbete för att beslut både på lokal och regional nivå ska vara till fördel för våra medlemmar och därmed genomföras i de regionala, kommunala och privata sjukvårdsorganisationerna.

Våra medlemmar ska ha en reell påverkansmöjlighet och delaktighet i beslut som kan komma att påverka deras arbete. Jag är van att diskutera och stå upp för att våra yrkesprofessioner ska ha förutsättningar för både vårt yrkesutövande och ett hållbart yrkesliv. Som förtroendevald på Sahlgrenska område 2 är jag driven, engagerad och van att stötta våra lokala förtroendevalda. Jag här även ledarerfarenhet från min tid i scouterna, försvarsmakten och i mitt yrke som specialistsjuksköterska.

En av de stora utmaningarna vi står inför är hur vi ska synliggöra och arbeta med den digitala arbetsmiljön. Här har jag en unik kompetens och är väl inläst på både författningar, riktlinjer och forskning som kommer komma styrelsen väl tillhands. En styrka som kommer vara viktig i arbetet med att arbetsmiljösäkra Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Mina viktigaste frågor är

Hållbart yrkesliv där arbetsgivaren förväntas och ska planera för framtiden och skapa en hållbar organisatorisk miljö. Till exempel kommer sommaren med semestrar faktiskt varje år. Digital arbetsmiljö och digitala skyddsronder som en del av en digitaliserad organisation.

Jag vill se och verka för efterlevnad av beslut och avtal på samtliga nivåer. Exempelvis beslutet om normtal och se till att det finns god kunskap om avtal hos arbetsgivarrepresentanter. Reell påverkansmöjlighet och delaktighet genom tidig dialog för våra medlemmar.

Min bakgrund är

Före detta scoutledare som utbildat sig till sjuksköterska klar jan 2012. Färdig specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad sedan juni 2015. Bortsett från mina första sju månader som sjuksköterska då jag arbetade inom palliativ vård så har jag på ett eller annat sätt jobbat med psykossjukdomar hela tiden. Både inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska och inom Rättspsykiatrin. Jag har varit förtroendevald för Vårdförbundet sedan 2017 och fick i samband med årsskiftet 2019/20 förtroendeuppdrag på 70% på Sahlgrenska område 2.

Mina främsta styrkor är

Jag har en god digital kompetens, både när det gäller användandet och vad som anses god digital arbetsmiljö. Som person är jag målmedveten, principfast och har lätt att ta till mig information, forskning och styrdokument, något som gör mig till ett bra bollplank i kontakt med medlemmar och förtroendevalda. Jag är inte rädd för att ställa frågor till ansvariga oavsett nivå och diskuterar gärna nya idéer, perspektiv och lösningar med grund i forskning och till fördel för Vårdförbundets medlemsgrupp.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är naturvetare med ett intresse av historia och spel. Spenderar mycket tid i naturen och är en hejare på att hitta svamp. Jag har ett särintresse för styrdokument. Att gräva i arkiv gör jag gärna, speciellt om det är något jag kan använda vid diskussions- och förhandlingsbordet. Och inte bara som flugsmälla.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

En ständig fråga är besparingar och effektiviseringar inom organisationer som påverkar både vår arbetsmiljö och vår lönesättning. Medlemmar ska inte behöva välja mellan en god arbetsmiljö eller en bra lön. Det ska finnas förutsättningar för att hålla vårdplatser öppna och bedriva en personcentrerad vård, och till det behövs våra yrkesgrupper.

Lönesättningen för yrken flera års högskolestudier ska vara adekvat och yrkesgrupper ska inte behöva ställas mot varandra Med regionens inriktningsbeslut gällande normtal samt övergången från NPM till tillitsbaserat ledarskap kommer utmaningar i våra yrkesgrupper, såsom hur frågan gällande personcentrerat ledarskap ska stå i relation till antalet anställda och utrymme för att leda och arbeta. I och med den pågående digitaliseringen av samhället och den kommande lanseringen av Framtidens Vårdinformationsmiljö kommer våra medlemmars digitala arbetsmiljö vara en fråga som behöver hanteras proaktivt.

Om 5 år vill jag se digitala arbetsmiljöronder som inbegriper både arbetsplatsergonomi, de digitala arbetsverktygens användbarhet och hur de digitala rutinerna och fortbildningarna står till organisatoriska faktorer. Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, och biomedicinska analytiker ska inte bli granskade genom ökad detaljstyrning eller sluta som osynliga IT-hjälpredor.

Gustav Malmrot

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven till att påverka och har ett starkt rättvisetänk. Blev förtroendevald samma år som jag började jobba som sjuksköterska och har engagerat mig sedan dess. Jag är envis men samtidigt Inlyssnande och anser att Vårdförbundet kan göra mer om vi samlar våra styrkor.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden, möta arbetsgivaren på schysta villkor. 

Min bakgrund är

Alltid försvarat de som inte kunnat försvara sig själva, redan i tidig ålder. Legitimerad livräddare, utbildad badvakt, HLR-instruktör. Snart 10 års erfarenhet av psykiatriska vård och utbildad specialistsjuksköterska inom Psykiatrin.

Mina främsta styrkor är

Envis, Inlyssnande, fritänkande och kritiskt ifrågasättande. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är driven som person och gör ingenting halvhjärtat. Jag har ett motto som lyder "Ska det va´, så ska det va´ -  Annars kan de va´ som det e´"


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år
 

Fortsätta att driva ett samarbete med regionerna i Sverige och peka på brister och möjligheter för att tillsammans bygga en bättre hälso-och sjukvård. Stärka en stolthetskänsla för de som engagerar sig som förtroendevalda.

Hanna Jorlöv

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är målmedveten, engagerad, och tror på den fackliga organisationen i samhället.

Mina viktigaste frågor är

Att den fackliga organisationen måste få fortsätta att synas och göra sig hörd på arbetsplatsen. Medlemmars rätt att få en bra arbetsmiljö. Att upprätthålla en bra dialog med arbetsgivarna.

Att få arbetsgivaren att se att förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen är en tillgång. Löneutveckling för alla yrkesprofessioner inom Vårdförbundet. 

Min bakgrund är

Inom vården har jag nu arbetat i över 20 år. Både som vårdbiträde inom äldreomsorgen under flera år men också som sjuksköterska 2005 inom äldre och demensvården. Som sjuksköterska har jag haft anställningar där jag fått arbeta mycket självständigt då jag har haft ansvar för 3 avdelning med 24 boende och endast kollegor på annan ort.

Studerade vidare till barnmorska pga. av bland annat som barnmorska kan man ta egna beslut och få vara ännu mer självständig. Sedan 2010 har jag arbetat både inom förlossning, ungdomsmottagning och är placerad inom Mödravården just nu. 2015 klev jag in i rollen som förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats. Ett väldigt roligt uppdrag och ett förtroende från mina kollegor, att de har trott på att jag kunnat axla den rollen.

2018-2019 fick jag chansen att få arbeta mer med det fackliga uppdraget genom att jag fick 20% facklig tid. Genom detta har jag fått en större blick över den fackliga organisationen, suttit med i samverkans grupper med arbetsgivaren har vidare fått komma ut till andra arbetsplatser för bla skyddsronder osv. I våras har jag även fått möjligheten att vara med i utbildningsgruppen för VF, att utbilda ny och gamla förtroendevalda.

Om vi ska gå vidare i min bakgrund för att mer förstå vem jag är. Så kommer jag från ett föreningsliv inom Equmenia. Har varit ledare där sedan 16 års ålder inom scoutrörelsen och senare suttit med i ungdomsstyrelsen inom den föreningen som bla kassör under flera år. Vidare när de uppdraget tagit slut har jag suttit med som revisor. Så jag är väl insatt i hur en styrelse kan se ut och i och med att jag har min fackliga tid så vet jag hur samverkansgrupper fungerar och hur en dialog kan vara mellan arbetsgivare facklig förening.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, driven, lösningsorienterad, bra på att lyssna .

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutveckling, arbetsmiljön, arbetstider.

Henrik Carlsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Med yrkeserfarenhet både som sjuksköterska och inom arbetsledning kommer jag  kunna vara en representant för Vårdförbundet som kan nå framgång i dialogen med arbetsgivaren utifrån en bred förståelse för medlemmarna.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt och samverkan.

Min bakgrund är

SSK sedan 1997, främst inom kommunal hemsjukvård och nu privat korttidsverksamhet. Även erfarenhet som Enhetschef.

Mina främsta styrkor är

Positiv och lösningsorienterad.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag gillar att undervisa vilket är användbart inom en rad olika områden.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att utbilda medlemmarna brett inom olika områden ger en verklig styrka. Medlemmar med kunskap är starka medlemmar.

Jenny Myrgren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Besitter ett starkt engagemang och driv för att få saker att hända. Har erfarenhet i fackligt arbete genom mitt arbete för Vårdförbundet på Område 5 Sahlgrenska, såväl i samverkansprocesser som i tvisteförhandling.

Är lösningsorienterad och besitter en kreativ ådra vilken gör att jag ofta ser saker från ett annat synsätt, kör sällan fast eller är inne i gamla strukturer och rutiner. Jag tänker att det är egenskaper som kommer att vara berikande i ett eventuellt styrelseuppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Jag är genuint intresserad av arbetsrättsliga frågor och hur arbetsrätten omsätts i praktiken via våra lagar och rådande avtal. Jag tycker att det är viktigt att stärka våra medlemmars kunskaper i grundläggande juridik och arbetsrätt för att de ska känna sig trygga i sin anställning och veta vilka rättigheter och skyldigheter de har inom ramen för sin anställning.

Jag ser egentligen inte kunskaperna i arbetsrätt som ett kontrollorgan gentemot arbetsgivaren, tvärtom tänker jag att det är en styrka i samverkan där en bredare förståelse för arbetsrätten kan vara central i förståelsen för arbetsgivarens ståndpunkter. Vidare tycker jag att professionernas utveckling är en av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvården såväl nu som i framtiden.

Det senaste året har återigen bevisat hur viktiga samtliga av Vårdförbundets professioner är för såväl patientsäkerhet som för arbetsmiljön. Jag hoppas att vi som förbund kan fortsätta att arbeta på den linjen, där vi synliggör och tydliggör våra professioner och därmed får en ökad påverkanskraft på politikerna både lokalt och nationellt. I grunden tänker jag att vi inom hälso- och sjukvården står inför ett vägskäl där utvecklingen av framtidens sjukvård fortfarande är något oviss.

Genom att ytterligare synliggöra våra professioner tror jag att Vårdförbundet som organisation kan vara en stark röst i den offentliga debatten om resursfördelning och vilka konsekvenser politiska beslut får för välfärden. Jag tror och hoppas att våra professioner i framtiden har en högre status som återspeglas i löneutvecklingen, och i våra möjligheter att påverka utformningen av arbetssätt och hållbara strukturer för våra medlemmar.

Min bakgrund är

Färdigutbildad sjuksköterska 2010, och jobbade några år som grundutbildad sjuksköterska på ett flertal platser i Sverige och Norge innan jag började specialistutbildningen till anestesisjuksköterska 2015. Efter genomförd specialistutbildning blev jag anställd på en operationsavdelning på Sahlgrenska sjukhuset, där jag fortfarande arbetar.

Jag blev förtroendevald på min arbetsplats 2017 och har sedan några år tillbaka facklig tid en dag i veckan på mitt område. Jag intresserar mig för olika maktstrukturer i samhället som stort, men även inom hälso- och sjukvården och hur de påverkar oss på både individnivå och organisationsnivå.

Som person mår jag genuint dåligt av orättvisor och strävar mot att skapa en jämställd och inkluderande arbetsplats vilket jag anser återspeglas väl i Vårdförbundets stadgar.

På fritiden tycker jag mycket om att vara ute i naturen oavsett årstid. Brukar genomföra ett antal vandringar varje år såväl nationellt som internationellt även om det såklart har begränsats mycket under det gångna året. Den här perioden av året brukar jag spendera mycket tid i skogen för att plocka bär och svamp och är till exempel mycket nöjd över årets hjortronskörd!

Annars är jag en person som läser mycket och är en filmentusiast, där Göteborgs filmfestival har varit något av en drömvecka för min del.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person som motiveras och sporras av utmaningar. Har ett stort internt driv som gör att jag har lätt att engagera mig i frågor och jobba på dem på ett djupare plan för att öka min förståelse och därmed även mitt intresse för frågan. Ser samarbete och föreningsverksamhet som något positivt och tycker om att ingå i arbetsgrupper.

Är väldigt envis, men skulle säga att det är på ett positivt sätt, kan driva frågor utan att tappa tilltron på dem, även om det rör sig om långa processer. En egenskap jag tror är värdefull i samverkan med arbetsgivare där förändringar inte alltid kommer på en gång.

Jag ser samverkan med arbetsgivaren som en central utgångspunkt för Vårdförbundets påverkansmöjligheter och tycker att det är viktigt att värna om det goda samarbetet, samtidigt som jag själv inte är rädd för att hantera obekväma situationer när samverkan inte fungerar lika bra och vi som förbund behöver markera gentemot arbetsgivaren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att de arbetsmiljörelaterade frågorna om ett hållbart arbetsliv fysiskt och psykiskt såväl som ekonomiskt kommer att vara centrala för oss även om fem år. Det är frågor som blivit extra uppmärksammade under det senaste året på grund av den höga belastningen på samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundet. Jag tror och hoppas att de frågorna även kommer att lyftas upp till våra politiker och att det bildas en bredare opinion för våra arbetsvillkor.

Marianne Lindfors

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en person som väl grundad i förbundets politik och i de frågor som våra medlemmar och våra förtroendevalda ställs inför dagligen och jag vill vara med och göra skillnad. Skillnad kan man göra på många sätt, min främsta styrka är mitt intresse för våra villkorsfrågor och viljan att utbilda och stötta våra medlemmar så de känner en vardaglig medlemsnytta.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, lön och att stärka de lokala förtroendevalda. Något vi verkligen fått bevisat för oss det gångna året är hur oerhört viktiga vi är för samhället, men vi har på många punkter fått en rejält försämrad arbetsmiljö. Vi kan aldrig ersätta en dålig arbetsmiljö med mer pengar i plånboken, men lön är en oerhört viktig fråga för att kunna behålla kompetent personal.

Vi måste arbeta på bred front med våra villkorfrågor, och då är det av yttersta vikt att våra lokala förtroendevalda känner att de har de verktyg och det stöd de behöver. De är våra medlemmars främsta dagliga kontakt med förbundet.

Min bakgrund är

Legitimerad Sjuksköterska sedan 2000. Har erfarenhet från framför allt kardiologi, men även från transplantation och akutsjukvård. Har erfarenhet som Vårdenhetschef på Akutmottagning och MAVA.

Blev förtroendevald 2002, och har varit det förutom några år då jag hade andra uppdrag. Är sedan mitten av 2020 studiesamordnare för Avdelning Västra Götaland.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att knyta kontakter och arbetar bra i såväl team som ensam med eget ansvar. Är nyfiken och lösningsfokuserad. Känner mig väl förtrogen med Vårdförbundet då jag varit kursledare i ca åtta år.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och lön. Jag har sagt att vi behöver arbeta aktivt med frågorna och det kommer vi att behöva göra rätt länge till. Man får aldrig släppa de frågorna, även om förutsättningarna blir avsevärt förbättrade så kräver de ett konstant arbete .

Martin Hulldin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag tror att det finns möjlighet till att förbättra villkoren för oss medlemmar i vårdförbundet.

Mina viktigaste frågor är

De saker som jag brinner för är framför allt arbetsmiljö med hållbara scheman och en bra löneutveckling. Vi måste ha yrkesstolthet så att vi värderar oss högt och inte skäms för att vi vill ha bra arbetsvillkor och bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 1999.  Efter detta har jag läst en vidareutbildning inom ambulanssjukvård. jag har sedan arbetat på ambulansen Alingsås i 20 år. Jag har även läst ett par kurser i ledarskap på förvaltningshögskolan i Göteborg för att förstå ekonomisk och politisk styrning av vården bättre.

Min fackliga bana började som förtroendevald på min arbetsplats för ca 15 år sedan och har sedan utvecklats med att jag sedan 2017 arbetat fackligt på förvaltningsnivå på SÄS (södra Älvsborgs sjukhus) och därefter på SV (sjukhusen i väster) på 50-60 % sedan 2017. 

Jag har även erfarenhet från engagemang i ideell organisation där jag varit ordförande under 5 år och haft flera andra uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, förstår siffror och statistik, älskar att hjälpa människor få det bättre.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift med Charlotte sedan 27 år och har 4 vuxna barn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att politiken förstått att vi behöver bättre löneutveckling och bättre arbetsvillkor inom våra 4 yrkeskategorier för säkerställa den goda vård som vi vill ge. Vi medlemmar är de bästa ambassadörerna för detta så vi måste synas och höras och ha  lärt oss att vara stolta och känna oss värda lön och bra arbetsvillkor.

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Lena Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Starkt engagemang, driven och grundläggande ideologi för fackligt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och villkorsfrågor.

Min bakgrund är

SSK i primärvård. Många år varit förtroendevald på arbetsplats. Under senare år 60 % facklig tid med områdesansvar.

Mina främsta styrkor är

Driven, stort engagemang och ideologi för fackligt arbete. Bra på att samverka. Förmåga att vara närvarande för förtroendevalda och medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor och bra löneutveckling över tid.

Pernilla Widholm Jolgård

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en engagerad, strukturerad och målmedveten person men tror också man når långt med ödmjukhet. Mycket engagerad i Vårdförbundets frågor och har en stark tro på transparens. Jag har haft privilegiet att få sitta 3 år som styrelseledamot i avdelning Västra Götaland. Jag har då insett att driva frågor tar tid.

Jag skulle därför gärna vilja få möjligheten att fortsätta det uppdraget och fortsätta vara med och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar. Jag tror starkt på samverkan. Vikten av att påverka i alla forum. Jag ser att vi gör skillnad när vi är med. En viktig del i styrelseuppdraget tycker jag är att vara en länk mellan medlemmar, förtroendevalda och Vårdförbundet lokalt och nationellt. Det är viktigt att vara lyhörd för vad som är viktigt för medlemmar och ta med det tillbaka in till Vårdförbundet och på så sätt även skapa högre engagemang bland medlemmar.

Under min mandatperiod har jag varit kontaktperson för förtroendevalda i kommunerna och sett hur ensamma de ofta står. Jag tycker därför en viktig del av styrelseuppdraget är att stötta de förtroendevalda och även enskilda medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Jag ser att vi når framgång genom enträget arbete över tid. För att lyckas måste vi arbeta och driva samma frågor under en lång tid… Vår lön, våra villkor och arbetsmiljö är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser att vi nått ganska stor framgång gällande en del viktiga frågor under denna mandatperiod och skulle verkligen vilja fortsätta med det arbetet under nästa.

Jag ser att min kunskap av vad medlemmar tycker är viktigt växt otroligt under mina år i styrelsen och jag vill fortsätta att driva på dessa frågor. Att vara ett stöd till lokala förtroendevalda är också viktigt för mig. Utan förtroendevalda därute får vi inga medlemmar och utan medlemmar är vi inget fackförbund.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan januari 2002 och började då min karriär på Mölndals sjukhus. Frågor som arbetsmiljö och villkor var för mig då främmande och fokus låg då på praktisk tillämpning på sjuksköterskeuppgifter men med i Vårdförbundet har jag varit ända sedan jag började som ssk student. Jag har läst vidareutbildning till Distriktssköterska och arbetar sedan 2007 i Härryda kommun.

Min fackliga bana började som förtroendevald på arbetsplatsen 2013 sedan blev jag vald med facklig tid 2015. Jag såg ganska tidigt att jag hade lätt för att engagera mig i Vårdförbundets frågor och även att engagera och rekrytera medlemmar. Jag har lärt mig att arbeta strategiskt framåt för att nå resultat och därmed också fått utveckla min analytiska förmåga.

Vårdförbundet har i min kommun nått ganska mycket framgångar, här ses vi som en resurs av arbetsgivaren. Vi har en ganska bra löneutveckling en god arbetsmiljö och vi har lyckats få igenom att man får läsa vidareutbildning med betald lön (även om AG inte tecknat AST). Vi har fått igenom en omorganisation av skolssk där de numera ligger tillsammans under en chef.

När jag klev in i styrelseuppdraget 2019 så var det med den erfarenheten jag kom in. Vi kan göra skillnad och vi kommer långt genom strategiskt arbete, transparens och lyhördhet. Det är så jag försökt arbeta i mitt uppdrag som styrelseledamot. Jag hade också fördelen att det fanns gedigen erfarenhet bland mina kollegor styrelsen som jag kunnat lära mycket av. Jag har under mitt styrelseuppdrag fortsatt att jobba kliniskt deltid för att känna att jag fortsatt är en del i den vardag som medlemmar befinner sig i.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att knyta kontakter. Jag är strukturerad, lyhörd och gillar samverkan och tror starkt på att det är vägen framåt. Jag tycker om att samarbeta med andra och tror på att vi behöver olika/ och en bredd av kompetenser inom styrelsen för att nå störst framgång.

Det underlättar också för att kunna ge rätt stöd till medlemmar och förtroendevalda i alla de verksamheter som Vårdförbundet har medlemmar i. Min erfarenhet av arbete och samverkan i kommunen tror jag är en styrka i styrelsearbetet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Våra arbetsvillkor och vår löneutveckling tror jag är frågor som fortsatt kommer vara viktiga för medlemmarna. Det är frågor som vi behöver jobba långsiktigt med. Även arbetsmiljön kommer vara en stor fråga även om jag hoppas att dessa frågor fått en rejäl skjuts framåt och uppåt på dagordning för våra politiker och arbetsgivare i och med den pandemi som vi fortfarande befinner oss i. 

Nominerade till kongressombud

Alfred Klingvall

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Intresset för fackliga frågor och då framför allt arbetsmiljö. Jag anser att vi i vården är långt efter andra yrkesgrupper i hur vi tänker kring arbetsmiljö!

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö utifrån arbetstider, ersättningar, och hur vi kan komma överens om att driva frågor på bred front.

Min bakgrund är

Sjuksköterska på akutmottagning, tid undersköterska.

Mina främsta styrkor är

Förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt, kunna fatta beslut och arbeta mot ett mål och lösa hinder på vägen.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har precis fått förtroendeuppdrag med facklig tid på 100% och tycker att det ska blir fantastiskt spännande!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, Arbetsmiljö, och hur man ska orka ett helt arbetsliv i en så pressad verksamhet som vården är!

Alma Jakupovic

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag tycker det är intressant, inspirerande, roligt och lärande.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, löner och arbetstider.

Min bakgrund är

Sjuksköterska i 11 år, jobbat på olika ställen som avdelningar och mottagningar.

Mina främsta styrkor är

Jag är allmänbildad och ganska kommunikativt lagd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Nu är det sjuksköterskornas tid att lyfta våran profession.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

God arbetsmiljö, löneutveckling, utvecklings möjligheter inom yrket.
 

Anette Fristedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag brinner främst för villkorsfrågor och löneavtal och vill öka min påverkansmöjlighet för hur dessa frågor hanteras i framtida avtal. .

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor,  lag och avtal.

Min bakgrund är

Sjuksköterska inom hematologi. Fackligt förtroendevald på arbetsplats, de senaste  heltid facklig tid/huvudskyddsombud på NU-sjukvården. Även utbildare för nya förtroendevalda sedan ett par år tillbaka.

Mina främsta styrkor är

Jag har ett kritiskt tankesätt, om något låter för bra för att vara sant är det förmodligen det. Då är det viktigt att noga granska det som står skrivet för att finna det dolda.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Grottar gärna ner mig i avtalstext och hur dessa kan tolkas. Vill att alla medlemmar ska få övergripande kunskap om arbetsrätt, vilka rättigheter och skyldigheter vi som anställda har, vad vi kan påverka och hur. Inom NU-sjukvården har vi alltid utbildningssyfte i tanken i våra mail till såväl förtroendevalda på arbetsplats som till alla medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att alla medlemmar känner sig delaktiga och sedda. Att såväl arbetsmiljön som lönevillkor klart förbättrats.

Ann Thulén Ek

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en vilja att göra skillnad för våra yrkesgrupper inom Vårdförbundet och ser att det är viktigt att vi driver våra krav på förbättrade anställningsvillkor. Jag har idag fackligt uppdrag inom Göteborgs stad grundskoleförvaltningen då jag har anställning som skolsköterska.

Mina viktigaste frågor är

Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga arbete är stor , därför måste introduktionen för nyanställda (nyexaminerade sjuksköterskor) stärkas. Löneutvecklingen i ett livsperspektiv.

Min bakgrund är

Leg sjuksköterska -83, specialistutbildning -86, Praktisk arbetsrätt 15 hp. Administrativ teknik 15hp, Förändringsarbete i projekt 7,5 hp, Migration och hälsa med inriktning på barn -07 på Nordiska Folkhälsovetenskap, Fackligt uppdrag 1990-96 heltid på Mölndals sjukhus. Flertalet omvårdskurser. Handledarutbildning 7,5 hp.

Mina främsta styrkor är

Jag har en gedigen tro på det fackligt arbetet och att vi tillsammans måste jobba för att synliggöra brister som uppdagas och stötta de mest utsatta. Jag inser det tydligare med många års yrkeserfarenhet att kunna sätta sig ner och reflektera över olika händelser är viktigt och kan ge oss insikter som vi annars lätt kan missa.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jobbat som skolsköterska under flyktingvågen 2014-2017 med nyanlända barnfamiljer. Jag är intresserad av att tydliggöra barns rätt till stöd och hjälp då de är anhöriga till sina föräldrars trauma.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen , anställningsförhållanden och betald specialistutbildning.

Anna Ridderstad

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill uppmärksamma kommunsköterskans viktiga roll. Vara en länk mellan förbundet och kommunsköterskorna. Vi behöver hjälpas åt att påverka från alla delar som ingår i vår stora sjukvårdsapparat.

Mina viktigaste frågor är

Samverkan på olika nivåer och plan. Att kunna stötta och hjälpa kollegor då vi alla behövs i vården, var och en efter sin kunskap och förmåga.

Min bakgrund är

Sjuksköterska i Göteborgs stad sedan 1992 och förtroendevald sedan snart 25 år.

Mina främsta styrkor är

Positiv och medkännande. Försöker lyssna först och tala sedan.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utsågs till årets skyddsombud 2019 i Göteborgs stad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att öka statusen på yrket bla via lönefrågorna och utveckling av professionen. Organisationsmodeller.

 

Anna Tjus

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill få vara med och driva arbetsmiljöfrågor på olika nivåer. Jag har skaffat mig en hel del formell och reell kunskap i ämnet och vill öka min påverkansmöjlighet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor. Hur skall vi påverka så arbetsgivaren förstår betydelsen av våra medlemmars kunskapsområden, vikten av omvårdnad, att krav och resurser går hand i hand.

Min bakgrund är

Leg ssk 1999. Ambulanssjuksköterska 2010. Jobbat i ambulans från 2005. Förtroendevald 2012. Facklig tid och huvudskyddsombud på 100 % sedan våren 2018.

Mina främsta styrkor är

Kunskaper och erfarenheter kring arbetsmiljö. Ganska god förmåga att uttrycka mig i tal och skrift. Vana att prata med media. Lyssna in vad andra tycker och kunna förklara på ett bra sätt varför och hur det fungerar vad gäller arbetsmiljö och arbetsrätt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi med förtroendeuppdrag måste lyssna in medlemmarna. Vara förankrade i verkligheten. Gå ut och visa upp goda exempel där vårt arbete funkar. Arbetsmiljön är superviktig men den går hand i hand med lön och andra villkor. Skapa ett "utbildningsmaterial" för förtroendevalda så de lättare kan ge våra medlemmar kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter. Våra medlemmar har för lite kunskap om vad det innebär att skriva på ett anställningsavtal. Mer kunskap hos fler medlemmar kommer ge Vårdförbundet större makt och inflytande!

Ann-Christine Johansson

Anna- Karin Johannesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är inte rimligt att VF medlemmar inte ska få ut semestrar, få återhämtning, få arbeta underbemannade då inte ersättare sätts in, arbeta övertid vilket riskerar VF medlemmars Hälsa. Jag vill fortsatt få möjligheten vara med och påverka så VF medlemmar kan få en bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön mm. VF behöver driva dessa frågor både nationellt och lokalt, träffa arbetsgivare, politiker, skriva debattartiklar och göra oss hörda ännu mer. Pandemin har ju verkligen visat att VF medlemmar är viktiga. Jag är en intresserad, noggrann och strukturerad person som gillar att lösa olika problem. Har haft förmånen att vara styrelseledamot under denna mandatperioden och skulle gärna vilja fortsätta det uppdraget. Då jag har en bakgrund som ssk i kommunen har jag varit kontaktperson för flertalet kommuner och där skapat en relation med Arbetsgivare och även Förtroendevalda som är mycket viktig att bygga vidare på när driva olika frågor för att förbättra för VF medlemmar. En fråga som jag har arbetat mycket med ute i kommunerna är att få till löneprocessen enligt vårat löneavtal. Det hanterades väldigt olika och idag så fungerar det i de flesta kommuner.

Mina viktigaste frågor är

Stötta och coacha förtroendevalda. Där det finns Förtroendevalda så blir VF synliga vilket kan göra det lättare att rekrytera nya medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare blir VF som fackligt förbund. Viktiga frågor är också stötta medlemmar i olika medlemsärende, arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön.

Min bakgrund är

Har en politisk bakgrund då jag som yngre satt i kommunfullmäktige för ett parti. När jag slutade med det blev fackligt aktiv, först i Kommunal då jag arbetade som USK, när jag utbildat mig till sjuksköterska och var färdig 2005 blev jag förtroendevald på arbetsplats. Arbetade först i region men sedan blev det kommun och varit där i många år. Har sedan ca 8 år haft facklig tid i kommun där jag är anställd, är styrelseledamot, kongressledamot samt har förmånen få sitta med i avtalsrådet. Har alltid varit frågvis och velat vara med och påverka. Har familj och tre barn varav 2 är utflugna.

Mina främsta styrkor är

Intresserad, noggrann och strukturerad. Kan vara ganska pådrivande i frågor som är viktiga för medlemmarna. Kan nog upplevas som en lugn person vilket kan vara bra i förhandlingar men kan också vara väldigt envis och pådrivande i frågor som är viktiga för mig och för VF medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Viktigt med möjlighet med kompetensutveckling för VF medlemmar. Har varit med i några kommuner där vi tecknat AST-avtal . Där har påverkansarbete gjort att nu börjar fler kommuner bli intresserade av att teckna avtal vilket är viktigt då vi idag bedriver en avancerad vård i kommunerna och det behövs specialistutbildade sjuksköterskor. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön, tyvärr, hade hoppats de sakerna redan skulle vara förbättrade , förhoppningsvis kan pandemin föra med sig då detta nu verkligen har synliggjorts att dessa saker förbättras för VF medlemmar skyndsamt så de vill/orkar stanna kvar i yrket utan att riskera sin hälsa.

Anne Karin Höglund

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är sedan ca 20 år förtroendevald på heltid och har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2008. Jag har bra koll på Vårdförbundets viktiga frågor både lokalt och nationellt. Jag vill driva frågorna kring förtroendevaldas förutsättningar och vikten av en god arbetsmiljö - både för medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden och att möta arbetsgivaren på schysta villkor.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1998. Har sedan 2002 min tjänst på 1177 i Uddevalla. Har alltid varit facklig aktiv, men haft förtroendeuppdrag på heltid i Vårdförbundet sedan 2008. Är ordförande i avdelning västra Götaland sedan 2015.

Mina främsta styrkor är

Målinriktad, följsam, humoristisk och pålitlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kommer från Norge och tillbringar gärna mina semestrar i min stuga i Geiranger - om jag inte åker hoj eller är ute med scouterna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

 Arbetsmiljö, rätt till 4 veckors sammanhängande semester på sommaren, hälsosamma arbetsscheman och lön. 

Annika Wettergren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av att vara förtroendevald tillika skyddsombud. Har god kännedom i organisation både inom Vårdförbundet och på arbetsgivarsidan. Har suttit med i olika skyddskommittéer på olika nivåer samt har fått ett stort kontaktnät. Jag upplever att jag har god förmåga att lyssna in behov och fånga upp idéer i olika möten. Upplever att jag fångar upp och förmedlar medlemmarnas och Vårdförbundets idéer samt formuleringar på problem och förslag till lösningar.

Jag försöker påverka både kortsiktigt och långsiktigt. Jag tycker det är viktigt att vara med och påverka frågor och förmedla förslag av olika aktuella ärenden till Vårdförbundet. Att företräda medlemmar anser jag är en viktig del i kongressombudets uppdrag. Tycker om att ha omvärldsbevakning.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljöfrågor, villkorsfrågor, professionsfrågor. 

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och har en vidareutbildning i onkologi. Arbetar i verksamheten på strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag har har förtroendeuppdrag med facklig tid samt varit huvudskyddsombud för Vårdförbundet område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ca 10 år. Har tidigare erfarenhet av att vara ordinarie kongressombud och ersättare .

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, uthållig och envis. Har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete och att arbeta med villkorsfrågor över tid.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljöfrågorna kommer alltid att vara lika viktiga. De saker jag ser som viktiga nu, kommer att vara lika viktiga om 5 år. Att omvårdnadsfrågorna är en naturlig del av ledningsgruppens frågor och att hänsyn tas till omvårdnadsprofessionen vid t.ex. beslut/verksamhetsförändringar.

Att Vårdförbundets medlemmar bevakar att kvalitéfrågorna och kunskapen hos alla våra professioner är lika viktigt som produktion. Här är de etiska reflektionsfrågorna viktiga. Jag hoppas jag att det blivit tydligare för medlemmarna att det finns en plan för ett hållbart arbetsliv och att de som vill och önskar kan arbeta heltid fram till pension.

Många medlemmar signalerar idag att det kommer att vara svårt att vara yrkesverksam fram till sin pension R/T hög arbetsbelastning, produktion och få kollegor, där man kan få arbeta ensam i sin profession(speciellt nattetid). Vi behöver därför arbeta med professionsfrågorna, vi måste själva vara med och styra vår framtid och hur vi vill att våra professioner ska arbeta samt de villkor som följer med det.

Om våra medlemmar har lika hög arbetsbelastning om 5 år hoppas jag Vårdförbundet fått fram ett avtal med arbetsgivaren som gör att medlemmarna kan arbeta kvar i arbetslivet genom att tex. kunna ta mer paus (uppnått en ökning av semesterdagar så vi får en naturlig återhämtning med jämna mellanrum?) samt arbeta mindre tid, men ändå behålla lön utan att framtida pension minskar- att vi tillsammans med arbetsgivaren har sett över olika former av lösningar, t.ex. flexpension?

Branka Djukanovic Svensson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

De senaste sex åren har jag varit en i gänget i två olika styrelser i avdelning Västra Götaland. Jag känner att det finns mycket kvar att göra för våra 20000 medlemmar i avdelningen där min vilja, engagemang och erfarenhet kan göra skillnad. Jag gillar att bidra gruppen med det jag är bra på och tycker det är roligt när det ger resultat.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor är viktiga och för att vi kan driva dessa måste vi bli många medlemmar. Själva medlemskapet är avgörande, ensam är inte stark. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad och påverka våra villkor.

Vår röst ska både arbetsgivare och politiker lyssna på och på så sätt skapar vi bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv: god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor som lön, arbetstider och kompetensutveckling. Jag gillar att göra vårt påverkansarbete synligt och stötta våra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Jag är född i Jugoslavien, mer än hälften av mitt liv har jag bott i Sverige, Varberg, tillsammans med min man och son. Blev barnsjuksköterska 1986 i Serbien men läste om till legitimerad sjuksköterska i Sverige, upplevde det som ett lyft på professionen att ha en akademisk titel. Det öppnar möjligheter till kompetensutveckling och lyfter status på yrket.

Jag har min anställning i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Intervention 2 och 3, gamla PCI/kardlab. Sedan 2007 är jag förtroendevald i Vårdförbundet med uppdrag på olika nivåer i organisationen.

Sedan 2014 är jag ordförande i TCO Göteborg där jag arbetar med opinionsbildning och grundläggande fackliga värderingar så som alla människors lika värde, jämställdhet, demokrati och solidaritet.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, kreativ, informerad, peppande och glad. En klippa på att komma ihåg människor, speciellt namn. Jag känner mig bekväm och trivs med att vara ”ansikte utåt”, gillar att samverka i nätverk och stå upp för fackliga värderingar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

De kommande åren tror jag att vi måste arbeta med att lyfta statusen på våra fyra professioner genom att sträva efter jämställda löner och hållbart arbetsliv där återhämtningen är en självklarhet. Det är ett måste i en välfärdsstat som Sverige. Att bli ännu fler mer medlemmar och göra förbundet starkare är alltid aktuellt, speciellt i dessa tider då odemokratiska vindar blåser samt arbetsgivaren flyttar sina positioner som genererar tuffare arbetsförhållanden för våra medlemmar.
 

Carina Dereus

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min erfarenhet som förtroendevald. För att jag tror på att vi tillsammans kan göra gott och göra förändringar för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Vår arbetstid , arbetsmiljö och lön.

Min bakgrund är

Har arbetat i vården sedan 1980, mestadels inom kvinnosjukvård. Studerade till sjuksköterska 2000 ( gick då med i Vårdförbundet) och blev legitimerad i januari 2003. Började sedan i augusti 2003 studera till Barnmorska och fick min legitimation i januari 2005.  Fortsätter självklart att vara medlem i Vårdförbundet. Har sedan 2005 min anställning på Specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg (SU) Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Mina främsta styrkor är

Jag tycker att det är viktigt att lyssna på medlemmarna och höra vad de vill. Få de förtroendevalda som jag träffar att växa. Att vi sedan arbetar tillsammans för att genomföra det som framkommer. Det är tillsammans vi är starka och det är tillsammans vi kan göra förändringar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig var det en självklarhet att som Barnmorska fortsätta att vara medlem i Vårdförbundet när Barnmorskeförbundet valde att gå in i SRAT.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstid, lön, arbetsmiljö.

 

Christian Sandberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Flera år av facklig tid på min hemförvaltning NU-sjukvården, börjar få bra koll på VGR som arbetsgivare. Vi har många gånger bra relation till arbetsgivaren men på alltför många ställen är arbetsbelastningen för hög för våra medlemsgrupper, löneutvecklingen för undermålig och inte minst med omställningen av vården vill jag få en större inblick i påverkansarbete på flera nivåer där alla stora arbetsgivare kommer att behöva tänka nytt.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna som lön och orken att arbeta ett helt yrkesliv, men jag är också särskilt intresserad av omställningen av vården - det är inte en ren facklig villkorsfråga i sig, men jag är övertygad om att Vårdförbundet måste vara med på banan i denna kommande och potentiellt väldigt stora fråga.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2011. Erfarenhet inom internmedicin och ortopedi. Först facklig på min arbetsplats, därefter vald på facklig tid på min hemförvaltning.

Mina främsta styrkor är

Lugn, inlyssnande, engagerad och kritisk.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Orken och inte minst viljan att arbeta ett helt yrkesliv kommer fortsatt behöva prioriteras, också frågan om lön i våra  kvinnodominerade yrken.  Ungdomar 2021 har många gånger helt andra förutsättningar och resonerar på helt andra sätt än tidigare. Frågan om organisering kommer sannolikt fortsatt vara viktig, men upplevd egennytta och att lägga tid på kunskap som faktiskt motiverar behöver kanske ännu mer behöva mötas för att få till en fortsatt organiserad "vi"-nivå.

Christina Samstrand

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min erfarenhet av fackliga frågor och mitt brinnande engagemang.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lön.

Min bakgrund är

Förtroendevald i ca 20 år på olika arbetsplatser. Kongressombud.

Mina främsta styrkor är

Erfarenheten och mitt engagemang. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Under min tid på min nuvarande arbetsplats har vi lyckats få till ett lokalt avtal för nattarbete som är väldigt förmånligt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, vi måste få till ordentliga löner så att kollegor stannar inom vården. Arbetstider, vem orkar scheman med dygnets alla timmar

Christina Wernstedt

Erica Essljung

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag vill påverka. Jag brinner för rättvisa och att våra medlemmar skall veta vilka rättigheter dem har. Jag är trött på att se trötta och utslitna kollegor. Våra medlemmar offrar sina lediga tider och bli utnyttjade av arbetsgivaren. Många ställer upp när det krisar, och går samtidigt runt med dåligt samvete när dem inte orkar ställa upp.

Allt för många av oss har dåliga löner och dålig arbetsmiljö. I min verklighet arbetar vi exempelvis systematiskt med en sjuksköterska på arbetspassen kvällar och helger på upp till 20 patienter. Vi riskerar våran och patienternas hälsa till följd av detta. Pandemin har satt sina spår och nu skall vi börja arbeta bort vårdköerna.

Medlemmarna har rätt till sin återhämtning, en hälsosam arbetsmiljö, rättvisa löner och en fungerande löneutveckling. Jag är en person som inte ger upp, jag är lösningsinriktad och jag lägger mig inte platt.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart arbetsliv, lön, löneutveckling, kompetensutveckling samt arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Jag är gift med kvinnan i mitt liv sedan 8 år tillbaka. Vi har en 4 åring tillsammans. Jag blev färdig sjuksköterska 2012 och färdig specialistsjuksköterska i psykiatri 2020.

Arbetat inom både barn och- vuxenpsykiatris slutenvård. Även arbetat några år på patologen som obduktionstekniker. Blev förtroendevald på arbetsplatsen våren 2021.

Mina främsta styrkor är

Jag är helt klart envis. Ser jag ett problem så vill jag lösa detta.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hälsa, återhämtning, kompetensutveckling och en rättvis och välfungerande löneutveckling.

Fredrik Sörman

Gunilla Lundberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att påverka och engagera. Jag har en grundläggande ideologi om fackets betydelse för arbetsplatsen och dess arbetsmiljö.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, samverkan kring arbetsvillkor och Lön

Min bakgrund är

Leg Biomedicinska analytiker sedan 1990 med inriktning klinisk kemi och blodserologisk laboratorieverksamhet samt forskning. 5 poäng Hematologi 2006. Förtroendevald sedan 2014 , med facklig tid 100% och ansvar för område 4 Sahlgrenska Universitetssjukhus sedan 2016. Huvudskyddsombud sedan 2020.

Mina främsta styrkor är

Lyssnade, uppmärksam, positiv och engagerad

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Medlemmarna med sin betydelsefulla kompetens ska kunna känna sig stolta och trivas tillsammans vid arbetsplatsen. Detta skapar goda förutsättningar för att bra samarbete och tillsammans för att nå framgång.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att medlemmarna känner att Vårdförbundet finns för dem i frågor som arbetsmiljö, arbetsvillkor och Lön. Vårdförbundet behöver bli bättre på att visa goda exempel där vi tillsammans lyckats  skapa goda förutsättningar.

Gustaf Ahlqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vård och vårdens förutsättningar är en ständigt diskuterad punkt i politiken och kommer prägla valrörelsen 2022 samt tiden efteråt. Jag vill bidra med påverkansarbete för att beslut både på lokal och regional nivå ska vara till fördel för våra medlemmar och därmed genomföras i de regionala, kommunala och privata sjukvårdsorganisationerna.

Våra medlemmar ska ha en reell påverkansmöjlighet och delaktighet i beslut som kan komma att påverka deras arbete. Jag är van att diskutera och stå upp för att våra yrkesprofessioner ska ha förutsättningar för både vårt yrkesutövande och ett hållbart yrkesliv. Som förtroendevald på Sahlgrenska område 2 är jag driven, engagerad och van att stötta våra lokala förtroendevalda. Jag här även ledarerfarenhet från min tid i scouterna, försvarsmakten och i mitt yrke som specialistsjuksköterska.

En av de stora utmaningarna vi står inför är hur vi ska synliggöra och arbeta med den digitala arbetsmiljön. Här har jag en unik kompetens och är väl inläst på både författningar, riktlinjer och forskning som kommer komma styrelsen väl tillhands. En styrka som kommer vara viktig i arbetet med att arbetsmiljösäkra Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Mina viktigaste frågor är

Hållbart yrkesliv där arbetsgivaren förväntas och ska planera för framtiden och skapa en hållbar organisatorisk miljö. Till exempel kommer sommaren med semestrar faktiskt varje år. Digital arbetsmiljö och digitala skyddsronder som en del av en digitaliserad organisation.

Jag vill se och verka för efterlevnad av beslut och avtal på samtliga nivåer. Exempelvis beslutet om normtal och se till att det finns god kunskap om avtal hos arbetsgivarrepresentanter. Reell påverkansmöjlighet och delaktighet genom tidig dialog för våra medlemmar.

Min bakgrund är

Före detta scoutledare som utbildat sig till sjuksköterska klar jan 2012. Färdig specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad sedan juni 2015. Bortsett från mina första sju månader som sjuksköterska då jag arbetade inom palliativ vård så har jag på ett eller annat sätt jobbat med psykossjukdomar hela tiden. Både inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska och inom Rättspsykiatrin. Jag har varit förtroendevald för Vårdförbundet sedan 2017 och fick i samband med årsskiftet 2019/20 förtroendeuppdrag på 70% på Sahlgrenska område 2.

Mina främsta styrkor är

Jag har en god digital kompetens, både när det gäller användandet och vad som anses god digital arbetsmiljö. Som person är jag målmedveten, principfast och har lätt att ta till mig information, forskning och styrdokument, något som gör mig till ett bra bollplank i kontakt med medlemmar och förtroendevalda. Jag är inte rädd för att ställa frågor till ansvariga oavsett nivå och diskuterar gärna nya idéer, perspektiv och lösningar med grund i forskning och till fördel för Vårdförbundets medlemsgrupp.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är naturvetare med ett intresse av historia och spel. Spenderar mycket tid i naturen och är en hejare på att hitta svamp. Jag har ett särintresse för styrdokument. Att gräva i arkiv gör jag gärna, speciellt om det är något jag kan använda vid diskussions- och förhandlingsbordet. Och inte bara som flugsmälla.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

En ständig fråga är besparingar och effektiviseringar inom organisationer som påverkar både vår arbetsmiljö och vår lönesättning. Medlemmar ska inte behöva välja mellan en god arbetsmiljö eller en bra lön. Det ska finnas förutsättningar för att hålla vårdplatser öppna och bedriva en personcentrerad vård, och till det behövs våra yrkesgrupper.

Lönesättningen för yrken flera års högskolestudier ska vara adekvat och yrkesgrupper ska inte behöva ställas mot varandra Med regionens inriktningsbeslut gällande normtal samt övergången från NPM till tillitsbaserat ledarskap kommer utmaningar i våra yrkesgrupper, såsom hur frågan gällande personcentrerat ledarskap ska stå i relation till antalet anställda och utrymme för att leda och arbeta. I och med den pågående digitaliseringen av samhället och den kommande lanseringen av Framtidens Vårdinformationsmiljö kommer våra medlemmars digitala arbetsmiljö vara en fråga som behöver hanteras proaktivt.

Om 5 år vill jag se digitala arbetsmiljöronder som inbegriper både arbetsplatsergonomi, de digitala arbetsverktygens användbarhet och hur de digitala rutinerna och fortbildningarna står till organisatoriska faktorer. Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, och biomedicinska analytiker ska inte bli granskade genom ökad detaljstyrning eller sluta som osynliga IT-hjälpredor.

Gustav Malmrot

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven till att påverka och har ett starkt rättvisetänk. Blev förtroendevald samma år som jag började jobba som sjuksköterska och har engagerat mig sedan dess. Jag är envis men samtidigt Inlyssnande och anser att Vårdförbundet kan göra mer om vi samlar våra styrkor.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden, möta arbetsgivaren på schysta villkor. 

Min bakgrund är

Alltid försvarat de som inte kunnat försvara sig själva, redan i tidig ålder. Legitimerad livräddare, utbildad badvakt, HLR-instruktör. Snart 10 års erfarenhet av psykiatriska vård och utbildad specialistsjuksköterska inom Psykiatrin.

Mina främsta styrkor är

Envis, Inlyssnande, fritänkande och kritiskt ifrågasättande. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är driven som person och gör ingenting halvhjärtat. Jag har ett motto som lyder "Ska det va´, så ska det va´ -  Annars kan de va´ som det e´"


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år
 

Fortsätta att driva ett samarbete med regionerna i Sverige och peka på brister och möjligheter för att tillsammans bygga en bättre hälso-och sjukvård. Stärka en stolthetskänsla för de som engagerar sig som förtroendevalda.

Hanna Jorlöv

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är målmedveten, engagerad, och tror på den fackliga organisationen i samhället.

Mina viktigaste frågor är

Att den fackliga organisationen måste få fortsätta att synas och göra sig hörd på arbetsplatsen. Medlemmars rätt att få en bra arbetsmiljö. Att upprätthålla en bra dialog med arbetsgivarna.

Att få arbetsgivaren att se att förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen är en tillgång. Löneutveckling för alla yrkesprofessioner inom Vårdförbundet. 

Min bakgrund är

Inom vården har jag nu arbetat i över 20 år. Både som vårdbiträde inom äldreomsorgen under flera år men också som sjuksköterska 2005 inom äldre och demensvården. Som sjuksköterska har jag haft anställningar där jag fått arbeta mycket självständigt då jag har haft ansvar för 3 avdelning med 24 boende och endast kollegor på annan ort.

Studerade vidare till barnmorska pga. av bland annat som barnmorska kan man ta egna beslut och få vara ännu mer självständig. Sedan 2010 har jag arbetat både inom förlossning, ungdomsmottagning och är placerad inom Mödravården just nu. 2015 klev jag in i rollen som förtroendevald/skyddsombud på min arbetsplats. Ett väldigt roligt uppdrag och ett förtroende från mina kollegor, att de har trott på att jag kunnat axla den rollen.

2018-2019 fick jag chansen att få arbeta mer med det fackliga uppdraget genom att jag fick 20% facklig tid. Genom detta har jag fått en större blick över den fackliga organisationen, suttit med i samverkans grupper med arbetsgivaren har vidare fått komma ut till andra arbetsplatser för bla skyddsronder osv. I våras har jag även fått möjligheten att vara med i utbildningsgruppen för VF, att utbilda ny och gamla förtroendevalda.

Om vi ska gå vidare i min bakgrund för att mer förstå vem jag är. Så kommer jag från ett föreningsliv inom Equmenia. Har varit ledare där sedan 16 års ålder inom scoutrörelsen och senare suttit med i ungdomsstyrelsen inom den föreningen som bla kassör under flera år. Vidare när de uppdraget tagit slut har jag suttit med som revisor. Så jag är väl insatt i hur en styrelse kan se ut och i och med att jag har min fackliga tid så vet jag hur samverkansgrupper fungerar och hur en dialog kan vara mellan arbetsgivare facklig förening.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, driven, lösningsorienterad, bra på att lyssna .

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutveckling, arbetsmiljön, arbetstider.

Hanna Larsson

Jeanette Ros

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är intresserad och insatt i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkor

Min bakgrund är

Är idag kongressombud och styrelseledamot.

Mina främsta styrkor är

Tålmodig strukturerad. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstider och kompetensutveckling i vården.

Jenny Myrgren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Besitter ett starkt engagemang och driv för att få saker att hända. Har erfarenhet i fackligt arbete genom mitt arbete för Vårdförbundet på Område 5 Sahlgrenska, såväl i samverkansprocesser som i tvisteförhandling.

Är lösningsorienterad och besitter en kreativ ådra vilken gör att jag ofta ser saker från ett annat synsätt, kör sällan fast eller är inne i gamla strukturer och rutiner. Jag tänker att det är egenskaper som kommer att vara berikande i ett eventuellt styrelseuppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Jag är genuint intresserad av arbetsrättsliga frågor och hur arbetsrätten omsätts i praktiken via våra lagar och rådande avtal. Jag tycker att det är viktigt att stärka våra medlemmars kunskaper i grundläggande juridik och arbetsrätt för att de ska känna sig trygga i sin anställning och veta vilka rättigheter och skyldigheter de har inom ramen för sin anställning.

Jag ser egentligen inte kunskaperna i arbetsrätt som ett kontrollorgan gentemot arbetsgivaren, tvärtom tänker jag att det är en styrka i samverkan där en bredare förståelse för arbetsrätten kan vara central i förståelsen för arbetsgivarens ståndpunkter. Vidare tycker jag att professionernas utveckling är en av de viktigaste frågorna inom hälso- och sjukvården såväl nu som i framtiden.

Det senaste året har återigen bevisat hur viktiga samtliga av Vårdförbundets professioner är för såväl patientsäkerhet som för arbetsmiljön. Jag hoppas att vi som förbund kan fortsätta att arbeta på den linjen, där vi synliggör och tydliggör våra professioner och därmed får en ökad påverkanskraft på politikerna både lokalt och nationellt. I grunden tänker jag att vi inom hälso- och sjukvården står inför ett vägskäl där utvecklingen av framtidens sjukvård fortfarande är något oviss.

Genom att ytterligare synliggöra våra professioner tror jag att Vårdförbundet som organisation kan vara en stark röst i den offentliga debatten om resursfördelning och vilka konsekvenser politiska beslut får för välfärden. Jag tror och hoppas att våra professioner i framtiden har en högre status som återspeglas i löneutvecklingen, och i våra möjligheter att påverka utformningen av arbetssätt och hållbara strukturer för våra medlemmar.

Min bakgrund är

Färdigutbildad sjuksköterska 2010, och jobbade några år som grundutbildad sjuksköterska på ett flertal platser i Sverige och Norge innan jag började specialistutbildningen till anestesisjuksköterska 2015. Efter genomförd specialistutbildning blev jag anställd på en operationsavdelning på Sahlgrenska sjukhuset, där jag fortfarande arbetar.

Jag blev förtroendevald på min arbetsplats 2017 och har sedan några år tillbaka facklig tid en dag i veckan på mitt område. Jag intresserar mig för olika maktstrukturer i samhället som stort, men även inom hälso- och sjukvården och hur de påverkar oss på både individnivå och organisationsnivå.

Som person mår jag genuint dåligt av orättvisor och strävar mot att skapa en jämställd och inkluderande arbetsplats vilket jag anser återspeglas väl i Vårdförbundets stadgar.

På fritiden tycker jag mycket om att vara ute i naturen oavsett årstid. Brukar genomföra ett antal vandringar varje år såväl nationellt som internationellt även om det såklart har begränsats mycket under det gångna året. Den här perioden av året brukar jag spendera mycket tid i skogen för att plocka bär och svamp och är till exempel mycket nöjd över årets hjortronskörd!

Annars är jag en person som läser mycket och är en filmentusiast, där Göteborgs filmfestival har varit något av en drömvecka för min del.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person som motiveras och sporras av utmaningar. Har ett stort internt driv som gör att jag har lätt att engagera mig i frågor och jobba på dem på ett djupare plan för att öka min förståelse och därmed även mitt intresse för frågan. Ser samarbete och föreningsverksamhet som något positivt och tycker om att ingå i arbetsgrupper.

Är väldigt envis, men skulle säga att det är på ett positivt sätt, kan driva frågor utan att tappa tilltron på dem, även om det rör sig om långa processer. En egenskap jag tror är värdefull i samverkan med arbetsgivare där förändringar inte alltid kommer på en gång.

Jag ser samverkan med arbetsgivaren som en central utgångspunkt för Vårdförbundets påverkansmöjligheter och tycker att det är viktigt att värna om det goda samarbetet, samtidigt som jag själv inte är rädd för att hantera obekväma situationer när samverkan inte fungerar lika bra och vi som förbund behöver markera gentemot arbetsgivaren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att de arbetsmiljörelaterade frågorna om ett hållbart arbetsliv fysiskt och psykiskt såväl som ekonomiskt kommer att vara centrala för oss även om fem år. Det är frågor som blivit extra uppmärksammade under det senaste året på grund av den höga belastningen på samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundet. Jag tror och hoppas att de frågorna även kommer att lyftas upp till våra politiker och att det bildas en bredare opinion för våra arbetsvillkor.

John Sakko

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag hoppas kunna bidra med ett perspektiv från någon som är relativt ny i min profession och ännu nyare som förtroendevald men jag arbetar nära medlemmar i vårt förbund. Jag hoppas vara inkännande i våra villkor, möjligheter till inflytande och förbättring samt vad våra medlemmar vill att vi gemensamt ska driva. Jag brinner för demokratiskt inflytande och vill att så många som möjligt ska uppleva att de har inflytande i Vårdförbundet eftersom det är består av alla medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Demokratiskt inflytande i såväl Vårdförbundet som på våra arbetsplatser. God kontakt med medlemmarna. Ett hållbart, livslångt arbetsliv.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska -13, större delen av tiden sedan dess har jag arbetat på infektions-IVA på Sahlgrenska sjukhuset/Östra. Specialistutbildad till intensivvårdssjuksköterska -18. Förtroendevald på min avdelning -18, invald som ordinarie för Vårdförbundet i Lokala samverkansgruppen(Skyddskommitté) samt invald som ersättare i Område 2:s samverkansgrupp -21.

Mina främsta styrkor är

Bearbetar frågor långsamt men försöker komma fram till tydliga svar och försöker ta bred hjälp från många källor. Jag vill gärna se mig själv som pragmatisk och prestigelös. Jag är tålmodig och redo att arbeta med som behövs. Tar plats om det finns behov men lyfter gärna fram mina medmänniskor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag brinner för mitt kliniska arbete och engagerar mig fackligt som en nödvändighet för inflytande över vår arbetssituation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Mycket kan komma att förändra våra förutsättningar. Vi kan inte leva på gamla meriter och luta oss tillbaka. Vi har fått ett uppsving i och med pandemin, både i medlemsantal och engagemang från medlemmar, allmänheten och politiker men det har också inneburit mycket slit för många medlemmar. Jag tror ett hållbart arbetsliv, en rimlig löneutveckling och att ökat, brett engagemang i förbundet hos våra medlemmar kan stärka våra ställningar. Jag vill att Vårdförbundet leder våra medlemmars strävan och villkor framåt i ett ständigt föränderligt samhälle, där våra professioner är en grundläggande förutsättning.

 

Lena Hagstedt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För mitt engagemangs skull och att jag är väl insatt i fackligt arbete. Jag vill göra villkoren för Vårdförbundet 4 yrkesgrupper bättre och driva frågor om arbetsmiljö, att vi skall bli fler kollegor och orka arbeta ett helt yrkesliv.

Mina viktigaste frågor är

Rätten till vila och återhämtning. Att skapa medlemsengagemang och att förbundet blir mer inkluderande.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2011 och har med min anställning på Södra Älvsborgs Sjukhus. Där arbetar jag för närvarande och sedan några år tillbaka arbetar heltid med facklig tid som huvudskyddsombud. Jag har alltid engagerat mig i medlems och villkårsfrågor. Har tidigare haft ett engagemang inom ungdomsrörelsen och den ideella sektorn med styrelseuppdrag på både lokal, regional och nationell nivå.

Mina främsta styrkor är

Att jag är driven och engagerad. Inlyssnande och inkluderande.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag säga att jag är "en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna" och med det menar jag att jag brinner för medlemsfrågor. Jag tycker att ett förbund, så som Vårdförbundet, skall drivas av medlemmar för medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi skall orka arbeta ett helt yrkesliv, rätten till vila och återhämtning och frågan om lön kommer vara fortsatt viktigt för både medlemmar och Vårdförbundet.

Lena Jansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Starkt engagemang, driven och grundläggande ideologi för fackligt arbete.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och villkorsfrågor.

Min bakgrund är

SSK i primärvård. Många år varit förtroendevald på arbetsplats. Under senare år 60 % facklig tid med områdesansvar.

Mina främsta styrkor är

Driven, stort engagemang och ideologi för fackligt arbete. Bra på att samverka. Förmåga att vara närvarande för förtroendevalda och medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor och bra löneutveckling över tid.

Lene Lorentzen

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att mötet tror att jag kan bidra med något som tillför Vårdförbundet och dess medlemmar något positivt.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrätt i form av lagar och kollektivavtal, utveckla förtroendevaldas och medlemmars kunskap om vad som "gäller" så vi får en bred kunskapsbas hos hela organisationen, då blir det svårare att "köra över oss".

Att Arbetsmiljömässiga förutsättningar att utföra sitt jobb där krav inte överstiger resurser borde vara självklart men är snarare motsatsen, här krävs ett stort arbete i varje forum där vi möter arbetsgivarparten och politiken.

En ökad lönespridning som möjliggör lönekarriär värd namnet för Vårdförbundets medlemmar. Säkra att Vårdförbundet som organisation stödjer medlemmarnas behov i första hand och inte sig själv som organisation.

Vårdförbundet är inte immun mot samma utmaningar som andra stora organisationer som riskerar lägga fokus på att organisera organisationen snarare än de man är till för. Här måste vi alla bidra och vara självkritiska.

Min bakgrund är

Specialistutbildad operationssjuksköterska -99 med anställning sedan dess på SkaS Skövde OP. Förtroendevald med facklig tid/HSO på SkaS sedan 2012 och styrelseledamot avdelning VG sedan 2015.

Mina främsta styrkor är

Stort engagemang och intresse för demokratiska frågor, lag och avtal och arbetsmiljö, har inga problem att formulera mig i tal och text, verkar ha en fallenhet för att se långtgående konsekvenser av eventuella förslag eller beslut. Förövrigt är det nog bättre att andra beskriver ens styrkor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Är fritidspolitiker. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö, arbetsbelastning. Pandemin har visat arbetsgivaren att det går att tvinga våra medlemmar till nästan vad som helst, det kallas ofta - "det nya normala". Här blir det vår uppgift att inte dras med och stillasittande se vår arbetsrätt förvrängas till att man som anställd ska förvänta sig att bli förflyttad när som helst till vart som helst med vilka som helst arbetsuppgifter. Vissa lärdomar av pandemin är bra med detta är INTE bra och vi ska stå emot med allt vi har, värna om vår anställningstrygghet och rätten till rätt kompetens för det arbete som ska utföras.

Lisa Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag blev glad över nominering då jag ser det som ett sätt att ta nästa steg i mitt fackliga engagemang och en chans att utmana mig själv. Jag vill göra skolsköterskornas röst hörd och få vara med och påverka Vårdförbundets framtid för mig och mina medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Lönefrågor. Arbetsmiljöfrågor. Samverkan.

Min bakgrund är

Varit förtroendevald i ca två år. Jobbat som skolsköterska i sju år, innan dess jobbade jag som sjuksköterska på en medicinavdelning, inriktning lungmedicin. Färdig sjuksköterska sedan januari 2011, distriktssköterska sedan januari 2015.

Mina främsta styrkor är

Engagerad och intresserad. Lyssnar in medlemmarnas behov/önskemål. Social.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutveckling. Arbetsmiljö. Möjlighet till vila och återhämtning.

Magnus Hanson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad i Vårdförbundets som medlem och som förtroendevald och vill verka för att förbundet utvecklas till att bli det självklara.

Mina viktigaste frågor är

Grundutbildningarnas akademiska status och möjligheterna att vidareutveckla sig inom respektive kunskapsområde inom anställningen ram.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan millennieskiftet, verksam kliniskt inom ortopedi och som förtroendevald. Jag har studenthandledarutbildning och utbildningsuppdrag inom arbetsmiljö- och samverkansområdena på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för fackliga och chefer.

Mina främsta styrkor är

Jag är allmänbildad och ganska kommunikativt lagd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har två vuxna barn och spelar boule ibland på korpnivå.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Karriärutveckling, lön och arbetstider givetvis, men också möjligheter för medlemmar att få stöd i relationen med olika arbetsgivare.
 

Malin Bergander

Maria Adrell

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en bred erfarenhet då jag jobbat både inom och utanför sjukhusvärlden.  Det finns en tendens att fokusera på sjukhusvärlden, vi behöver alla delar för att vården ska fungera.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkor, att kunna hålla ett helt arbetsliv. Att lönen ska vara så bra att våra medlemmar får en bra pension efter sitt yrkesliv. Jag är övertygad om att om våra medlemmar har en bra arbetsmiljö kommer vården att bli bra.

Min bakgrund är

Sjuksköterska, arbetat inom medicinsk slutenvård, i kommunen och ett litet tag på SOS. Fackligt förtroendevald sedan flera år. Förtroendevald med facklig tid 100% på Sjukhusen i väster, Alingsås. 

Mina främsta styrkor är

Engagerad. Anser mig vara bra på att lyssna. Har fått en stor kunskap efter de år jag varit fackligt aktiv.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkoren i arbetslivet. Lön. Kompetensutveckling.

Marianne Lindfors

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en person som väl grundad i förbundets politik och i de frågor som våra medlemmar och våra förtroendevalda ställs inför dagligen och jag vill vara med och göra skillnad. Skillnad kan man göra på många sätt, min främsta styrka är mitt intresse för våra villkorsfrågor och viljan att utbilda och stötta våra medlemmar så de känner en vardaglig medlemsnytta.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, lön och att stärka de lokala förtroendevalda. Något vi verkligen fått bevisat för oss det gångna året är hur oerhört viktiga vi är för samhället, men vi har på många punkter fått en rejält försämrad arbetsmiljö. Vi kan aldrig ersätta en dålig arbetsmiljö med mer pengar i plånboken, men lön är en oerhört viktig fråga för att kunna behålla kompetent personal.

Vi måste arbeta på bred front med våra villkorfrågor, och då är det av yttersta vikt att våra lokala förtroendevalda känner att de har de verktyg och det stöd de behöver. De är våra medlemmars främsta dagliga kontakt med förbundet.

Min bakgrund är

Legitimerad Sjuksköterska sedan 2000. Har erfarenhet från framför allt kardiologi, men även från transplantation och akutsjukvård. Har erfarenhet som Vårdenhetschef på Akutmottagning och MAVA.

Blev förtroendevald 2002, och har varit det förutom några år då jag hade andra uppdrag. Är sedan mitten av 2020 studiesamordnare för Avdelning Västra Götaland.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att knyta kontakter och arbetar bra i såväl team som ensam med eget ansvar. Är nyfiken och lösningsfokuserad. Känner mig väl förtrogen med Vårdförbundet då jag varit kursledare i ca åtta år.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och lön. Jag har sagt att vi behöver arbeta aktivt med frågorna och det kommer vi att behöva göra rätt länge till. Man får aldrig släppa de frågorna, även om förutsättningarna blir avsevärt förbättrade så kräver de ett konstant arbete .

Marie Månsson

Marie Öberg Flood

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Framförallt vill jag fortsätta det goda arbetet som vi har haft genom åren som kongressombud i VGR , att driva igenom motioner som handlar om villkorsfrågor och arbetsmiljö som vi vet är så viktiga för våra medlemmar. Påverka att dessa områden prioriteras på kongressen för vad Vårdförbundet ska arbeta med närmsta åren. Vi behöver också lyfta primärvårdens olika frågor i större sammanhang och representera olika medlemsgrupper som kongressombud.

Mina viktigaste frågor är

LÖN, Arbetsmiljö, utbilda förtroendevalda, en bra dialog med samverkanspartner. 

Min bakgrund är

Med o kir , Distriktsköterska primärvård, Vårdlärarutbildningen. 

Mina främsta styrkor är

Lagspelare, tålamod ,engagemang och kunnig. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

100% facklig tid som huvudskyddsombud för Vårdförbundet i ca 15 år Primärvården VGR. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, villkorsfrågor och LÖN. 

Martin Hulldin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bli vald för att jag tror att det finns möjlighet till att förbättra villkoren för oss medlemmar i vårdförbundet.

Mina viktigaste frågor är

De saker som jag brinner för är framför allt arbetsmiljö med hållbara scheman och en bra löneutveckling. Vi måste ha yrkesstolthet så att vi värderar oss högt och inte skäms för att vi vill ha bra arbetsvillkor och bra löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag tog examen som sjuksköterska 1999.  Efter detta har jag läst en vidareutbildning inom ambulanssjukvård. jag har sedan arbetat på ambulansen Alingsås i 20 år. Jag har även läst ett par kurser i ledarskap på förvaltningshögskolan i Göteborg för att förstå ekonomisk och politisk styrning av vården bättre.

Min fackliga bana började som förtroendevald på min arbetsplats för ca 15 år sedan och har sedan utvecklats med att jag sedan 2017 arbetat fackligt på förvaltningsnivå på SÄS (södra Älvsborgs sjukhus) och därefter på SV (sjukhusen i väster) på 50-60 % sedan 2017. 

Jag har även erfarenhet från engagemang i ideell organisation där jag varit ordförande under 5 år och haft flera andra uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt.

Mina främsta styrkor är

Positiv, engagerad, förstår siffror och statistik, älskar att hjälpa människor få det bättre.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gift med Charlotte sedan 27 år och har 4 vuxna barn.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att politiken förstått att vi behöver bättre löneutveckling och bättre arbetsvillkor inom våra 4 yrkeskategorier för säkerställa den goda vård som vi vill ge. Vi medlemmar är de bästa ambassadörerna för detta så vi måste synas och höras och ha  lärt oss att vara stolta och känna oss värda lön och bra arbetsvillkor.

Martin Håland

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara med och påverka medlemmarnas förutsättningar att få ett hållbart arbetsliv. Jag vill också att du som medlem ska känna att du har möjlighet att påverka din arbetssituation.

Mina viktigaste frågor är

Ett hållbart arbetsliv för alla våra medlemmar oavsett arbetsgivare. Här i ligger allt från lön, möjlighet att göra lönekarriär, arbetstider, kompetensutveckling till ledarskap, vårdmiljö, personcentrering och patientsäkerhetsfrågor.

Min bakgrund är

47 årig narkossjuksköterska. Bor med min familj i Kungsbacka. Körsångare, kan ta på mig solo, men som lagspelare trivs jag bäst. Fick 2008 förtroendet att vara förtroendevald på min dåvarande arbetsplats, ortopedoperation på SU. Därefter har jag fått förtroendet att representera Vårdförbundet både på förvaltning och i regionen.

Mina främsta styrkor är

Beskrivs som nyfiken, envis, lagspelare, reflekterande och visionär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Är kursledare i avdelning Västra Götaland. Att i dialog utbilda förtroendevalda i arbetsrätt, arbetsmiljö samt Vårdförbundets politik är något jag är oerhört stolt över. Att utbilda förtroendevalda så att de känner sig trygga i mötet med medlemmar och arbetsgivare är oerhört viktigt.

Är i dag ledamot i avdelningsstyrelsen, kontaktperson för NU-sjukvården samt ett antal kommuner. Representerar Vårdförbundet gentemot regiondirektör och politiker i regionstyrelsen MBL-grupp.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart arbetsliv! Arbetstider och arbetsinnehåll som gör det möjligt att kombinera arbetsliv med socialt liv!

Att våra yrkesgruppers kompetens tas till vara. Att det är möjligt att göra både yrkesmässig karriär och lönekarriär.

Att specialistutbildning och kompetensutveckling för samtliga grupper på betald arbetstid är en självklarhet.

Ledare och chefer får möjlighet att utveckla vården tillsammans med sina arbetstagare. Att förbundet är en naturlig del av stödet till, och det som håller ihop medlemsaktivismen.

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.

Sabina Gustafsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min erfarenhet från öppenvården frågorna som är vikta för oss som jobbar här.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och få bra förutsättningar, för att kunna utföra vårt jobb på ett korrekt sätt.  Även lönefrågorna ligger mig varmt om hjärtat och att lön får spegla ansvar. Att vi blir rätt värderade i förhållande till det ansvar

Min bakgrund är

Sjuksköterska palliativ vård 2001-2005 Barnmorska barnmorskemottagning 2007-2021

Mina främsta styrkor är

Att jag är prestigelös och en god lyssnare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Uppskattar humor och har nära till skatt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och en god arbetsmiljö. Att få arbeta i sin fulla kompetens och göra det man är specialist på och inta andra professioners arbetsuppgifter.

Sofia Tholén Dahlman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min erfarenhet från öppenvården frågorna som är vikta för oss som jobbar här.

Mina viktigaste frågor är

Det som medlemmarna ständigt efterfrågar i nästan all kommunikation med Vårdförbundet, dvs högre löner, bättre arbetstider samt en arbetsmiljö som möjliggör att orka arbeta ett helt arbetsliv.

Medlemsrekryteringen. En smidigare koppling mellan förbundets frågor och medlemmarnas behov.

Arbetsglädje.

Min bakgrund är

IVA-sjuksköterska sedan 1989. Fackligt förtroendevald på Sjukhusen i väster.

Mina främsta styrkor är

Jag är ödmjuk, envis och diplomatisk. Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete. Vill vara med och påverka Vårdförbundets politik och framtida inriktning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bemanningsfrågan. Arbetsmiljöfrågan samt lön och villkorsfrågor.

Susanne Reuterberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad och intresserad av att påverka.

Mina viktigaste frågor är

Hållbart arbetsliv. Stärka våra olika professioner och driva våra villkors frågor. Viktigt att våra professioner finns med i ledningsgrupp där beslut tas.

Min bakgrund är

Operationssjuksköterska , Fackligt förtroendevald områdes ansvarig område 5 . Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Drivande , Envis, Lyssnande. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstider, Professionsfrågor, Lön.
 

Therese de Don

Pernilla Widholm Jolgård

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en engagerad, strukturerad och målmedveten person men tror också man når långt med ödmjukhet. Mycket engagerad i Vårdförbundets frågor och har en stark tro på transparens. Jag har haft privilegiet att få sitta 3 år som styrelseledamot i avdelning Västra Götaland. Jag har då insett att driva frågor tar tid.

Jag skulle därför gärna vilja få möjligheten att fortsätta det uppdraget och fortsätta vara med och driva frågor som är viktiga för våra medlemmar. Jag tror starkt på samverkan. Vikten av att påverka i alla forum. Jag ser att vi gör skillnad när vi är med. En viktig del i styrelseuppdraget tycker jag är att vara en länk mellan medlemmar, förtroendevalda och Vårdförbundet lokalt och nationellt. Det är viktigt att vara lyhörd för vad som är viktigt för medlemmar och ta med det tillbaka in till Vårdförbundet och på så sätt även skapa högre engagemang bland medlemmar.

Under min mandatperiod har jag varit kontaktperson för förtroendevalda i kommunerna och sett hur ensamma de ofta står. Jag tycker därför en viktig del av styrelseuppdraget är att stötta de förtroendevalda och även enskilda medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Jag ser att vi når framgång genom enträget arbete över tid. För att lyckas måste vi arbeta och driva samma frågor under en lång tid… Vår lön, våra villkor och arbetsmiljö är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser att vi nått ganska stor framgång gällande en del viktiga frågor under denna mandatperiod och skulle verkligen vilja fortsätta med det arbetet under nästa.

Jag ser att min kunskap av vad medlemmar tycker är viktigt växt otroligt under mina år i styrelsen och jag vill fortsätta att driva på dessa frågor. Att vara ett stöd till lokala förtroendevalda är också viktigt för mig. Utan förtroendevalda därute får vi inga medlemmar och utan medlemmar är vi inget fackförbund.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan januari 2002 och började då min karriär på Mölndals sjukhus. Frågor som arbetsmiljö och villkor var för mig då främmande och fokus låg då på praktisk tillämpning på sjuksköterskeuppgifter men med i Vårdförbundet har jag varit ända sedan jag började som ssk student. Jag har läst vidareutbildning till Distriktssköterska och arbetar sedan 2007 i Härryda kommun.

Min fackliga bana började som förtroendevald på arbetsplatsen 2013 sedan blev jag vald med facklig tid 2015. Jag såg ganska tidigt att jag hade lätt för att engagera mig i Vårdförbundets frågor och även att engagera och rekrytera medlemmar. Jag har lärt mig att arbeta strategiskt framåt för att nå resultat och därmed också fått utveckla min analytiska förmåga.

Vårdförbundet har i min kommun nått ganska mycket framgångar, här ses vi som en resurs av arbetsgivaren. Vi har en ganska bra löneutveckling en god arbetsmiljö och vi har lyckats få igenom att man får läsa vidareutbildning med betald lön (även om AG inte tecknat AST). Vi har fått igenom en omorganisation av skolssk där de numera ligger tillsammans under en chef.

När jag klev in i styrelseuppdraget 2019 så var det med den erfarenheten jag kom in. Vi kan göra skillnad och vi kommer långt genom strategiskt arbete, transparens och lyhördhet. Det är så jag försökt arbeta i mitt uppdrag som styrelseledamot. Jag hade också fördelen att det fanns gedigen erfarenhet bland mina kollegor styrelsen som jag kunnat lära mycket av. Jag har under mitt styrelseuppdrag fortsatt att jobba kliniskt deltid för att känna att jag fortsatt är en del i den vardag som medlemmar befinner sig i.

Mina främsta styrkor är

Jag har lätt för att knyta kontakter. Jag är strukturerad, lyhörd och gillar samverkan och tror starkt på att det är vägen framåt. Jag tycker om att samarbeta med andra och tror på att vi behöver olika/ och en bredd av kompetenser inom styrelsen för att nå störst framgång.

Det underlättar också för att kunna ge rätt stöd till medlemmar och förtroendevalda i alla de verksamheter som Vårdförbundet har medlemmar i. Min erfarenhet av arbete och samverkan i kommunen tror jag är en styrka i styrelsearbetet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Våra arbetsvillkor och vår löneutveckling tror jag är frågor som fortsatt kommer vara viktiga för medlemmarna. Det är frågor som vi behöver jobba långsiktigt med. Även arbetsmiljön kommer vara en stor fråga även om jag hoppas att dessa frågor fått en rejäl skjuts framåt och uppåt på dagordning för våra politiker och arbetsgivare i och med den pandemi som vi fortfarande befinner oss i. 

Ulrika Odén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill förmedla medlemmarnas synpunkter, låta deras röster höras och försöka få genomslag i kongressens beslut. Jag vill också för min egen del få mer insyn, kunskap och hoppas kunna påverka mera.

a.

Mina viktigaste frågor är

Lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, stöd till medlemmar och förtroendevalda. Att skapa och värna en bra dialog. Att Samverka och samarbeta för att nå resultat, förbättring/utveckling.

Min bakgrund är

Leg Sjuksköterska sedan 1993. Arbetat i äldreomsorg (kommunal regi), på medicinavdelning i Telemark sentralsykehus, Skien- Norge, på medicinsk akutvårds-avd, MAVA - Uddevalla sjukhus, i telefonrådgivning på 1177 Vårdguiden per telefon - Uddevalla.

Mina främsta styrkor är

Jag är bra på att lyssna in, är analytisk och lösningsinriktad. Jag är bra på att företräda andra. Är envis, "försöker gärna lite till".

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Facklig erfarenhet: på arbetsplatsen lokalt förtroendevald/skyddsombud sedan flera år. Har sedan några år facklig tid på 60% - fördelat på Närhälsan och Regionhälsan, ger medlemsstöd, är områdesansvarig för de förtroendevalda och deltar bl. a i OSG för V1, V8 samt Prehospital verksamhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

För medlem: Lön, arbetsvillkor, arbetsmiljön, medlemsstöd. Att både vara och känna sig rätt värderad och uppskattad av sin arbetsgivare - lönemässigt men också som individ, utifrån sin kompetens och betydelse för att kunna ge god vård.

För Vårdförbundet: att Vårdförbundet som organisation, både lokalt och nationellt, samordnas ännu mer för att få en ännu starkare röst gentemot politiker och beslutsfattare.

Att uppnå ordentlig framgång i Lön och bättre avtal/villkor.

Att vara synliga och närvarande på arbetsplatser, bjuder in till dialog- och informationsmöten så att möjliga och befintliga medlemmar involveras och görs delaktiga.

Att vi blir fler skyddsombud/förtroendevalda lokalt på arbetsplatserna för att kunna arbeta effektivt, att det finns stöd för dem samt också för områdesansvariga.

Att omvärldsbevaka för att försöka ligga steget före.

Att samarbeta och ha dialoger med andra fackförbund för att få starkare tryck i fackligt arbete?

 

 

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann Marie Björk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Hoppade in i valberedningen under våren och har tyckt att detta varit spännande och roligt. Känner att jag gärna fortsätter en mandatperiod till då jag nu har erfarenhet av arbetet i valberedningen.
 
Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Lön ." Hur ska vi kunna stoppa "sjuksköterskors flykt från sjukvården" Att kunna arbeta ända fram till pensionen på ett hållbart sätt.
 
Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1980. Har arbetat med geriatrik hela mitt yrkesverksamma liv. Både sjukhus och ett par år på sjukhem. Har även arbetat I Vårdplaneringsteamet på område 6 innan man la ned det Fackligt engagerad sedan- 81 med med en paus från det fackliga under ett par år på -90-talet. Har arbetat fackligt på expeditionen på område 6 . SS Är nu pensionerad. Sedan 1.5 år.
 
Mina främsta styrkor är

Envishet. Engagemang. Erfarenhet.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tror på mentorskap. Erfarna och trygga ssk är mentorer åt nyfärdiga och yngre ssk.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö. Lön.

Anne Karin Höglund

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är sedan ca 20 år förtroendevald på heltid och har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2008. Jag har bra koll på Vårdförbundets viktiga frågor både lokalt och nationellt. Jag vill driva frågorna kring förtroendevaldas förutsättningar och vikten av en god arbetsmiljö - både för medlemmar och förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Rekrytering, medlemsärenden och att möta arbetsgivaren på schysta villkor.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1998. Har sedan 2002 min tjänst på 1177 i Uddevalla. Har alltid varit facklig aktiv, men haft förtroendeuppdrag på heltid i Vårdförbundet sedan 2008. Är ordförande i avdelning västra Götaland sedan 2015.

Mina främsta styrkor är

Målinriktad, följsam, humoristisk och pålitlig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kommer från Norge och tillbringar gärna mina semestrar i min stuga i Geiranger - om jag inte åker hoj eller är ute med scouterna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

 Arbetsmiljö, rätt till 4 veckors sammanhängande semester på sommaren, hälsosamma arbetsscheman och lön. 

Ellinor Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit valberedare några mandatperioder. Så jag har erfarenhet av valberedningsarbetet och är insatt i avdelningens organisation. Genom att jag varit förtroendevald i många år har jag kunskap om vilket stöd förtroendevalda i olika förvaltningar kan behöva.
 
Mina viktigaste frågor är

För mig är den viktigaste frågan att förtroendevalda kan få hjälp och stöd samt att de kan vara med och påverka sin arbetsplats. De behöver kunskap och stöd för att tillsammans med sina medlemmar utveckla verksamheten, sin profession och ha en bra arbetsmiljö. Det möjliggörs i stor utsträckning genom att det finns förtroendevalda på varje arbetsplats som har förutsättningar att verka i sin roll.
 
Min bakgrund är

Jag är 57 år, Sjuksköterska sedan 31 år och specialistutbildad i onkologi. Jag arbetar natt på hematologi/onkologi enheten på SÄS. Jag är förtroendevald med facklig tid på min förvaltning. Jag har under ganska många år även haft uppdrag som utbildare för nya förtroendevalda i avdelningen.
 
Mina främsta styrkor är

Jag har lång erfarenhet och god inblick i avdelningens arbete och organisation. Jag är målinriktad. Har ett stort intresse av att diskutera olika frågor med andra, och genom diskussionerna få ta del av olika perspektiv som leder till bra lösningar.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker att fackligt arbete är jätteroligt och vi har stora möjligheter att påverka på våra arbetsplatser. Men det krävs stöd och kunskap i hur man driver frågorna. Påverkansarbete går inte alltid så fort, så det gäller att öva upp sitt tålamod.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att lön och arbetsmiljö fortfarande kommer att vara viktiga frågor, och att det tillsammans med övriga villkor kommer att vara viktiga för professionernas utveckling.

Kerstin Forsberg Angshed

Matilda Eriksson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och god erfarenhet av fackligt arbete inom VG-regionen.  Jag har också fått höra att jag är bra på svåra samtal. I både mitt fackliga arbete och mina erfarenheter från föreningslivet är jag van vid att hitta lösningar och lägga upp struktur för olika processer. Det gör att jag tror att jag kan vara en resurs i Avdelning Västra Götaland.

Mina viktigaste frågor är

Alla frågor Vårdförbundet arbetar med är såklart viktiga, men om jag bara ska välja en så är det arbetstider. I mitt fackliga arbete på SU ser jag ofta exempel på medlemmar som inte orka arbeta heltid, arbetsgivarrepresentanter som inte förstår eller inte respekterar arbetstidsregler och underdimensionerade verksamheter som är helt beroende av att medarbetare känner ansvar och arbetar mer övertid än de egentligen orkar.

Min bakgrund är

Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med hjärtat i psykosvården, särskilt långsiktig vård för personer med uppenbara funktionsnedsättningar. Sedan slutet av 2014 har jag facklig tid på SU, där jag började som områdesansvarig för Område 2 (grovt beskrivet halva östra sjukhuset och vuxenpsykiatrin) och är nu även en av fyra ansvariga förvaltningsövergripande.

Min demokratiska skolning har jag från scoutrörelsen. Inom föreningslivet har jag haft blandade uppdrag, från hjälptränare i gymnastik, redaktör för seniorscouternas tidning i Göteborg i slutet på 90-talet och scoutledare för flera olika åldersgrupper, till sektionsordförande inom Hälsovetenskapliga studentkåren och ordförande i Göteborgs scoutdistrikt inom Svenska scoutförbundet innan det gick upp i Scouterna.

Idag är jag ordförande i min församling, Equmeniakyrkan Kortedala. Församlingen äger en hyresfastighet med 31 lägenheter, hyr ut lokaler till en förskola och har två medarbetare. Privat bor jag i lägenhet i Kortedala tillsammans med min katt Josefina. Familj är ett ganska öppet begrepp för mig. Jag har fötts in i en och sedan har jag valt in nytt folk på vägen.

Mina främsta styrkor är

Jag vill och vågar stå upp för det jag tror på, jag är bra på samtal och jag har god kunskap om mötesteknik och föreningsorganisation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Utöver frågor som gäller Vårdförbundets medlemmars förutsättningar är jag mycket intresserad av Vårdförbundets interna struktur och demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vår organisation är så demokratisk och transparent som möjligt. Alla medlemmar ska kunna få ett likvärdigt stöd från förbundet, men det kan inte vara likadant för alla överallt för vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och hos olika arbetsgivare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön kommer nog alltid vara viktigt för ett fackförbund och dess medlemmar. För oss som arbetar i vården tror jag också att arbetstid är något som vi behöver fortsätta att arbeta med. Under pandemin har vi luckrat upp gränserna för vem som bör göra vad, utifrån det tror jag också att respekt för och värdering av våra kompetenser inom Vårdförbundet kan bli en allt större fråga.