God Jul & Gott Nytt År!

Styrelsen i Västra Götaland skickar här en julhälsning till alla våra medlemmar och förtroendevalda.

2017 har varit ett spännande år och nu är dags att summera! Allt för sällan tar vi oss tid för tillbakablickar och eftertanke, men det är viktigt för att kunna se framåt.

En av de största frågorna under året gällde arbetstid och arbetsmiljö. Vi är inte är tillräckligt många för att ge den vård vi kan och skulle vilja ge! Den samvetsstress detta skapar gör i längden personalen sjuka och kan ge patientskador.

Som alltid var årets höjdpunkt mötena med dig som medlem, i grupp eller på tu man hand. Det är i mötena vi hämtar kraft och energi för att fortsätta det ibland tunga arbetet med överläggningar och förhandlingar med ibland mindre positiva arbetsgivare.

I oktober höll Västra Götalands avdelning sitt årsmöte på Bohusgården. Det var med stolthet vi tackade ja till att representera Vårdförbundets medlemmar i Västra Götaland de kommande fyra åren. Med 19 000 medlemmar är vi den största avdelningen i Sverige. Ett ansvar och en utmaning som heter duga. Nu har den nya styrelsen påbörjat sitt arbete och vi ser framemot fyra spännande år att verka för dig som medlem.

En viktig framtidsfråga är medlemsvärdet. Om vi ska kunna säga att vi representerar sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste vi ha så många medlemmar som möjligt, vilket gör oss till en starkare och än mer trovärdig motpart/medspelare till arbetsgivarna. Tillsammans är vi Vårdförbundet och tillsammans gör vi skillnad, både på arbetsplatserna och vid förhandlingsbordet. Glädjande nog ser vi ett ökande antal medlemmar både i Västra Götaland och i hela Sverige. Vi är nu över 114 000 medlemmar!

Medlemskapet i Vårdförbundet kan ses som en solidarisk försäkring. Jag kanske inte behöver hjälp just nu men mitt medlemskap skapar bättre förutsättningar för mig och mina kollegor. Om jag skulle behöva hjälp finns den i form av välutbildade och engagerade förtroendevalda som tillsammans med ombudsmän och anställda finns där för mig. Därför är solidaritet så viktigt, för det är ingen idé att teckna en brandförsäkring när huset brunnit ner...

Inför den stundande jul- och nyårshelgen vill vi önska både dig som arbetar och dig som får en välförtjänad återhämtning, en god skön helg och ett Gott Nytt År!

Styrelsen i Västra Götaland