För förtroendevalda i Västmanland

Här finns aktuella blanketter och vår delegationsordning.

För dig som är ny förtroendevald har vi utsett några mentorer som finns till hands för att svara på frågor om stort och smått som gäller ditt uppdrag som förtroendevald.

Dessa personer är

    • Elisabeth Berglind, elisabeth.berglind@ltv.se

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Här har vi samlat förslag på aktuella arbetsmiljöföreskrifter som kan vara bra att känna till. De som är markerade i rött ska alltid finnas på arbetsplatsen.

Material från utbildningsdagar

Här publicerar vi material från våra utbildningsdagar för förtroendevalda.