Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till dig som är skyddsombud

Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud har en viktig roll att säkerställa rätt hantering hos arbetsgivaren gällande skyddet för anställda till följd av Coronasmittan.

Arbetsgivaren skall samarbeta med skyddsombud när det gäller att förebygga risker till följd av eventuell smittspridning. Vi gör bäst i att samarbeta med andra förbund för att nå bästa resultat i verksamheten.

Som förtroendevald/skyddsombud tar du självklart kontakt med huvudskyddsombud/samordnare i din avdelning för att ta stöd och hjälp om du ser ett sådant behov. Din lokalavdelning finns som stöd och hjälp i alla olika frågor som dyker upp så hör av dig vid behov. Om vi inte kan nås så ring Vårdförbundet Direkt på telefon: 0771-420 420.

Det är av stor betydelse att arbetsmiljöfrågan lyfts nu på våra arbetsplatser på ett förebyggande sätt så att det inte blir negativ utveckling.

Nedan följer viktiga iakttagelser att göra i dialogen med arbetsgivaren.

  •  Det behövs göras riskbedömningar i varje verksamhet pga Covid-19.
  • Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. (AFS2001:03)
  • Saknas rätt utrustning eller bedöms endast räcka ett visst tag ska åtgärder vidtas som förhindrar att våra yrkesgrupper och vårdens personal riskerar sin hälsa.
  • Arbete ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare.

Utifrån allt som händer och sker utifrån informationsflödet  så uppmanar vi alla att gå in på in på Vårdförbundets, Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets hemsidor för att uppdatera sig i händelseförloppet.

Vårdförbundet avdelning Västmanland återkommer med lokal information när det kommer ny information av värde. Ni behöver dagligen ta del av informationsflödet så se till att öppna och läs mail samt läs på Vårdförbundets sociala media-flöde.

/Vårdförbundet avdelning Västmanland

FAQ om coronaviruset och ditt jobb

I takt med att coronaviruset sprider sig kan du som arbetar inom vården känna oro och ha frågor både privat och på jobbet. Här finns svar på frågor som kan uppstå. Uppdateras löpande.

Till FAQ
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -