Kommentar till debattartikel den 9 december

Vårdförbundets kommentar till den debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 9 december och var signerad sjukhusdirektörer och HR-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I de debattartiklar som Vårdförbundet skrivit under budgetarbetet har vi fokuserat på att lyfta fram den bristfälliga struktur som finns för finansiering av hälso- och sjukvård VG-regionen. Vi ser med oro på konsekvenser av det ekonomiska läget på vårt sjukhus.

Vårdförbundets medlemmar, de som arbetar på i det tysta och ger bästa möjliga vård, de som gör sin röst hörd och berättar om sin oro och vi som är förtroendevalda och skall föra våra medlemmars talan, är akademiskt utbildade och vana vid att tala om olika typer av normalvärden.

Att vara ense om i vilken enhet ett visst läkemedel skall doseras är en viktig säkerhetsaspekt, alla förstår vad man menar. När det gäller avtal och lön så är praxis att hänvisa till grundlön och inte sammantagen inkomst efter olika typer av tillägg och ersättningar. De summor som presenteras i artikeln känns främmande för de flesta av Vårdförbundets medlemmar på SU. OB-ersättning fluktuerar ofta månad för månad, beroende på hur schemat sett ut och i en föränderlig sjukvård kan dessa ersättningar försvinna när vården inte längre behöver bedrivas utanför kontorstid. Att arbeta blandat dag, kväll och natt är fortfarande sett som en undantagssituation och detta exempel ger alltså inte heller en rättvisande bild av våra löner.

Det andra exemplet beskriver ytterligare en ytterlighet. De som arbetar inom anestesi-, operations- och intensivvård är våra bäst betalda specialistsjuksköterskor. De sköter avancerad utrustning och tar hand om människor i mycket utsatta situationer. Vi tror inte att någon skulle känna sig trygg med att bli vårdad av någon annan än en sjuksköterska med korrekt specialistutbildning i dessa fall.

Vi förväntar oss inte att vara ense med sjukhusledningen i alla frågor, och särskilt inte i fråga om lönenivåer, men vi trodde i alla fall att vi var ense om hur vi ska prata om lön och att det är i termer av grundlön.

Matilda Eriksson
Carina Deréus
Susanne Blom Persson
Vårdförbundets förtroendevalda på Sahlgrenska universitetssjukhusets förvaltning