Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Varför extra pengar till Covid-19 IVA?

Vårdförbundet vill vara tydliga med att inte finns någon prioritering gjord, i den ersättning som är samverkad med Region Västmanland till Covid-19 IVA, om vilka som jobbar mer eller utsätts för sämre arbetsmiljö än andra.

 

Alla verksamheter som arbetar med Covid-19 patienter har en mycket svår situation och det ställs väldigt höga krav på alla. Oro, ängslan, osäkerhet kring arbetstider och semester är tunga att hantera.

Vi har fått löfte från arbetsgivaren om förbättringar kring schemaläggning, det går nu att lägga CCAA vilket gör att 18 timmar extra fritid frigörs. Förskjuten arbetstid kommer att betalas ut till alla på SFHS schema. Ledig dag före och efter semester kommer att prioriteras.
Sammanhållen semester på fyra veckor kommer att prioriteras och lyckas i de flesta verksamheter. Vårdförbundet har fått igenom 100 kr per timme extra ob för alla som jobbar helg och vi får två extra semester dagar till alla som går på SFHS schema.

Det vi inte har fått igenom är mer pengar till alla. Vårdförbundet har inte heller kunnat säkerställa att de som sökt föräldraledighet under sommaren får sina fyra veckors semester under sommarmånaderna. Arbetsgivaren har inte kunnat säkerställa 4 veckors semester på alla verksamheter, utan på flera ställen är 3+1 utlagt. Vårdförbundet har förhandlat, argumenterat, stridit, lobbat och använt oss av alla påverkansmöjligheter vi kunnat under denna process som vi misstänker kommer att fortsätta då många frågor ännu inte är lösta. 

Vårdförbundet har fått till många förbättringar och åtgärder som ändå ger viss lindring, men inte kunnat få bort alla de utmaningar vi befinner oss i.
När det gäller de extra pengar som tillförts Covid-19 IVA, har vi sett många oroväckande åtgärder och utmaningar kring arbetsgivarens handlande som har gjort att prioriteringen för att få extra medel hamnade där.
Vårdförbundet ställer aldrig medlemsgrupper mot varandra, alla våra medlemmar göra ett utomordentligt arbete, oavsett var man jobbar.
Vi ser våra biomedicinska analytiker som oavbrutet analyserar prover för att rätt diagnos sätts dygnet runt. Vi ser våra röntgensjuksköterskor som tar bilder oavbrutet, för att lungröntgen är en av de viktigaste diagnosmetoderna. Våra barnmorskor hanterar både mammor och barn som är i riskgrupp och covid-19 smittade. Naturligtvis finns även våra sjuksköterskor som gör en enorm insatts med sin specifika yrkeskunskap, för att få svårt sjuka patienter ska återfå sin hälsa. Ingen profession kan vara utan den andra, det syns verkligen nu.

Det vi nu absolut vill se är att arbetsgivaren värdesätter alla i kommande löneöversyn 2021 (då vi avslutat årets löneöversyn redan). För nu kan ingen påstå att vi är utbytbara och att vi inte bidrar till att säkerställa en professionell hälso- och sjukvård.


MVH Vårdförbundet avdelning Västmanland
Med Vänlig Hälsning

Harriet Lindqvist, Förtroendevald Styrelseledamot, samt samordnare och Huvudskyddsombud Medicinkliniken, 1177, Jourmottagningen, Sala Sjukhuset, Reumatologmottagningen och Hud

070-527 68 20 eller 021-10 41 62

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -