Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information gällande förskjuten arbetstid

Vårdförbundet avdelning Västmanland har haft en förhandling med Region Västmanland angående förskjuten arbetstid kopplad till SFHS-schemats införande.

Förhandlingen avslutades i oenighet då vi stod långt ifrån varandra gällande nivån på ersättningen. Arbetsgivaren kommer nu att räkna ut den förskjutna arbetstiden enligt Allmänna Bestämmelser/individ och ersättningen kommer att betalas ut under perioden juli-september.

Det är viktigt att alla medlemmar har koll på sitt gamla schema som var lagt i Heroma samt när det nya schemat började.

Kontakta oss om du har frågor!

 

Med vänlig hälsning

Vårdförbundet avdelning Västmanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -