Julhälsning 2019

Här kommer en julhälsning från ordförande Anne Karin Höglund och vice ordförande Stina Wernstedt i avdelning Västra Götaland.

Ett händelserikt år går mot sin slut. Året rivstartade med förberedelser för en eventuell strejk och nyckelpersoner på olika förvaltningar och i kommunerna fick fullt upp. Det är en grannlaga uppgift att förbereda en strejk, utan att uppvigla medlemmar och utan att störa förhandlingarna. Det underlättade självklart att vi har många arbetsplatser med hög anslutningsgrad och många strejkvilliga medlemmar.

I sista stund blev det ett medlarbud man kunde godta och det hela blåstes av. Nu pågår fortfarande arbetet med att få arbetsgivarna att göra de satsningar på erfarenhet och kompetens som avtalet gett förutsättningar för.

En annan fråga som tagit mycket kraft och engagemang är den underfinansiering vi ser i de olika budgetar som lagts fram för vården i VG Regionen och i några kommuner. Både medlemmar och förtroendevalda har genom samtal med politiker och mängder av debattinlägg både i tidningar och på sociala medier påpekat det omöjliga läget som de ständiga besparingarna lett till. Stängda vårdplatser och stängda vårdavdelningar har skapat långa väntetider på akutmottagningarna och patienter har flyttats till de avdelningar som råkade ha en ledig säng, oavsett diagnos och vårdbehov. 

Bristen på Vårdförbundets professioner; barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor uppges allt oftare som anledning till att man inte kan erbjuda den vård som behövs. Trots det har man på många ställen ännu inte valt att marknadsanpassa löner och arbetsvillkor för att återigen bli en attraktiv arbetsgivare.

Ett antal kommuner är dock ett lysande undantag. Exempel på satsningar är : Akademisk specialistutbildning, sänkning av arbetstiden, både dag och natthälsosamma scheman och reella satsningar på särskilt yrkesskickliga och bra löneökningar för samtliga medlemmar. Eftersom man konkurrerar om samma arbetstagare sprider de goda exemplen sig och vi kan bara hoppas att även vår största arbetsgivare VG Region kan hänga på den positiva utvecklingen.

En förutsättning för förändring är att vi är många och att vi kämpar tillsammans. Sedan senaste Kongressen har vi haft ett ökat fokus på medlemstalet och lagt större vikt vid medlemsvärvning. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är vår största arbetsplats, har vi nu en anslutningsgrad på ca. 90% för sjuksköterskor och endast något mindre för våra övriga professioner och förvaltningar (ca. 80%).

En förutsättning för en god anslutning är  nöjda medlemmar och det som är viktigt då är att vi har kunniga och kända förtroendevalda på varje arbetsplats. I dag ser vi att antifackliga vindar blåser och de förändringar som vi kämpat för och tecknat kollektivavtal om, riskerar försvinna. Det kan i förlängningen påverka alltifrån den svenska modellen, antal semesterdagar, föräldraledighet till tjänstepension. 

Medan man på några ställen ännu inte är klar med årets löneöversyn har man på andra ställen startat processen för nästa års löneöversyn. Nu är det upp till bevis, budget är satt efter att avtalet tecknades och vi förutsätter att man tagit sitt ansvar. Avtalet är ju arbetsgivarens lika mycket som Vårdförbundets och det är politiken som bestämmer löneutrymmet. Man får den vård man betalar för, kvalité kostar, även inom vården. Tillsammans måste vi fortsätta påverka där vi kan!

Jag vill avsluta med att tacka för det fantastiska jobb som ni förtroendevalda gör!

Och till alla medlemmar; Tack för att ni är med i Vårdförbundet, det är när vi står många tillsammans vi blir starka och politiker och arbetsgivare lyssnar.

Avslutningsvis önskar Stina och  jag tillsammans med avdelningsstyrelsen er alla en skön julledighet med tid för återhämtning och vila.

Och ni som jobbar helgerna, tack för att ni finns!

Anne Karin Höglund
Ordförande avdelning Västra Götaland