Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade till årsmötet.

Nominerade till avdelningsvalberedare 

Anette Carlsson 

Kerstin Forsberg Angshed - Presentation 

Ann-Marie Björk - Presentation 

Magnus Hermansson