Lön 2019 – Vad händer i Västra Götaland?

Pengar

Årets löneöversyn inom det så kallade HÖK-området pågår och har kommit olika långt inom Västra Götalandsregionens alla förvaltningar, 49 kommuner samt bolag.

Efter en utdragen avtalsrörelse slöts den 16 maj avtalet, kallat HÖK 19, mellan Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation). Här kan du läsa mer om avtalet.

De steg som ska gås igenom är följande:

·         Vårdförbundet genomför överläggning med lokala arbetsgivare.

·         Lönesamtal i dialog sker mellan dig och din chef utifrån aktuella lönekriterier.

·         Lönebeskedssamtal sker mellan dig och din chef där du meddelas ny, preliminär lön.

·         Vårdförbundet stämmer av med arbetsgivaren hur processen har fungerat. Lönen fastställs.

·         Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2019.

 

I avdelningen Västra Götalandsregionen börjar nu de nya lönerna bli klara. Somliga har bara fått några hundralappar i påslag,  andra har ännu inte haft lönesamtal, men en del har fått en förhållandevis bra lön som de är nöjda med.

På de flesta ställen får vi rapport om att man har följt löneprocessen vi kommit överens om i avtalet, samt tagit fram kriterier för, och identifierat särskilt yrkesskickliga. Sen kommer problemet: lönesättande chefer har knappt några pengar att fördela. Ska någon premieras får övriga mindre, det finns bara en påse pengar och den räcker inte till det som behövs enligt avtalet. Det blir alltså inte en god löneutveckling så som vi förväntat oss för våra fyra professioner.

Det leder till ilska och frustration bland Vårdförbundets medlemmar som varje dag ringer och mailar in berättelser om sin situation. Många funderar allvarligt på att lämna sitt arbete, för som det ser ut nu verkar det vara enda sättet att få en löneutveckling värd namnet.

Många medlemmar frågar nu: Varför har Vårdförbundet förhandlat fram ett så dåligt avtal? Varför ska jag vara med i Vårdförbundet?

Svaret är enkelt, avtalet är bra, men om det inte finns några pengar att fördela så hjälper det inte vilket avtal som än tecknas. Det är politiken som fördelar pengarna inom offentlig verksamhet. Därför behövs Vårdförbundet mer än någonsin. Vi behöver synas i debatten, både lokalt och nationellt. Allt börjar på arbetsplatsen där vi tillsammans kan formulera våra krav och gärna bjuda in politiker så de får se hur verkligheten i vården är.

Vårdförbundets medlemmar barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor har världens bästa yrken men vi måste få förutsättningar att bedriva en god och säker vård om vi inte ska tröttna och sluta, eller bli sjuka och utbrända.

Inför vårens löneöversyn 2020 måste vi tillsammans kräva att politikerna gör det möjligt genom att skjuta till de pengar som behövs för att våra chefer ska kunna leva upp till det avtal vi tillsammans som parter är ansvariga för. För att kunna kräva det behöver vi, medlemmar i Vårdförbundet, vara enade och starka. Ju fler vi är, ju hårdare kan vi driva våra krav!


//Anne Karin Höglund. ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland samt avdelningsstyrelsen.
Kontakt: info.vastra.gotaland@vardforbundet.se

Här hittar du kontaktuppgifter för Vårdförbundet avdelning Västra Götalands respektive förvaltningar och kommuner.

Vårdförbundet Direkt ger dig personlig rådgivning via telefon 0771-420 420 alla vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Du kan också kontakta Vårdförbundet Direkt här via webbplatsen