Utbildning för förtroendevalda/skyddsombud på SkaS

Är du förtroendevalda/skyddsombud på SkaS är du välkommen på en utbildningsdag den 26 september i Skövde.

Välkommen den 26 september kl 08.30-16.30 på Skaraborgs Sjukhus Skövde, Paviljongen - lokal INSIKTEN 1.

Vi bjuder på för-/eftermiddagsfika.

Anmäl dig senast den 24 september via Aktiviteter och utbildningar där du också hittar program för dagen.

Välkomna!