Inte under 30K Göteborg

Söndagen den 29 april kl 12:30 samlades ett hundratal demonstranter på Järntorget i Göteborg. Demonstrationen, som anordnades av sjuksköterskestudenter som i juni tar examen från Göteborgs Universitet, gick under namnet ”Inte under 30K” och inkluderade tre krav gällande sjuksköterskeyrkets villkor - bättre ingångslön, löneutveckling och arbetsmiljö.

lockan 13:00 paraderade tåget av förväntansfulla demonstranter iväg. Arrangörerna bar en stor banderoll med texten ”Inte under 30K” och demonstranterna bar plakat med bilder och texter som ”Vården behöver omvårdnad”, ”Nedskärningar i vården fyller kyrkogården” och ”Florence Nightingale is dead - we are here instead”. Arrangörerna turades om att bära den stora banderollen längst fram och ropa ut paroller i megafonen. ”Vägra dö, vägra dö - vägra dö i en sjukvårdskö!” och ”Spara, spara, spara - patientsäkerheten är i fara!” är bara några exempel på de ramsor som tåget i kör vrålade ut. Tåget paraderade vidare i takt till demonstranternas vrål, trumslag, koskällor och ramsor, eskorterade av polis och trafikledning genom Haga, Vasa och Avenyn för att till slut avsluta rutten på Gustav Adolfs torg kl 14.00. Det var minst sagt ett uppseendeväckande tåg.

  

Framför statyn av Gustav II Adolf hölls den stora banderollen upp av två arrangörer under tiden de fyra talarna presenterades och höll sina tal:

          

        

Sineva Ribeiro - ordförande Vårdförbundet      
Simon Fürst - sjuksköterskestudent
Can Altintaşli – sjuksköterska, nätverket "En annan vård är möjlig"
Sharzad Hashemi – skyddsombud Vårdförbundet,  Akutmottagningen Sahlgrenska

Här kan du titta på talen.

Publiken bestod av studenter, sjuksköterskor, representanter från Vårdförbundet, politiker, journalister, anhöriga, samhällsmedborgare och många fler.

Målet med demonstrationen var för sjuksköterskestudenterna att ställa krav på sina framtida arbetsgivare. De krävde en högre ingångslön, en god löneutveckling och en trygg och säker arbetsmiljö. Under den senaste tiden hade det kommit fram att många i klassen har känt sig oroliga för den framtid som yrket har att erbjuda dem. Hög arbetsbelastning, ett stort ansvar och en lön som inte svarar upp. Studenterna tog sin oro på allvar och tog situationen i egna händer. De anser att demonstrationen var mycket lyckad, de kände sig tacksamma för det stora uppslutet av engagerade människor. Nu tar de examen inom en veckas tid och nu kan de bara hoppas att glöden lever vidare och att deras framtida arbetsgivare inser allvaret och åstadkommer förändring.

Studenterna har lovat varandra att fortsätta ta kampen för en bättre framtid för sjuksköterskeyrket.

/Sjuksköterskestudenterna i termin 6 vårterminen 2018 via Camilla Jämting, Linn Svedjeland och Nathalie Kouchaki Kol Afraei.

Studenternas engagemang fick stor uppmärksamhet:
ETC Göteborg

Vårdfokus

Expressen

Göteborgs-Posten

Se bilder från alla studentdemonstrationer som publicerades på Vårdförbundet avd Västra Götalands Facebook.