Avtal om höjda löner lönlöst när pengarna saknas

I våras tecknades ett nytt löneavtal mellan Vårdförbundet och SKL, men vad är meningen med ett nytt avtal om pengarna som ska backa upp det inte finns?

Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknade i maj ett nytt löneavtal, Hök 19. Det som främst skilde detta avtal från tidigare är att särskilt yrkesskickliga skulle prioriteras. I dag är lönespridningen för Vårdförbundets medlemmar så dålig att det leder till en orimlig löneutveckling i jämförelse med andra yrken med motsvarande utbildning och ansvar. Vårdförbundets medlemmar i Västra Götaland har en lön som jämfört med resten av landet är oacceptabelt låg.

Vi ser att cheferna har använt årets avtal på rätt sätt. De har bedömt vilka som är särskilt yrkesskickliga just på deras enhet men de får inte pengarna som behövs för att fullfölja avtalet. Det vill säga att det avtal parterna är överens om fungerar så till vida att man kan identifiera särskilt yrkesskickliga, men pengarna som behövs för att kunna uppnå den lönespridning som avtalets intention är, finns inte.

Skapas ett luftslott

Vi förtroendevalda har aldrig varit med om så många samtal, mejl och besök av upprörda, ledsna, arga och besvikna medlemmar som har hört av sig de senaste veckorna. Så vad är meningen med att Vårdförbundet och SKL överhuvudtaget enas om löneavtal när pengarna inte finns som backar upp det? Det blir ett luftslott som våra medlemmar är på god väg att genomskåda, man vet att enda sättet att få upp sin lön är att byta arbetsplats.

I Hök 19 har arbetsgivaren en ypperlig chans att säkra sin kompetensförsörjning genom att värdera sina medarbetare. Vårdförbundets medlemmar är trötta på löften och en klapp på axeln. Cheferna har inga problem att identifiera sina särskilt yrkesskickliga,  utan problemet uppstår när hen inte får budget att betala de särskilt yrkesskickliga för kompetensen de bidrar med.

Extra stor besvikelse

Avtalet har öppnat medlemmarnas ögon för hur de är värderade och man är positiva till att kunna göra lönekarriär. Besvikelsen som riktar sig mot arbetsgivaren är därför extra stor under årets lönerevision. Ska den svenska modellen fungera så måste det finnas pengar in i de avtal SKL förhandlar fram.

Vi är två parter i detta och endast ena sidan har den faktiska möjligheten att lyfta in pengarna i de avtal man tecknar. Om inte kommande löneavstämning ger ett utfall i pengar är risken stor att de yrkesskickliga lämnar den arbetsgivare som inte värdesätter deras kompetens.

Anne Karin Höglund
ordförande, Vårdförbundet avdelning Västra Götaland

Lene Lorentzen
styrelseledamot, Vårdförbundet avdelning Västra Götaland