Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Skyddsombud i coronatider - hur gör jag?

I den pandemi som råder sätts villkoren i vården på sin spets. Ditt uppdrag som skyddsombud på arbetsplatsen är viktigare än någonsin. Men det kan vara lätt att känna sig osäker på vad man kan och får göra och hur man ska prioritera sina uppgifter. Här ger vi dig som är skyddsombud vägledning.

Några punkter att hålla koll på

 • Tillräckligt med skyddsutrustning. Finns tillräckligt med skyddsutrustning på arbetsplatsen?
 • Användning av skyddsutrustning. Har alla medarbetare fått information hur skyddsutrustningen används? Ex. hur man sätter på och tar av sig skyddsutrustningen, var man kasserar den och hur den ska hanteras efter användning.
 • Avvikelser och arbetsskador. Vid eventuell smitta ska synergier och arbetsskadeanmälan skrivas. Beskriv hur situationen var vid smittillfället, vilken skyddsutrustning användes och hur hanterades den efteråt?
  • Som skyddsombud skriver du på arbetsskadeanmälningar för våra professioner.
  • Kopior på synergier och arbetsskadeanmälningar ska skickas till Vårdförbundets lokalavdelning i Västmanland.
 • Arbetstider och arbetsmiljö - håll koll på hur det ser ut för våra medlemmar.
 • Dialog med kollegorna. Använd arbetsplatsträffen, APT, till diskussion kring ovanstående punkter.

Mer stöd i den digitala guiden

Vårdförbundet har tagit fram en digital guide där du får svar på aktuella frågor om arbetsmiljö och säkerhet, dina mandat och befogenheter. Du får även höra personliga berättelser från andra skyddsombud.

Exempel på frågor som besvaras i Guide till skyddsombud, covid-19 är: 

 • Ska jag verkligen prioritera att jobba med arbetsmiljöfrågor när vi är så hårt pressade i vården? 
 • Vilken är min roll som skyddsombud, just nu? Vad är det viktigaste att hålla koll på? 
 • Vilka är arbetsgivarens skyldigheter? 
 • Vilka är mina befogenheter enligt arbetsmiljölagen? 
 • När bör jag lägga en 6:6a-anmälan och hur skriver jag den? 
 • När kan det bli aktuellt med skyddsstopp? 

Här hittar du den digitala guiden för skyddsombud i Coronatider.

Om du har frågor eller behöver hjälp

Välkommen att kontakta Vårdförbundet Direkt, 0771-420420 vardagar kl. 8-18 eller via webben.

Du kan även kontakta ditt huvudskyddsombud eller Vårdförbundets lokala avdelning i Västmanland.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -