Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nu är det nya avtalet, HÖK 19, i hamn efter fem månaders förhandlingar med SKL

För oss innebär det att årets löneöversyn nu sätter igång! Vårdförbundet Västmanland kommer inom kort att påbörja förhandlingar med arbetsgivarna vilket innebär att inga dialoger på arbetsplats om lön kommer att ske ännu. Så fort förhandlingarna är genomförda återkommer vi med mer information.

Eftersom vi nu har ett nytt avtal (HÖK19) kommer nya lönesamtal att behöva genomföras med enhetschef på arbetsplatsen. Dessa samtal ska innehålla kriterier om erfarenhet och särskilt yrkesskickliga. OBS. inget samtal ska ske förens Vårdförbundet och arbetsgivaren är överens om implementeringsprocessen.

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets vilja och ambition med årets löneöversyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på erfarenhet och prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även en prioritering göras på särskilt yrkesskickliga.

Om ni har frågor kring processen är ni välkomna att kontakta Vårdförbundet Direkt eller Vårdförbundet Västmanland.

Vänligen, Vårdförbundet Västmanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -