Vi kan inte vänta 25 år på jämställda löner

Hundra år efter beslutet att införa rösträtt för kvinnor i Sverige tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 4000 kronor mindre än män varje månad. Med dagens förändringstakt dröjer det ytterligare 25 år innan lönerna är jämställda. Vi i 16:06-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att kvinnor ska få betalt hela dagen.

I år är det hundra år sedan riksdagen beslutade om rösträtt för kvinnor. Sedan dess har flera viktiga jämställdhetsreformer genomförts. 1939 blev det förbjudet att avskeda gravida kvinnor, 1960 beslutade SAF och LO att slopa kvinnolönerna och 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön. Trots flera framgångar är det långt kvar till jämställda löner. Kvinnors löner är i genomsnitt 11,3 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06 varje dag

Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart fyrtio år och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Ändå händer alldeles för lite. En orsak är att lagen är tandlös. Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa lagen, men det leder i princip aldrig till några skarpare påföljder.

16:06-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. Vi kräver:

Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga lönekartläggningar. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.

Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

Idag klockan 17.00 manifesterar vi för jämställda löner på Götaplatsen i Göteborg. Budskapet är: ”Efter kl. 16:06 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”


16:06-rörelsen genom

TCO Göteborg
Branka Djukanovic Svensson, ordförande

Katharina von Sydow, viceordförande
Ida Eriksson, styrelseledamot
Gabor Hajdu-Rafis, styrelseledamot
Jeanette Hansson, styrelseledamot
Anna Jonsson, styrelseledamot
Daniel Källström, styrelseledamot
Johanna Matsson, styrelseledamot
Katarina Olsen, styrelseledamot
Magnus Olsen, styrelseledamot
Mats Svensson, styrelseledamot
Joachim Varga, styrelseledamot