Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om löneöversynen i Region Västmanland

Löneöversynen 2020 för medlemmar inom Region Västmanland är avslutad. Vi vill berätta hur det gått, vilka utmaningar vi har och hur vi jobbar vidare inför löneöversynen 2021.

Nu är löneöversynen avslutad och alla chefer ska meddela lön i samtal med dig som medlem. Utbetalningen av den nya lönen kommer att ske i maj och då inkludera retroaktiv lön för april.

Eftersom vi har ett kritiskt läge där en pandemi härjar så har det omöjliggjort en normal hantering av löneöversynen. Vi har dock krävt att muntlig återkoppling med motivering ska ske så snart det går och senast 31 augusti. 

Utfall och genomförande

Det totala procentuella utfallet för våra medlemsgrupper blev 2,7% och vi ser att det inte fyller det krav vi har på att synliggöra våra medlemsgrupper utifrån särskilt yrkesskickliga och erfarna.

Vi har mött en tredjedel av verksamheterna i så kallad traditionell förhandling och haft en bra dialog kring avtalet men vi ser att det fortfarande finns brister i kunskapen kring vårt avtal.

Utmaningar i processen och arbete framåt

Region Västmanland har valt att trotsa avtalets skrivningar på att redovisa siffror för särskilt yrkesskickliga och därmed kringgå tanken med att lyfta lönerna för yrkesskickliga medlemmar. Vi ser att detta skapar en bristfällig möjlighet att följa upp och utvärdera vårt avtal och synliggöra möjligheten till lönekarriär för medlemmarna. Denna brist är dokumenterad och ska synliggöras till SKR, Sveriges kommuner och regioner. Den kommer även att ligga till grund för bedömningen om avtalet håller kvalité som ett treårsavtal.

Vi och arbetsgivaren kommer att starta upp ett arbete kring kompetensmodellen samt lönekriterier inom regionen då vi har fått indikationer på att vissa verksamheter gjort om och förändrat bedömningsgrunderna utan att samverka dessa med oss.

Det har varit utmaningar med följsamhet till avtalet, alla medlemmar har inte fått en lönedialog med chef, äldre medlemmar gör sämre lönelyft, ingen tydlig lönekarriär kan ses, ihoptryckning i lön istället för isärdragning med mera.

Det finns mycket kvar att göra och mycket för politiker och arbetsgivare att ta ansvar för. Ska vi kunna växa i vårt yrke och lönesättas utifrån vårt bidrag i verksamheten  behövs ett tydligt mål från politiken att värdera oss högre än det som syns idag i lönekuvertet. Utifrån rådande läge är vi ändå nöjda med att löneöversynen är genomförd och att ny lön kommer att betalas ut i maj, det ger förutsättningar för att till hösten fokusera på en löneprocess som kan ge ett bättre utgångsläge inför 2021.

Styrelsen avdelning Västmanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -