För förtroendevalda i Västmanland

Här finns aktuella blanketter och vår delegationsordning.

För dig som är ny förtroendevald har vi utsett några mentorer som finns till hands för att svara på frågor om stort och smått som gäller ditt uppdrag som förtroendevald.

Dessa personer är

Relaterade länkar

Mer information om uppdraget som förtroendevald, vad vi erbjuder dig och berättelser från andra förtroendevalda hittar du på de nationella sidorna för förtroendevalda.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Här har vi samlat förslag på aktuella arbetsmiljöföreskrifter som kan vara bra att känna till. De som är markerade i rött ska alltid finnas på arbetsplatsen.

Viktiga dokument för uppdraget