Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

OBS! Återtagna kandidaturer anges ej, på grund av GDPR.

Nominerade till avdelningsordförande 

Jani´Stjernström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör medlemmars förutsättningar och villkor, jag tror att jag fortfarande tillsammans med engagerad styrelse kan göra en positiv skillnad för medlemmar  och utveckla förutsättningarna så att våra medlemmars frågor blir prio ett hos arbetsgivarna. Jag tror på en stark facklig yrkesorganisation och att vi blir det tillsammans.

Mina viktigaste frågor är

För mig är våra villkorsfrågor den starkaste drivkraften i mitt engagemang. Jag brinner för arbetsmiljöfrågorna och har satsat på att kompetens höja mig på universitet inom området. Jag vill fortsätta arbetet kring att få till en verklig värdeförskjutning för våra medlemsgrupper, vår kunskap och kompetens ska synas i lönekuvertet. Stolthet i yrket där vår kunskap gör skillnad och vi står för en utvecklad och säker vård till patienter och brukare.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad inom anestesi-intensivvård, jag har min nuvarande tjänst inom ambulanssjukvården. Just nu har jag även uppdraget som ordförande för Vårdförbundet avdelning Västmanland samt även ett förbundsstyrelseuppdrag fram till kongressen 2022.

Mina främsta styrkor är

Ärlighet, Tydlighet,  Erfarenhet,  Kunskap.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag bor i Västerås men tar mig  oftast ut i naturen då jag älskar djur och natur det är det tillsammans med min familj som ger mig "näring" att hålla engagemanget uppe.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande tror jag att ett hållbart yrkesliv är lika viktigt om 5 år, det kommer även att krävas fortsatt arbete kring vem som gör vad i vården redan nu ser vi att grupper utan Högskolekompetens sätts på avancerade uppgifter trots avsaknad av rätt utbildning, lönerna kommer även i framtiden att vara i fokus då det tar tid att förändra och få prioriteringar att göras för våra grupper.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Ingrid Edman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner att mitt engagemang fortfarande är högt för Vårdförbundet. Erfarenheten som jag har fått möjlighet att utveckla över tid i mitt fackliga uppdrag är fantastiskt att få verka i. Vikten att få driva medlemsfrågor, arbetsmiljöarbete och få möjlighet att få till lösningar som genererar ett ökat medlems värde.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmen i Fokus. 

Min bakgrund är

Sjuksköterska, Barnmorska, Fackligt uppdrag sedan 1985 i olika positioner.

Mina främsta styrkor är

Min fackliga erfarenhet, lätt att få kontakt med medlemmar, lätt att formulera mig. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag Lön, Arbetsmiljö, Arbetstider, Yrkesutveckling.

Nominerade till styrelseledamot

Angelica Gradh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att årsmötet väljer mig till styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Västmanland av följande skäl; Jag vill vara en del av vårdförbundets politiska demokrati, för att kunna påverka och framföra medlemmars åsikter så att vi kan skapa nya avtal och förbättrade villkor.

Men är helt övertygad att det måste VI TILLSAMMANS göra som medlemmar i Vårdförbundet. Mitt fackliga engagemang grundar sig i att vi ska kunna kombinera arbete, familj och fritid. Jag är innovativ och engagerad och kan se saker från olika perspektiv.

Mina viktigaste frågor är

• Att vara med i vårdförbundet ska vara en självklarhet.

• Rätten till ett långt och hållbart yrkesliv kopplat till arbetstider och arbetsmiljö.

• Att kompetens och erfarenhet ska vara lönedrivande.

Min bakgrund är

Jag är Leg. sjuksköterska med en specialistutbildning inom hälsa och sjukvård för barn och ungdomar (Barnsjuksköterska). Jag har min anställning på barnkliniken i Västerås sedan 2004. Jag blev fackligt engagerad efter strejken 2008, då jag insåg att jag ville vara med i att kunna påverka och förändra lokalt på arbetsplatsen men även förändra synen på vår yrkesroll.

Jag fick sedan det fina förtroende av mina kollegor att bli förtroendevald, det var år 2009 och verkar fortfarande som förtroendevald. 2017 fick jag en mer fördjupning i Vårdförbundet, när jag gick ledarskapsprogrammet ”framtidens fackliga ledare” i Vårdförbundets regi. Vilket gav mig en mycket större grund och förståelse för hur viktigt det är med fackligt engagemang.

Samt att jag sedan 4år tillbaka haft det fina förtroende att sitta som styrelseledamot i avdelning Västmanland, vilket har varit otroligt givande och utvecklande.

Mina främsta styrkor är

Innovativ, glad, lätt att få kontakt och att prata med medlemmar. Ställer alltid frågan, om man är med i vårdförbundet till kollegor jag möter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en korsords älskande film-och serioman. Älskar glass men tycker inte om Marabouchoklad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön alltid lika aktuell, arbetsmiljö och arbetstider att vi har rätten till ett långt hållbart yrkesliv, AST. Jag befarar också att vi kommer att behöva hävda att det ska vara ”rätt kompetens på rätt ställe”, förtydliga vem som gör vad i vården.

Beatrice Zeppenfelt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Fackliga frågor är alltid otroligt viktiga; i dessa tider har det blivit än mer påtagligt. Att få ingå i avdelningsstyrelsen samt vara ombud på kongressen är ju de optimala sätten att få utlopp för sitt fackliga engagemang! Och då jag har det engagemanget tycker jag att man ska välja mig till dessa uppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Förutom självklart arbetsmiljö, som kan vara det vanligaste svaret på denna fråga, så skulle jag vilja svara representationen av de mindre representerade grupperna i våran organisation. Förklaringen till det svaret är att jag själv tillhör en mycket liten representerad grupp (se min bakgrund) och vet känslan av att känna att en såhär liten grupp spelar ju inte så stor roll i ett större sammanhang.

Alla är lika betydelsefulla i en facklig organisation – utan alla så kan man aldrig bli ”vi alla”. Att arbetsmiljön annars är det viktigaste är för att den påverkar ALLT. Hur arbetsmiljön är på sin arbetsplats är ju detsamma som hur man har det 40 timmar i veckan effektiv tid – fatta om det inte är bra? Hur många timmar spenderar man i så fall på att ha det dåligt per år?

Min bakgrund är

Legitimerad Biomedicinsk Analytiker med inriktning Klinisk Fysiologi, där mitt hjärta alltid kommer tillhöra den nuklearmedicinska specialiteten. Överlag är biomedicinska analytiker en okänd yrkeskategori, dock har ju pandemitiden gett möjlighet för inriktning laboratoriemedicin att vara något lite mer synliga med arbetet kring provtagning. Klinisk fysiologi är det dock ännu färre som vet vad det är. Jag brukar säga ”ja men tänk dig sjuksköterska fast ta bort all omvårdnad och alla mediciner, och lägg dit teknik och apparater.

Vi använder maskiner för att mäta saker på patienten som hjälper läkare att ställa rätt diagnos”. När man har ett viktigt yrke som ingen ens vet finns, då vet man att möjligheten till påverkan ibland känns långt borta och trots att man jobbar tillsammans så blir man inte så många – men likväl livsviktiga som de mer kända grupperna.

Mina främsta styrkor är

Jag är både väldigt analytisk och kritisk som person, men besitter också en stor välvilja och positivitet. Min främsta styrka tror jag är att jag försöker använda mig av båda dessa sidor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det för medlemmarna om 5 år kommer vara ÄNNU viktigare att arbetsmiljön och SYNEN på hur vi kan jobba med den förstärks till det bättre. Man pratar om att människor mår sämre och sämre i samhället; inte minst pga sitt jobb - där vårdens yrken nästan alltid nämns bland de med störst risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Medlemmarna inom Vårdförbundet behöver att politiker och arbetsgivare tar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på större allvar och på riktigt förstår hur farligt det blir om detta inte genomsyrar svensk sjukvård ut på varenda arbetsplats. De psykosociala riskerna må vara svårare att hantera än de fysiska - men påverkan minst lika förödande.

För Vårdförbundet som organisation tänker jag kort och gott att det viktigaste är att skapa en organisation som är självklar att vara en del utav. Lika självklart som det är att gå med i gemenskapen är det att inte lämna den.
 

Elisabeth Berglind

Jenny Lindbom

Johanna Holmström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit aktiv förtroendevald under ganska många år och skaffat mig en hel del kunskap och erfarenhet. Jag vill nu få dela med mig av den samt utnyttja den och vara med och påverka i ett större perspektiv.

Mina viktigaste frågor är

Alla ska ha rätt till en bra arbetsmiljö. Att arbetsgivaren arbetar för att bibehålla kompetens och inte "bara" räkna huvuden på golvet. Att du ska kunna få en vettig löneutveckling utan att behöva byta arbetsgivare.

Min bakgrund är

Redan under min studietid till sjuksköterska började jag engagera mig för det fackliga arbetet. Jag var aktiv inom studentkåren och arbetade med det studiepolitiska påverkansarbetet, jag var även studeranderepresentant inom vårdförbundet.

Jag arbetade 2 år på medicin, med framförallt hematologi- och gastropatienter, innan jag valde att vidareutbilda mig till intensivvårdssjuksköterska. Jag har nu arbetat 10 år på IVA i Västerås. Jag var förtroendevald på dåvarande avd 13, när jag arbetade där och är sedan 8-9 år tillbaka förtroendevald på IVA i Västerås.

Mina främsta styrkor är

Jag kan hålla mig lugn och saklig även när diskussionerna blir hetsiga. Jag är inte rädd att ta strid vid de tillfällen som behövs, även om jag hamnar i en obekväm situation med arbetsgivaren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

De flesta av oss arbetar för stora, offentliga arbetsgivare och den erfarenhet jag har, är att det tar lång tid att förändra. Så jag tror att de frågor som är viktiga för oss idag, kommer vara de frågor vi arbetar med om 5 år, en god arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider, en vettig löneutveckling och att bibehålla kompetensen.

Linda Engström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Att jag har ett genuint intresse av arbetsrätt och är inte rädd för diskussioner där jag måste stå på mig.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsrättsfrågor, jämställdhet, jämlikhet.

Min bakgrund är

Undersköterska mellan åren 2008 till 2015 då jag blev färdigutbildad sjuksköterska. Har tidigare haft ett mindre kommunuppdrag inom pro aros. Politiskt engagerad och periodvis organiserad sedan 15årsåldern. Växte upp med närhet till politik och fackligt engagemang. Är nu sjuksköterska på dialysen i Västerås, kommer i september tillbaka till arbete efter ett års föräldraledighet. Har två barn ett på fyra år och ett på ett år.

Mina främsta styrkor är

Lyhörd, envis och har bra förmåga att uttrycka mig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågorna, arbetsmiljöfrågor, bevarande av semesterrättigheter, behov av kunskap kring arbetsrättsfrågor, trovärdighet.

 

Peter Sjödahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Sedan flera år tillbaka är jag intresserad av facklig påverkan. För två år sedan kom jag in i avdelningsstyrelsen i Västmanland. Där märkte jag hur intressant samt vilken påverkan jag som individ kunde ha på beslut. Detta engagemang skulle jag vilja fortsätta med både i styrelsen och som kongressombud. Den andra delen som jag tycker är väldigt roligt är att möta medlemmar under olika former samt diskutera frågor som de ställer till sin styrelse.
 
Mina viktigaste frågor är

Jag tycker att det är viktigt att diskutera villkorsfrågor, lön, arbetstider. Men den viktigaste frågan anser jag hur man får fler att ansluta sig samt hur man ska få medlemmar att stanna kvar i Vårdförbundet.
 
Min bakgrund är

Min nuvarande arbetsplats är som sjuksköterska på Ambulansen i Västerås. Har jobbat där sedan år 2000. Gick skyddsombud samt förtroendevalda utbildningen 2014. Därefter ett större intresse som berör fackliga frågor. Invald tidigare i styrelsen samt kongressombud för Västmanland. Därefter har jag valt att engagera mig mer vilket ledde till att jag började jobba på Vårdförbundet. Jobbar där nu 80% samt 20 % på ambulansen.
 
Mina främsta styrkor är

Att jag vågar diskutera frågor som är aktuella. Jag tror även att jag har lätt att prata med medlemmar samt att i vissa frågor måste man ha ett tålamod som jag tror att jag har.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är enträgen person som försöker lära mig att spela golf. Bor på en hästgård tillsammans med min familj. Vi har fyra egna hästar.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer vara samma viktiga frågor som berör villkorsfrågor, lön, arbetstider och våran arbetsmiljö på våra arbetsplatser som kommer ligga i fokus även om 5 år. Sedan tror jag även att det är viktigt och se hur Vårdförbundet kommer utvecklas centralt så att man inte kommer för långt ifrån sina medlemmar.

Rebecca Davidsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har valt att kandidera till och vill bli vald till styrelseledamot i avdelning Västmanlands styrelse för att kunna vara med och påverka Vårdförbundets politik, lyfta fram medlemmarnas åsikter, och påverka avtal och villkor för Vårdförbundets medlemsgrupper.

Mina viktigaste frågor är

Lön & arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Jag tog min sjuksköterskeexamen sommaren 2019 och började då jobba på medicinavdelning 1 på lasarettet i Enköping. Innan examen satt jag som ordförande i VIPS, sjuksköterskeprogrammets studentförening på Mälardalens högskola. Jag var även studentrepresentant på programråd och branschråd vård och fick i dessa forum framföra studenternas åsikter till lärare och arbetsgivarrepresentanter.

Våren 2020 vart jag vald som förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen och inom några månader även vald som samverkansrepresentant på lokalnivå inom verksamhetsområde medicin på lasarettet i Enköping. Jag vart under hösten 2020 erbjuden att börja jobba som förtroendevald på facklig tid för vårdförbundet avdelning Uppsala och började med detta i februari 2021.

Som förtroendevald med facklig tid har jag arbetat 40% med det fackliga arbetet dels på lasaretts övergripande nivå och suttit som representant i den centrala samverkan på lasarettet men även hanterat enskilda medlemsärenden. Ja har under våren fått upp ögonen för vad vårdförbundet gör och jobbar med och blivit allt mer sugen på att vara en del a styrelsen.

Då jag har valt att byta arbetsplats till sommaren 2021 kommer jag numera att tillhöra avdelning Västmanlands och jobba på akutmottagningen på Västerås sjukhus. Jag skulle därför tycka att det vore spännande att på något sätt fortsätta mitt fackliga arbete och bidra till detta i en ny avdelning inom vårdförbundet.

Mina främsta styrkor är

Att jag (som en tidigare chef beskrivit) är duktig på att lyfta andra i min omgivning till att börja tänka själva och ifrågasätta saker som inte står rätt till.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

När jag inte jobbar spenderar jag mycket av tiden på mina fritidsintressen som inkluderar musik ( sång, piano och gitarr) och ridning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror alltid att frågan om arbetsmiljö kommer att vara högaktuell för våra medlemmar såväl som lönefrågan ur olika perspektiv och det är därför jag just brinner för dessa områden lite extra.

 

Tina Javidi

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort och gediget engagemang för fackliga frågor och brinner för arbetet. Den erfarenhet som jag har byggt upp under åren med olika uppdrag har gett mig en stark kunskapsgrund och kompetens för att driva medlemmarnas frågor.

Jag motiveras av att vara med och göra skillnad. för våra medlemmar och ser det fackliga arbetet som inte bara viktigt för medlemmarna utan även för samhället i helhet. Att vara en del av styrelsen förstärker mångfalden och skapar representation för människor med olika kulturell bakgrund, något som även stärker medlemsbasen.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor så som lön, arbetsmiljö, arbetstider och att vår medlemmar ska ha goda karriärmöjligheter på sina arbetsplatser.

Min bakgrund är

Jag har alltid varit engagerad i olika frågor och djupdykt i fackliga frågor som sjuksköterska sedan år 2000. Under åren har jag haft förmånen att arbeta inom kommunen, onkologkliniken samt sedan 2004 på akutmottagningen i Västerås.

Under flera år har jag växlat mellan att arbeta fackligt på tid och att vara heltid sjuksköterska på arbetsplatsen detta har gett mig insyn i olika verksamheter, förståelse för medlemmar samt verktyg för att stötta medlemmarna.

Mina främsta styrkor är

Jag är van att sätta ord på de obekväma frågorna och känsliga händelserna. Under åren har jag byggt upp en erfarenhet i att hantera ärenden som väcker många känslor och har en spetskompetens för att stötta medlemmar genom hela processen. De medlemmar jag möter ger mig feedbacken att jag är förstående, rättvis och lyhörd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är mänskliga rättigheter väldigt viktiga och något jag tycker vi bör värna om. Möjligheten att vara fackligt ansluten är något som i många länder inte är en självklarhet och något som ger oss unika möjligheter att skapa jämställda och rättvisa arbetsplatser inom den svenska sjukvården.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag ser en röd tråd kring de ärenden jag mött under mina år som facklig och dem tror jag förblir även framöver: arbetsmiljö, arbetstider, lön, diskriminerings frågor, rättvis behandling samt medlemskapets värde.
 

Nominerade till kongressombud     

Angelica Gradh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att årsmötet väljer mig till kongressombud av följande skäl; Jag vill kunna vara med direkt i att påverka våra yrkesgruppers framtida utfall. Är helt övertygad att kommande kongress kommer att vara avgörande hur vårdförbundet kommer att utveckla sig organisatoriskt men även prägla vårdförbundet nationellt.

Jag fick möjligheten att delta vid den senaste kongressen vilket var en otrolig upplevelse. Jag insåg då hur viktigt det är att motionera, läsa, tänka, samtala kring alla dessa inkomna motioner och propositioner. Vad står dem för och vad kommer det att innebära för alla våra yrkesgrupper och att besluten sker i direkt demokrati av medlemmar och yrkeskunniga.

Mina viktigaste frågor är

• Att vara med i vårdförbundet ska vara en självklarhet.

• Rätten till ett långt och hållbart yrkesliv kopplat till arbetstider och arbetsmiljö.

• Att kompetens och erfarenhet ska vara lönedrivande.

Min bakgrund är

Jag är Leg. sjuksköterska med en specialistutbildning inom hälsa och sjukvård för barn och ungdomar (Barnsjuksköterska). Jag har min anställning på barnkliniken i Västerås sedan 2004. Jag blev fackligt engagerad efter strejken 2008, då jag insåg att jag ville vara med i att kunna påverka och förändra lokalt på arbetsplatsen men även förändra synen på vår yrkesroll.

Jag fick sedan det fina förtroende av mina kollegor att bli förtroendevald, det var år 2009 och verkar fortfarande som förtroendevald. 2017 fick jag en mer fördjupning i Vårdförbundet, när jag gick ledarskapsprogrammet ”framtidens fackliga ledare” i Vårdförbundets regi. Vilket gav mig en mycket större grund och förståelse för hur viktigt det är med fackligt engagemang.

Samt att jag sedan 4år tillbaka haft det fina förtroende att sitta som styrelseledamot i avdelning Västmanland, vilket har varit otroligt givande och utvecklande.

Mina främsta styrkor är

Innovativ, glad, lätt att få kontakt och att prata med medlemmar. Ställer alltid frågan, om man är med i vårdförbundet till kollegor jag möter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en korsords älskande film-och serioman. Älskar glass men tycker inte om Marabouchoklad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön alltid lika aktuell, arbetsmiljö och arbetstider att vi har rätten till ett långt hållbart yrkesliv, AST. Jag befarar också att vi kommer att behöva hävda att det ska vara ”rätt kompetens på rätt ställe”, förtydliga vem som gör vad i vården.

Ingrid Edman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner att mitt engagemang fortfarande är högt för Vårdförbundet. Erfarenheten som jag har fått möjlighet att utveckla över tid i mitt fackliga uppdrag är fantastiskt att få verka i. Vikten att få driva medlemsfrågor, arbetsmiljöarbete och få möjlighet att få till lösningar som genererar ett ökat medlems värde.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmen i Fokus. 

Min bakgrund är

Sjuksköterska, Barnmorska, Fackligt uppdrag sedan 1985 i olika positioner.

Mina främsta styrkor är

Min fackliga erfarenhet, lätt att få kontakt med medlemmar, lätt att formulera mig. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag Lön, Arbetsmiljö, Arbetstider, Yrkesutveckling.

Jani´Stjernström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är väldigt engagerad i frågor som rör medlemmars förutsättningar och villkor, jag tror att jag fortfarande tillsammans med engagerad styrelse kan göra en positiv skillnad för medlemmar  och utveckla förutsättningarna så att våra medlemmars frågor blir prio ett hos arbetsgivarna. Jag tror på en stark facklig yrkesorganisation och att vi blir det tillsammans.

Mina viktigaste frågor är

För mig är våra villkorsfrågor den starkaste drivkraften i mitt engagemang. Jag brinner för arbetsmiljöfrågorna och har satsat på att kompetens höja mig på universitet inom området. Jag vill fortsätta arbetet kring att få till en verklig värdeförskjutning för våra medlemsgrupper, vår kunskap och kompetens ska synas i lönekuvertet. Stolthet i yrket där vår kunskap gör skillnad och vi står för en utvecklad och säker vård till patienter och brukare.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad inom anestesi-intensivvård, jag har min nuvarande tjänst inom ambulanssjukvården. Just nu har jag även uppdraget som ordförande för Vårdförbundet avdelning Västmanland samt även ett förbundsstyrelseuppdrag fram till kongressen 2022.

Mina främsta styrkor är

Ärlighet, Tydlighet,  Erfarenhet,  Kunskap.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag bor i Västerås men tar mig  oftast ut i naturen då jag älskar djur och natur det är det tillsammans med min familj som ger mig "näring" att hålla engagemanget uppe.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande tror jag att ett hållbart yrkesliv är lika viktigt om 5 år, det kommer även att krävas fortsatt arbete kring vem som gör vad i vården redan nu ser vi att grupper utan Högskolekompetens sätts på avancerade uppgifter trots avsaknad av rätt utbildning, lönerna kommer även i framtiden att vara i fokus då det tar tid att förändra och få prioriteringar att göras för våra grupper.

Peter Sjödahl.

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Sedan flera år tillbaka är jag intresserad av facklig påverkan. För tre år sedan kom jag med i kongressen 2018. Där märkte jag hur intressant samt vilken påverkan jag kunde ha när jag fått förtroende att vara kongressombud. Detta skulle jag vilja fortsätta med som kongressombud 2022. Det som jag även tycker är intressant är att möta medlemmar under olika former samt diskutera frågor som de ställer till sitt kongressombud.
 
Mina viktigaste frågor är

Jag tycker att det är viktigt att diskutera villkorsfrågor, lön, arbetstider. Men de kanske allra viktigaste frågorna anser jag är hur man får fler att ansluta sig samt att stanna kvar som medlemmar i Vårdförbundet samt frågan hur man tänker strategiskt med Vårdförbundet i framtiden.
 
Min bakgrund är

Min nuvarande arbetsplats är som sjuksköterska på ambulansen i Västerås. Har jobbat där sedan år 2000. Gick skyddsombud samt förtroendevalda utbildning 2014. Därefter ett större intresse som berör fackliga frågor. Invald tidigare i avdelningsstyrelsen samt kongressombud för Västmanland. Därefter valt att engagera mig mer vilket ledde till att jag började jobba på Vårdförbundet. Jobbar där nu 80% samt 20% på ambulansen.
 
Mina främsta styrkor är

Att jag vågar diskutera frågor i ett större sammanhang. Jag tror även att jag har lätt att prata med medlemmar samt att i vissa frågor måste man ha ett tålamod som jag tror att jag har.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer vara samma viktiga frågor som berör våra villkor, lön arbetstider och våran arbetsmiljö på våra arbetsplatser som kommer ligga i fokus även om 5år. Sedan tror jag även det är viktigt att se hur Vårdförbundet centralt kommer att utvecklas så att det blir så bra för Vårdförbundets medlemmar.

Tina Javidi

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort och gediget engagemang för fackliga frågor och brinner för arbetet. Den erfarenhet som jag har byggt upp under åren med olika uppdrag har gett mig en stark kunskapsgrund och kompetens för att driva medlemmarnas frågor.

Jag motiveras av att vara med och göra skillnad för våra medlemmar och ser det fackliga arbetet som inte bara viktigt för medlemmarna utan även för samhället i helhet. Jag vill vara en del av kongressen och kunna påverka vårdförbundets politik som kommer att vara vägledande framöver.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor så som lön, arbetsmiljö, arbetstider och att vår medlemmar ska ha goda karriärmöjligheter på sina arbetsplatser.

Min bakgrund är

Jag har alltid varit engagerad i olika frågor och djupdykt i fackliga frågor som sjuksköterska sedan år 2000. Under åren har jag haft förmånen att arbeta inom kommunen, onkologkliniken samt sedan 2004 på akutmottagningen i Västerås. Under flera år har jag växlat mellan att arbeta fackligt på tid och att vara heltid sjuksköterska på arbetsplatsen detta har gett mig insyn i olika verksamheter, förståelse för medlemmar samt verktyg för att stötta medlemmarna.

Mina främsta styrkor är

Jag är van att sätta ord på de obekväma frågorna och känsliga händelserna. Under åren har jag byggt upp en erfarenhet i att hantera ärenden som väcker många känslor och har en spetskompetens för att stötta medlemmar genom hela processen. De medlemmar jag möter ger mig feedbacken att jag är förstående, rättvis och lyhörd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För mig är mänskliga rättigheter väldigt viktiga och något jag tycker vi bör värna om. Möjligheten att vara fackligt ansluten är något som i många länder inte är en självklarhet och något som ger oss unika möjligheter att skapa jämställda och rättvisa arbetsplatser inom den svenska sjukvården.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag ser en röd tråd kring de ärenden jag mött under mina år som facklig och dem tror jag förblir även framöver: arbetsmiljö, arbetstider, lön, diskriminerings frågor, rättvis behandling samt medlemskapets värde.
 

Nominerade till ersättare kongressombud 

Beatrice Zeppenfelt

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Fackliga frågor är alltid otroligt viktiga; i dessa tider har det blivit än mer påtagligt. Att få ingå i avdelningsstyrelsen samt vara ombud på kongressen är ju de optimala sätten att få utlopp för sitt fackliga engagemang! Och då jag har det engagemanget tycker jag att man ska välja mig till dessa uppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Förutom självklart arbetsmiljö, som kan vara det vanligaste svaret på denna fråga, så skulle jag vilja svara representationen av de mindre representerade grupperna i våran organisation. Förklaringen till det svaret är att jag själv tillhör en mycket liten representerad grupp (se min bakgrund) och vet känslan av att känna att en såhär liten grupp spelar ju inte så stor roll i ett större sammanhang.

Alla är lika betydelsefulla i en facklig organisation – utan alla så kan man aldrig bli ”vi alla”. Att arbetsmiljön annars är det viktigaste är för att den påverkar ALLT. Hur arbetsmiljön är på sin arbetsplats är ju detsamma som hur man har det 40 timmar i veckan effektiv tid – fatta om det inte är bra? Hur många timmar spenderar man i så fall på att ha det dåligt per år?

Min bakgrund är

Legitimerad Biomedicinsk Analytiker med inriktning Klinisk Fysiologi, där mitt hjärta alltid kommer tillhöra den nuklearmedicinska specialiteten. Överlag är biomedicinska analytiker en okänd yrkeskategori, dock har ju pandemitiden gett möjlighet för inriktning laboratoriemedicin att vara något lite mer synliga med arbetet kring provtagning. Klinisk fysiologi är det dock ännu färre som vet vad det är. Jag brukar säga ”ja men tänk dig sjuksköterska fast ta bort all omvårdnad och alla mediciner, och lägg dit teknik och apparater.

Vi använder maskiner för att mäta saker på patienten som hjälper läkare att ställa rätt diagnos”. När man har ett viktigt yrke som ingen ens vet finns, då vet man att möjligheten till påverkan ibland känns långt borta och trots att man jobbar tillsammans så blir man inte så många – men likväl livsviktiga som de mer kända grupperna.

Mina främsta styrkor är

Jag är både väldigt analytisk och kritisk som person, men besitter också en stor välvilja och positivitet. Min främsta styrka tror jag är att jag försöker använda mig av båda dessa sidor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det för medlemmarna om 5 år kommer vara ÄNNU viktigare att arbetsmiljön och SYNEN på hur vi kan jobba med den förstärks till det bättre. Man pratar om att människor mår sämre och sämre i samhället; inte minst pga sitt jobb - där vårdens yrken nästan alltid nämns bland de med störst risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Medlemmarna inom Vårdförbundet behöver att politiker och arbetsgivare tar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på större allvar och på riktigt förstår hur farligt det blir om detta inte genomsyrar svensk sjukvård ut på varenda arbetsplats. De psykosociala riskerna må vara svårare att hantera än de fysiska - men påverkan minst lika förödande.

För Vårdförbundet som organisation tänker jag kort och gott att det viktigaste är att skapa en organisation som är självklar att vara en del utav. Lika självklart som det är att gå med i gemenskapen är det att inte lämna den.
 

Carina Pålsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Min starka tro på att tillsammans gör vi skillnad och att kollektivavtalet är det viktigaste vi har.
 
Mina viktigaste frågor är

Som många andra säger jag lönen men minst lika viktigt är arbetsmiljön både den psykiska och fysiska.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sen 1999 distriktssköterska sen 2003.
 
Mina främsta styrkor är

Min ärlighet både på gott och ont.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Lika vård på lika villkor det år inte så o dagens Sverige.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att rekrytera nya medlemmar och behålla gammal kunskap.

Fredrik Silvtegen

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har nu ett uppdrag i avtalsrådet och tycker det är utvecklande att se olika delar av förbundets verksamheter.

Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljö. 

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2000 och sedan 2008 specialistsjuksköterska i prehospital akutsjukvård. 

Mina främsta styrkor är

Jag kan av arbetsgivaren upplevas som besvärlig då jag oftast kommer påläst till möten och diskussioner. Jag kan också vara envis när det behövs.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö i form av personalförsörjning/bemanning och schema/arbetstid.

Gladys Diaz Vargas Thell

Jenny Lindbom

Karin Edenskär

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag vill vara med och påverka och föra medlemmarnas talan, driva viktiga frågor och påverka vår framtid.
 
Mina viktigaste frågor är

Hälsosam arbetsmiljö med bättre villkor, större utrymma för delaktighet i beslut och möjlighet att påverka sin utveckling. Fortsatt satsning på löneutveckling/spridning. Höja och behålla kompetensen och ha en tydlig karriärutveckling.
 
Min bakgrund är

Leg. Sjuksköterska sedan 2006. Leg. Barnmorska sedan 2016. Arbetade som sjuksköterska på MAVA i 10 år innan jag utbildade mig vidare till barnmorska och arbetar nu på ungdomsmottagning.
 
Mina främsta styrkor är

Lugn, trygg, engagerad, diplomatisk och rättvis.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Mer friskvård i arbetet och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart liv. Förbättrade arbetsvillkor med tydlig kompetensutveckling och löneutveckling.
 

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann-Louise Svedberg

Benny Wiklund

Hedvig Pettersson

Inga-Lena Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill att Vårdförbundet ska vara en plats där medlemmar får ta plats och kan förändra.

Mina viktigaste frågor är

Rätt person på rätt plats. Vara lyhörd och lyssna.

Min bakgrund är

Varit förtroendevald länge. Brinner för arbetsmiljö frågor. Sitter idag i valberedningen ser detta som ett viktigt arbete och kan tänka mig att fortsätta om medlemmarna på årsmötet ger mig detta förtroende.

Mina främsta styrkor är

Lugn och tycker om att lyssna.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att medlemmar får vara med och utveckla Vårdförbundet i rätt riktning.

Karina Olofsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Är intresserad. Vill att vi fortfarande har en bra styrelse i Västmanland. 

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Att vi återupptar vår stolthet för våra yrken inom Vårdförbundet.

Min bakgrund är

Arbetat som sjuksköterska sedan 1984. Har diverse extra utbildningar. Just nu arbetar jag för Palliativa kliniken(AH och avd). Har tidigare varit aktiv i Vårdförbundet. 

Mina främsta styrkor är

Att säga till när det är berättigade. Lyhördhet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Positiv, nyfiken och nytänkande.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Stärka yrkesrollen. Att säga nej till dålig arbetsmiljö.

Mimmi Högblom

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Valberedningsuppdraget, det är det mest intressanta uppdraget jag kan tänka mig i en organisation. Jag har vana av uppdraget och Vårdförbundet har nytta av de kunskaper och erfarenheter jag skaffat mig under årens lopp.

Mina viktigaste frågor är

I rollen som valberedare är fokus att hitta en styrelse som kan utveckla organisationen, entusiasmera sina medlemmar och driva organisationens frågor mot målet. Men det finns en vardag i en valberedning, en vardag där ledamöterna träffas för att lägga upp planen inför nästa val. Det handlar om att gå igenom intervjufrågorna och ser om de är aktuella, utvärdera det val som varit och uppdatera annat material.

Jobbet med att säkra upp processen så att den blir så tillförlitlig som möjligt pågår ständigt, att man så långt som möjligt har sett till att just de bästa personerna blir föreslagna. Eller så finns ledamöterna närvarande på styrelsemöten och på organisationens arrangemang, utbildningar och möten, för att bekanta sig med vilka som är engagerade. En valberedning börjar jobba dagen efter den är vald, långt innan de nästa valen ska förberedas. Mina viktigaste frågor är att valprocessen är så tydlig och genomtänkt, som möjligt, att slump och godtycklighet minimeras.

Men även att valberedningen är känd inom Vårdförbundet, att valberedningen är en del av organisationens vardag och till för medlemmen. Rent fackligt ligger våra villkorsfrågor och vår professionsutveckling mig varmt om hjärtat.

Min bakgrund är

Jag är 49 år, gift och bor i Eskilstuna kommun, har förtroendeuppdrag i Vårdförbundet avd. Västmanland. Jag är legitimerad sjuksköterska och mitt hjärta ligger inom äldreomsorgen och dess utmaningar. Jag har varit fackligt aktiv sen tidigt 1990-tal. Jag har varit med i olika typer av föreningar och har funnits med i ett antal styrelser och valberedningar. Jag finns även med som sammankallande i förbundsvalberedningen under senaste mandatperioden.

Mina främsta styrkor är

Den breda erfarenheten av styrelsearbete och valberedningsarbete är en stor trygghet för mig och något organisationen gärna får ta del av. Min förmåga att växla mellan detaljer och helhet är ofta till min hjälp i uppdraget. Jag är social och har lätt att få kontakt med människor och det underlättar valberedningsuppdraget.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har ett stort kontaktnät i avdelningen. Jag har hand om avdelning Västmanlands grundutbildning för förtroendevalda, vilket gör att jag lär känna folk i vår avdelning. Jag samordnar kommunernas förtroendevalda och Västmanlands sätt att ofta besöka arbetsplatser, gör att jag känner till rätt många av kommunens medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Våra villkorsfrågor, de kommer inte att vara klara om fem år. Vi har långt kvar innan vi är rätt värderade vad det gäller både kunskap och lön. Detsamma gäller våra arbetstider, där vi idag har modeller som anses omoderna och oattraktiva, ingen vil jobba så om det går att välja annat.

Sen ser det inte ut att vår arbetsmiljö kommer att bli enklare heller med mer komplexa arbeten, färre som jobbar, äldre befolkning, fler och nya uppgifter utan att andra uppgifter tas bort och stora förändringar i hur vården bedrivs kommer att påverka oss alla.

Sofia Modigh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Är glad, positiv och tycker om mitt arbete som sjuksköterska.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön, rättvisa löner och AST.

Min bakgrund är

Jag blev klar sjuksköterska i januari-2011. Jag började att jobba på sjukhuset i Västerås. År 2016 gick jag över till att arbeta inom Västerås stad. Jag jobbar fortfarande inom staden.

Mina främsta styrkor är

Hjälpsam, positiv och lätt för att samarbeta med andra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Är en föreningsmänniska. Sitter som ordförande i Västerås diabetesförening.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönen, arbetsmiljön, arbetsvillkor och AST.