Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information kring löneöversynsarbetet 2019 samt uppstartsarbete för 2020

Löneöversyn 2019 är avslutad i Region Västmanland samt i samtliga kommuner i länet.

Vårdförbundet och arbetsgivarna har gjort avstämning kring utfall och löneprocess och vi kan se att det tyvärr finns verksamheter som inte har landat i hur vårt nya avtal ska kunna leda till att synliggöra kompetens, specialistkunskap och erfarenhet och lönesätta därefter.

Statistiken visar att det procentuella utfallet för våra medlemmar ligger kring 3% på totalen (industrimärket är på 2,4 % och styr ”lönetaket”), det finns de som lyckats väldigt bra, exempelvis Surahammars kommun som gav 7,2 %. De som betalat ut lägst Arboga kommun med 2,41 %.

När det gäller regionen blev utfallet 3,1 % och vid en granskning (alla är inte klara än) så är utfallet lite mer än snittet för andra regioner i landet.

När det gäller att få till en löneutveckling som vi i avtalet är överens om ska öka lönespridningen finns det fortfarande en hel del att göra. Vårdförbundets krav är att man ska kunna dubbla sin lön under sitt yrkesliv.

Det som är den stora skillnaden med vårt nuvarande avtal kontra tidigare är att arbetsgivaren ska premiera särskilt yrkesskickliga medlemmar och ha välkända ”verktyg” för att synliggöra dessa i verksamheterna. Till hjälp ska det finnas kompetensmodeller och lönekriterier för att kunna lönesätta på ett så bra sätt som möjligt.

Som hjälp för att analysera löneöversyn 2019 har vi använt oss av enkäter som medlemmarna har fyllt i, ett stort tack till alla som fyllt i för att kunna identifiera bra verksamheter samt verksamheter som har fungerat mindre bra i sitt lönearbete.

Med enkäten som grund och med den fördjupade analysen så har vi sett att löneprocessen behöver styras upp både i regionen och hos vissa kommuner.

Inför löneavtals året 2020 har Vårdförbundet därför beslutat att förbättra och fördjupa arbetet med de flesta verksamheter och där dialogmodellen kommer att vara grunden. Däremot kommer vi att använda oss av traditionell förhandling där vi ser att grunderna inte finns eller fungerar.

Vårdförbundet kommer att ta kontakt med lokalt förtroendevalda på dessa arbetsplatser så vi kan förankra och utveckla processen kring att hantera traditionell förhandling. Vi kommer även att ha en förtroendevaldadag den 2 mars där vi kommer att gå igenom löneöversyn 2020 mer ingående.

Var uppmärksam och anmäl er till lokala mötesplatser som anordnas samt aktiviteter som Vårdförbundet arrangerar för där kan vi fortsätta informationen och dialogen kring lön.

/Avdelningsstyrelsen

Medlemsförmån: Ta nästa steg i din karriär

Med din utbildning och ditt yrkesval finns det många möjligheter att utvecklas. Vad kan och vill du göra i framtiden? Vi hjälper dig med karriärcoachning och CV-granskning. Kontakta våra karriärrådgivare för ett samtal idag.

För kontakt med karriärrådgivare
Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -